ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego we Wschowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Tłumacz języka migowego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o obsłudze osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się - tłumacz języka migowego.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak osób głuchoniemychPOMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ 
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243, ze zm.) organ administracji publicznej jest zobowiązany do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.          
 
WYBÓR PREFEROWANEJ FORMY KOMUNIKACJI
Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się,  zwane „osobami uprawnionymi” w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.) mają prawo do korzystania z usługi polegającej na załatwieniu sprawy z pomocą tłumacza języka migowego. Usługa ta będzie realizowana nieodpłatnie podczas wizyty osoby uprawnionej w Starostwie Powiatowym we Wschowie  przez wyznaczonego pracownika urzędu, merytorycznie przeszkolonego w zakresie języka migowego. Osoba wyznaczona do kontaktu p. Beata Szymańska.
Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy w Starostwie Powiatowym we Wschowie może wybrać jeden ze sposobów dokonania zgłoszenia potrzeby skorzystania z usługi:
1.       wysłanie maila pod adres:
2.       przesłanie informacji faksem pod numer: 65 540 19 32,
3.       wysłanie wiadomości sms / mms pod numer tel. 697 434 722.
Osoba uprawniona, która wyrazi chęć skorzystania z tego rodzaju usługi proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w Starostwie Powiatowym we Wschowie.
W celu zwiększenia dostępności do usług administracji świadczonych przez Starostwo Powiatowe we Wschowie dla osób uprawnionych wprowadzono dodatkowe rozwiązanie techniczne w postaci komunikatora internetowego Skype obsługiwanego przez wyznaczonego pracownika urzędu, posługującego się językiem migowym. Nazwa konta skype: starostwo.wschowa
 
WYSŁANIE ZGŁOSZENIA
Wysyłając zgłoszenie należy podać następujące dane:
1.       imię i nazwisko osoby uprawnionej,
2.       imię i nazwisko osoby przybranej (jeśli jest wybrana),
3.       rodzaj sprawy i krótki jej opis (w przypadku sprawy już prowadzonej osobę lub komórkę organizacyjną Starostwa, która sprawę realizuje),
4.       propozycję terminu wizyty (z wyjątkiem spraw bardzo pilnych, co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w Starostwie Powiatowym we Wschowie),
5.       kontakt zwrotny i sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (zgłaszającą),
6.       preferowaną metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)
Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy Starostwa będą załatwiane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania maila, faksu, sms’a lub  mms’a.
 
SPOTKANIE I ZAŁATWIENIE SPRAWY W URZĘDZIE
O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym merytorycznie pracownikiem Starostwa Powiatowego we Wschowie i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób określony w zgłoszeniu.
Na podstawie obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2012 r przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo:
1. Skorzystać w kontaktach ze Starostwem Powiatowym we Wschowie  z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.
2. Skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego.
Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dominik Olejniczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dominik Olejniczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-14 09:07:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dominik Olejniczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-11-14 09:17:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dominik Olejniczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-29 13:50:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4064 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »