ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr zgłoszeń budowy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-08-04 13:12:26

Informacja o zgłoszeniach budowy

Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane.
Data zgłoszenia
Imię, nazwisko lub nazwa inwestora
Adres lub miejsce inwestycji
Opis projektowanego obiektu
Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
Informacja o braku sprzeciwu
Nr działki lub domu
Obręb lub ulica i miejscowość
Gmina
               
14.01.2016.
Gmina Szlichtyngowa
 
286
Górczyna
Szlichtyngowa
Wykonanie odcinka sieci wodociągowej 110PE oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 200PVC
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.02.2016.
Gmina Sława
339/2,
975, 977, 982, 978/12, 979/2, 1009
Stare Strącze
Sława
Przebudowa drogi do miejscowości Krzydłowiczki wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową sieci teletechnicznej
 
 
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
 
08.02.2016.
Gmina Sława
157/1, 3078/8, 113/4
Wróblów
Sława
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego-drogowego
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.02.2016.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sławie
 
697/23
Sława
Sława
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.03.2016.
Bank Spółdzielczy we Wschowie, Paweł Kruczyński, Ewa i Tomasz Skorupińscy, Edwarda i Piotr Małyniak
1748, 1726/1,
1727/4, 1717/12, 1717/10
Wschowa
Wschowa
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.03.2016.
Spółka Komunalna Wschowa
Sp.z o.o.
97/12, 101, 103
Przyczyna Dolna
Wschowa
Budowa kanalizacji sanitarnej
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.04.2016.
Andrzej Szpara
641/7
Wschowa
Wschowa
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.04.2016.
Gmina Szlichtyngowa
 
108, 134
Gola
Szlichtyngowa
Wykonanie odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.04.2016
Eryk Szmania
133/4
Kandlewo
Wschowa
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.05.2016.
ENEA Operator
Sp. z o.o.
3153/15
Kuźnica Głogowska
Sława
Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.06.2016.
ENEA Operator
Sp. z o.o.
103, 131, 134/3, 134/9, 139/1, 139/2, 353/4
Gola
Sława
Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nn i złączy kablowych
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.07.2016
ENEA Operator
Sp. z o.o.
125, 316/21, 316/13, 316/14, 316/15, 316/16, 316/17, 316/18, 316/19, 316/20
Lgiń
Wschowa
Budowa linii kablowej, szafki kablowej i przyłącza kablowo-pomiarowego nn 0,4 kV
 
brak sprzeciwu do zgłoszeni
11.08.2016
ENEA Operator
Sp. z o.o.
2131, 2135/1, 2135/2, 2112, 2183/2
Wschowa
Wschowa
Budowa linii kablowej, szafki kablowej i przyłącza kablowego
 
brak sprzeciwu do zgłoszeni
31.08.2016
FIRMA KOWALSKI Sławomir Kowalski
1951/10
Wschowa
Wschowa
Budowa stacji transformatorowej
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.10.2016
Zkład Usług Wodnych
456/2, 414
Dębowa Łęka
Wschowa
Budowa sieci wodociągowej
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.10.2016
Agnieszka i Jędrzej Bączkowscy
196/1
Nowe Drzewce
Szlichtyngowa
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.11.2016
Piekarnia Wacław Gierczak
405/3, 425/5, 424/1
Wschowa
Wschowa
Budowa odcinka sieci wodociągowej
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.02.2017
Stawarz Bogusława i Mirosław
344/5
Lgiń
Wschowa
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.03.2017
Weronika Karolczyk
144/4
Przyczyna Górna
Wschowa
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.04.2017
ENEA Operator
Sp. z o.o.
142/24,83
Radzyń
Sława
Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.04.2017
ENEA Operator
Sp. z o.o.
1190, 1189, 1235, 1194, 730, 740
Siedlnica
Wschowa
Budowa linii kablowych nn 0,4 kV, wymiana istniejącego słupa, budowa szafki kablowej SK4, budowa przyłącza kablowego nn 0,4kV
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.04.2017
ENEA Operator
Sp. z o.o.
215/3, 273/2, 257, 230, 168, 159, 185, 199
Łysiny
Wschowa
Budowa linii kablowych nn 0,4 kV, wymiana istniejącego słupa, budowa szafki kablowej SK4, budowa przyłącza kablowego nn 0,4kV
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.05.2017
Machowscy Elżbieta i Marek
666/21
Wschowa
Wschowa
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.05.2017
Zkład Usług Wodnych
145/3, 201, 204, 144, 145/2
Nowa Wieś
Wschowa
Budowa sieci wodociągowej
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.05.2017
ENEA Operator
Sp. z o.o.
2314/4, 2311, 2319/2, 2319/6
Wschowa
Wschowa
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV, budowa szafki kablowej SK4, budowa przyłącza kablowego nn 0,4kV
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.05.2017
Andrys Katarzyna i Krzysztof
2261/2
Wschowa
Wschowa
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.05.2017
Szanowany Dom Sp. z o.o.
183/3, 189/2
Radzyń
Sława
Budowa sieci wodociągowej
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.05.2017.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sławie
 
113/4
Wróblów
Sława
Budowa sieci wodociągowej
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.06.2017.
ENEA Operator
Sp. z o.o.
173/3, 204, 169
Osowa Sień
Wschowa
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV, budowa szafki kablowej SK4, budowa przyłącza kablowo-pomiarowego nn 0,4kV
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.06.2017.
Spółka Komunalna Wschowa
Sp.z o.o.
228/27, 102
Przyczyna Dolna
Wschowa
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.07.2017.
ENEA Operator
Sp. z o.o.
151/1, 151/2, 147
Gola
Szlichtyngowa
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV, budowa przyłączy kablowo-pomiarowych nn 0,4kV
wycofano
 
27.07.2017
Zkład Usług Wodnych Sp. z o.o.
169
Osowa Sień
Wschowa
Budowa sieci wodociągowej
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.07.2017
Anna i Marcin Stankiewicz
888/1, 666
Sława
Sława
Budowa sieci wodociągowej      i kanalizacyjnej
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.08.2017
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sławie
514/3, 441/17, 515/19, 515/22
Sława
Sława
Budowa sieci wodociągowej      i kanalizacyjnej
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.08.2017
Społka Komunalna Sp.z o.o.
295/1,
296/2,
296/5,
309/2
Wschowa
Wschowa
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
   
27.09.2017
ENEA Operator
Sp. z o.o.
134/51, 134/38
Lubogoszcz
Sława
Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z przyłączem kablowym nn-0,4kV
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.10.2017
Stowarzyszenie „Właścicieli lokali letniskowych Słoneczna 51 Radzyń”
3153/16, 3153/15, 6/3
Kuźnica Głogowska
Sława
Budowa linii elektroenergetycznych nn 0,4 kV kablowych (wewnętrzna linia zalicznikowa) dla zasilania budynków rekreacyjnych w m. Radzyń na dz. nr ew. 3153/16
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.10.2017
Zkład Usług Wodnych Sp. z o.o.
137, 138, 375/3
Lgiń
Wschowa
Budowa sieci wodociągowej
 
brak sprzeciwu
 
23.10.2017r.
ENEA Operator
Sp. z o.o.
115/1, 108, 121
Gola
Szlichtyngowa
Budowa linii kablowej NAY2Y-J ax150 mm2 nn 0,4kV, szafki kablowej SK4 oraz przyłącza kablowo-pomiarowego NAY2Y-J 4x150 mm2 nn 0,4 kV
 
brak sprzeciwu
22.11.2017r.
Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.
414, 192, 190, 119
Dębowa Łęka
Wschowa
Budowa sieci wodociągowej
 
brak sprzeciwu
20.12.2017r.
ENEA Operator Sp. z o.o.
26/5, 19, 250, 239
Nowe Drzewce
Szlichtyngowa
Budowa linii kablowej NAY2Y-J 4x150mm2 nn0,4 kV oraz przyłącza kablowo-pomiarowego NAY2Y-J 4x150mm2 nn 0,4kV
 
brak sprzeciwu
 
 
06.02.2018r.
Katarzyna Czech
-Matuszak i Jerzy Matuszak
644/27
Sława
Sława
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 
brak sprzeciwu
06.03.2018r.
Zakład usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.
283, 123/5, 123/8
Hetmanice
Wschowa
Budowa sieci wodociągowej
 
brak sprzeciwu
08.03.2018r.
Enea Operator Sp. z o.o.
316/22, 316/25, 316/34
Lgiń
Wschowa
Budowa linii kablowej NAY2Y-J 4x150mm2 nn0,4 kV oraz przyłącza kablowo-pomiarowego NAY2Y-J 4x150mm2 nn 0,4kV
26.03.2018
 
20.03.2018r.
Enea Operator Sp. z o.o.
191, 147/12, 146/5, 147/9
Nowa Wieś
Wschowa
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV typu NAY2Y-J 4x150mm2 dł. L=210m, przyłącza kablowo-pomiarowego NAY2Y-J 4x150mmnn 0,4 kV oraz szafki kablowej SK-4
 
brak sprzeciwu
26.04.2018r.
Pan Zbigniew Kuczma
638 (Sława), 118/34, 119/1 (Radzyń)
Sława, Radzyń
Sława
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
 
brak sprzeciwu
 
18.05.2018r.
Enea Operator Sp. z o.o. - pełnomocnik Arkadiusz Antoniewicz
441/10, 606/6, 441/15, 441/12 Sława
Sława
Sława
Budowa sieci elektroenergetycznej nN-04kV
 
brak sprzeciwu
28.05.2018r.
Enea Operator Sp. z o.o.
119, 173/4, 190, 192, 412, 414
Dębowa Łęka
Wschowa
Budowa linii kablowej nn-0,4kV wraz z szafką kablową oraz złączem kablowo-pomiarowym
 
brak sprzeciwu
30.05.2018r.
Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.
437/3, 437/5, 437/6, 438/2
Wschowa
Wschowa
Budowa sieci kanalizacji deszczowej
 
brak sprzeciwu
30.05.2018
Marek Szuman
262, 196/1, 196/3, 406/12
Nowe Drzewce
Nowe Drzewce
Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej
 
brak sprzeciwu
07.06.2018
ENEA Operator Sp. z o.o.
221/3, 279, 237/5
Kuźnica Głogowska
Sława
budowa sieci eketroenergetycznej nN-0,4kV
 
brak sprzeciwu
26.06.2018
ENEA Operator Sp. z o.o.
214, 276/1, 505
Konradowo
Wschowa
budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV
 
brak sprzeciwu
11.07.2018
ENEA Operator Sp. z o.o.
204, 330/6, 342
Osowa Sień
Wschowa
budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.07.2018
Wabik Wiesław
33/47, 3/120, 3/122, 3/123, 3/130, 3/131
Tarnów Jezierny
Sława
budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV
 
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.08.2018r.
ENEA Operator Sp. z o.o.
219, 229/1
Kuźnica Głogowska
Sława
budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.09.2018r. 
 Maria i Sławomir Stankiewicz
290/3
Jędrzychowice
Szlichtyngowa
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 
brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.09.2018r.
STENA Recykling Sp. z o.o.
1797/23
Wschowa
Wschowa
Budowa wolno stojącej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35m2 dla potrzeb zasilenia w energię elektryczną linii do mechanicznej przeróbki zuzytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - segregacji mechanicznej zmielonego AGD
   
28.09.2018r. ENEA Operator Sp.z  o.o. 51/1, 92/27, 92/75, 92/76, 92/82, 92/63, 95/4, 96/3, 100/5, 112/1, 120, 111/4, 111/3, 122/16, 122/3, 115/6, 141/6  Wschowa Wschowa Budowa linii kablowej NAY2Y-J 4x240mm2, NAY2Y-J 4x150mm2 nn0,4 kV, szafki kablowej SK-4  oraz przyłącza kablowo-pomiarowego NAY2Y-J 4x150mm2 nn 0,4kV    
04.10.2018r. Zakład Usług Wodnych we Wschowie 125, 316/21 Lgiń Wschowa Budowa odcinka sieci wodociągowej dn 110mm    
25.10.2018r. Gmina Wschowa 1319,1434/1,1328,1330 Wschowa Wschowa Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej    
02.11.2018r. Honorata i Paweł Sys, Mariusz Józefowski, Marcin i Patrycja Lewandowscy, Artur i Katarzyna Kukła, Jerzy i Margita Bojarscy 1320/1, 1320/2, 1320/4, 1320/5, 1320/6, 1319, 1328, 1330, 1434 Wschowa Wschowa Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej    
13.11.2018r. ENEA Operator Sp.z  o.o. 379/5, 379/12, 373/4, 313/2, 313/3, 349/2, 405/5, 388/1 Wschowa Wschowa Budowa linii kablowej nn 0,4kV typu NAY2Y-J 4x150mmdł.Lc=413m, przyłącza kablowe  NAY2Y-J 4x150mm2 nn 0,4 kV,   
 
 
 
20.11.2018r. Gmina Wschowa 405/3, 2337/3, 2337/6, 2349 Wschowa Wschowa Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej    
20.11.2018r. ENEA Operator Sp. z o.o. 92/67, 95/6, 96/8, 101/9, 101/8, 114/2, 115/4, 115/7 i 115/6 Wschowa Wschowa Budowa sieci kablowej NAY2Y-J 4x150mm2 nn 0,4kV oraz przyłącza kablowo-pomiarowego NAY2Y-J 4x150mm2 nn 0,4kV    
20.11.2018r. ENEA Operator Sp. z o.o. 135/1, 135/4, 136, 598, 2261/1, 2262/3, 2262/4, 2262/7 Wschowa Wschowa Budowa sieci kablowej NAY2Y-J 4x240mm2, NAY2Y-J 4x150mm2 nn 0,4kV, szafki kablowej SK-4 i SK-3 oraz przyłącza kablowo-pomiarowego NAY2Y-J 4x150mm2 nn 0,4kV  
 
 
03.12.2018r. ENEA Operator Sp. z o.o. 105, 116/4 Hetmanice Wschowa Budowa lini kablowej NAY2Y-J 4x150mmdł. Lc=289m, przyłącza kablowo-pomiarowego  NAY2Y-J 4x150mm2 nn 0,4kV  
 
 
 
 
 
 
25.01.2019 ENEA Operator Sp. z o.o.
2288/2,2290, 2311/2, 2294, 2289/13, 2289/16
 
 
 
220, 184/3, 185/18, 185/5
Wschowa
 
 
 
Przyczyna Górna
Wschowa
 
 
 
Wschowa
 
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej NAY2Y-J 4x240mm2, NAY2Y-J 4x150mm2 nn 0,4kV, szafki kablowej SK-4 i 2xSK3 oraz przyłącza kablowo-pomiarowego  NAY2Y-J 4x150mm2 nn 0,4kV  
 
 
 
 
 
 
 
 
12.02.2019r. ENEA OPERATOR Sp. z o.o.  108/5, 101, 108/14  Wróblów  Sława  Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV     
08.03.2019r. ENEA OPERATOR Sp. z o.o.  184/3, 184/7 Przyczyna Górna Wschowa Budowa linii elektroenergetycznej nn wraz ze złączem kablowym 0,4kv dla zasilenia budynku mieszkalnego     
08.03.2019r.  ENEA OPERATOR Sp. z o.o. 143/21, 143/25, 205 Lubogoszcz  Sława Budowa kablowej sieci energetycznej niskiego napięcia i szafy kablowej    
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Pietruszka Data wytworzenia informacji: 2015-08-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Pietruszka Data wprowadzenia do BIP 2015-08-04 13:12:26
Wprowadził informację do BIP: Alina Skoczylas Data udostępnienia informacji: 2015-08-04 13:15:57
Osoba, która zmieniła informację: Alina Skoczylas Data ostatniej zmiany: 2019-03-12 10:21:56
Artykuł był wyświetlony: 1914 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego we Wschowie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu