ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-14 14:32:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wschowa, dnia 14.11.2017r.
 
Nasz znak: SOB.6341.34.2017
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY WSCHOWSKIEGO
 
 
    Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1121 t.j. ze zm.), Starosta Wschowski informuje, że w dniu 14.11.2017r. zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie wniosek złożony przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego „SŁAWA”  Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6a, 67-410 Sława
 
„o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z podczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce o nr ewid 248/81 przy
ul. Przemysłowej w Sławie do urządzeń kanalizacji miejskiej stanowiących własność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławie Sp. z o.o.
w ilości  Qśr d =490,0 m3/d, Q max h =20,4 m3/h, Qroczne =178 850 m3/r.”
 
Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wschowie przy Placu Kosynierów 1 c, pok. nr 306 w ciągu 7 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.
 
 
 
Miejsce składania skarg i wniosków:
 1. Starostwo Powiatowe
      Plac Kosynierów 1 c
            67 – 400 Wschowa
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Ślusarczyk Data wytworzenia informacji: 2017-11-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Ślusarczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-11-14 14:32:59
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Ślusarczyk Data udostępnienia informacji: 2017-11-14 14:35:11
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Ślusarczyk Data ostatniej zmiany: 2017-11-14 14:35:11
Artykuł był wyświetlony: 15 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-13 14:59:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wschowa, dnia 13.11.2017r.      
Nasz znak: SOB.6341.32.2017
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY WSCHOWSKIEGO
 
    Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1121 t.j. ze zm.), Starosta Wschowski informuje, że w dniu 13.11.2017r. zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie wniosek Pana Pawła Gołębiowskiego reprezentującego Pracownię Architektoniczną PROPAGO ul. Bolesława Chrobrego 10/5, 65-052 Zielona Góra działającego na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Pana Andrzeja Rosińskiego reprezentującego Inwestycyjną Grupę Budowlaną Sp. z o.o. ul. Żytnia 13, 41-205 Sosnowiec działającego na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Zielona Góra, wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 1. wykonanie urządzenia wodnego – stawu wodnego z lokalizacją na działkach o nr ewid.  62/12, 59, 58 obręb m. Zielona Góra;
 2. wykonanie urządzenia wodnego  – rowu doprowadzającego wodę do stawu o długości 19m z lokalizacją na działkach o nr ewid. 251/2 , 62/12 obręb m. Zielona Góra; 
 3. wykonanie urządzenia wodnego – rowu odprowadzającego wodę ze stawu o długości 20m z lokalizacją na działkach o nr ewid. 251/2, 62/12 obręb m. Zielona Góra;
 4. wykonanie urządzenia wodnego – zastawki piętrzącej wodę w stawie z lokalizacją na rowie odprowadzającym wodę ze stawu;
 5. wykonanie urządzeń wodnych – 7 progów kamiennych na cieku Myszka-Gęśnik z lokalizacją na działkach o nr ewid. 13/8, 53/2, 251/2 obręb m. Zielona Góra;
 6. wykonanie urządzeń wodnych –  4 kładek z płyt żelbetowych nad ciekiem Myszka-Gęśnik z lokalizacją na działkach o nr ewid. 251/1, 251/2, 62/12, 251/3 obrębm. Zielona Góra;
 7. piętrzenie wód cieku Myszka-Gęśnik w km 5+538 za pomocą progu kamiennego nr 4 do rzędnej NPP 106,80 m n.p.m. o wysokości piętrzenia 0,35m;
 8. pobór wody dla stawu za pomocą rowu doprowadzającego w ilości: Q śr.d =1900,8m3/d, Qmaxh =79,2m3/h, Q roczne =693792m3/r;
 9. odprowadzanie wody ze stawu za pomocą rowu odprowadzającego w ilości: Q śr.d =1900,8m3/d, Qmaxh =79,2m3/h,
  Q roczne =693792m3/r;
 10. utrzymanie poziomu piętrzenia wody w stawie za pomocą zastawki o stałym poziomie piętrzenia do rzędnej 106,80 m n.p.m. i wysokości piętrzenia 0,86m.
 
Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wschowie przy Placu Kosynierów 1 c, pok. nr 306 w ciągu 7 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.
 
 
 
Miejsce składania skarg i wniosków:
 1. Starostwo Powiatowe
      Plac Kosynierów 1 c
            67 – 400 Wschowa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Ślusarczyk Data wytworzenia informacji: 2017-11-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Ślusarczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-11-13 14:59:27
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Ślusarczyk Data udostępnienia informacji: 2017-11-13 14:59:48
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Ślusarczyk Data ostatniej zmiany: 2017-11-13 14:59:48
Artykuł był wyświetlony: 24 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-13 14:56:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wschowa, dnia 13.11.2017r.
Nasz znak: SOB.6341.31.2017
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY WSCHOWSKIEGO
 
    Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1121 t.j. ze zm.), Starosta Wschowski informuje, że w dniu 13.11.2017r. zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie wniosek złożony przez Pana Zbigniewa Kokoszkę przedstawiciela firmy Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego ul. Wojska Polskiego 33/109, 65-077 Zielona Góra, działającego na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 1. likwidację urządzenia wodnego - rozbiórkę istniejącego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 nad Kanałem Lipiec w km 8+100 zlokalizowanego na działkach
  o nr ewid. 27/2 i 27/4 obręb Stare Strącze, gmina Sława oraz na działce o nr ewid. 378 obręb Wygnańczyce, gmina Wschowa;
 2. wykonanie urządzenia wodnego – mostu  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 nad Kanałem Lipiec w km  8+100 z lokalizacją na działkach o nr ewid. 27/2 i 27/4 obręb Stare Strącze, gmina Sława oraz na działce o nr ewid. 378 obręb Wygnańczyce, gmina Wschowa;
 3. przebudowę urządzenia wodnego – wykonanie przepustu tymczasowego na Kanale Lipiec w km 8+114 z lokalizacją na działkach o nr ewid. 1066 i 1089 obręb Stare Strącze, gmina Sława; 
 4. przebudowę urządzenia wodnego – umocnienie dna i skarp koryta Kanału Lipiec
  od km 8+092,3 do km 8+118,58 na działkach o nr ewid. 27/2, 1066, 1089 i 1091 obręb Stare Strącze, gmina Sława oraz na działce o nr ewid. 378 obręb Wygnańczyce, gmina Wschowa;
 5. wykonanie urządzenia wodnego – rowu chłonno-odparowującego oznaczonego symbolem R1 o długości 18,38m o konstrukcji trapezowej z lokalizacją na działkach
  o nr ewid. 27/4 i 1065 obręb Stare Strącze, gmina Sława;
 6. wykonanie urządzenia wodnego – rowu chłonno-odparowującego oznaczonego symbolem R2 o długości 15,27 m o konstrukcji trapezowej z lokalizacją na 378 i 3123/3 obręb Wygnańczyce, gmina Wschowa;
 7. wykonanie urządzeń wodnych – 2 wylotów wód opadowych i roztopowych z lokalizacją na działce o nr ewid. 27/4 i 1065 obręb Stare Strącze, gmina Sława;
 8. wykonanie urządzenia wodnego – wylotu wód opadowych i roztopowych z lokalizacją na działce o nr ewid. 3123/3 i 378 obręb Wygnańczyce, gmina Wschowa;
 9. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 278 z projektowanego mostu oraz dojazdu do mostu z kierunku Sławy do projektowanego rowu chłonno-odparowującego oznaczonego symbolem R1 w ilości:
  Q śr.d =36,79m3/d, Qmaxh =18,40m3/h, Q roczne =294,37m3/r;
 10. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 278 z projektowanego dojazdu do mostu z kierunku Wschowy do projektowanego rowu chłonno-odparowującego oznaczonego symbolem R2 w ilości:
  Q śr.d =13,25m3/d, Qmaxh =6,62m3/h, Q roczne =105,98m3/r;
 
Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wschowie przy Placu Kosynierów 1 c, pok. nr 306 w ciągu 7 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.
 
 
 
Miejsce składania skarg i wniosków:
 1. Starostwo Powiatowe
      Plac Kosynierów 1 c
      67 – 400 Wschowa
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Ślusarczyk Data wytworzenia informacji: 2017-11-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Ślusarczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-11-13 14:56:09
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Ślusarczyk Data udostępnienia informacji: 2017-11-13 14:56:49
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Ślusarczyk Data ostatniej zmiany: 2017-11-13 14:56:49
Artykuł był wyświetlony: 23 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-25 14:05:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

      Wschowa, dnia 25.08.2016r.           
Nasz znak: SOB.6341.31.2016
 
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY WSCHOWSKIEGO
 
    Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469 t.j. ), Starosta Wschowski informuje, że w dniu 25.08.2016r. zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie wniosek złożony przez  Pana Marcina Wojtaszka Pracownia Projektowo – Usługowa Konkret ul. Składowa 5a/6a, 66-016 Czerwieńsk działającego na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp.  z o.o. ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa
„o wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 1. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych istniejącego ujęcia,
  w skład którego wchodzą studnia nr 1 oraz studnia nr 2 zlokalizowane na działce o nr ewid. 297/2 w m. Osowa Sień, gmina Wschowa dla potrzeb wodociągu wiejskiego łącznie w ilości Qmax h=60,0 m3/h, Q śr d = 325,0 m3/d, Q roczne=118 400m3/r;  
 2. odprowadzanie wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody do ziemi za pośrednictwem zbiornika wodnego, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 757/5 w m. Osowa Sień, gmina Wschowa w ilości Qmax h=8,0 m3/h, Q śr d = 2,4 m3/d,
  Q roczne=1 051m3/r;  
oraz wygaszenie decyzji Starosty Wschowskiego z dnia 12.12.2005r. znak: SOB 6223/30/2005 w części dotyczącej poboru wód podziemnych oraz odprowadzania wód popłucznych„
 
Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wschowie przy Placu Kosynierów 1 c, pok. nr 306 w ciągu 7 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.
 
 
Miejsce składania skarg i wniosków:
 1. Starostwo Powiatowe
      Plac Kosynierów 1 c
            67 – 400 Wschowa
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Alina Skoczylas Data wytworzenia informacji: 2016-08-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Skoczylas Data wprowadzenia do BIP 2016-08-25 14:05:11
Wprowadził informację do BIP: Alina Skoczylas Data udostępnienia informacji: 2016-08-25 14:05:45
Osoba, która zmieniła informację: Alina Skoczylas Data ostatniej zmiany: 2016-08-25 14:05:45
Artykuł był wyświetlony: 3102 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY WWCHOWSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-25 13:01:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

      Wschowa, dnia 24.08.2016r.          
Nasz znak: SOB.6341.30.2016
 
 
        
 
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY WSCHOWSKIEGO
 
    Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469 t.j. ze zm.), Starosta Wschowski informuje, że w dniu 24.08.2016r. zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie wniosek złożony przez Państwo Ksenię i Krzysztofa Jaśkowiak oraz Pana Fabiana Chuchla
 
„o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego – rowu przydrożnego odwadniającego drogę powiatową nr 1005F (dz.nr ewid. 342) polegającej na jego zabudowie rurami PCV Ø 0,4m na odcinku dł. 11,0m w granicach działki
o nr ewid. 342 w m. Osowa Sień, gmina Wschowa”
 
Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wschowie przy Placu Kosynierów 1 c, pok. nr 306 w ciągu 7 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.
 
 
 
 
 
 
 
Miejsce składania skarg i wniosków:
 1. Starostwo Powiatowe
      Plac Kosynierów 1 c
      67 – 400 Wschowa
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Alina Skoczylas Data wytworzenia informacji: 2016-08-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Skoczylas Data wprowadzenia do BIP 2016-08-25 13:01:05
Wprowadził informację do BIP: Alina Skoczylas Data udostępnienia informacji: 2016-08-25 13:01:43
Osoba, która zmieniła informację: Alina Skoczylas Data ostatniej zmiany: 2016-08-25 13:01:43
Artykuł był wyświetlony: 3109 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-07-11 15:45:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
 
 
         Starostwo Powiatowe we Wschowie w związku z pismem otrzymanym z Ministerstwa Środowiska informuje w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016-2020 w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie powiatu wschowskiego, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.
         W związku z tym prosi o umożliwienie wstępu na teren lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa pracownikom Instytutu Badawczego Leśnictwa lub osobom upoważnionym przez Instytut, w celu dokonania obserwacji i pomiarów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Ślusarczyk Data wytworzenia informacji: 2016-07-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Ślusarczyk Data wprowadzenia do BIP 2016-07-11 15:45:48
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Ślusarczyk Data udostępnienia informacji: 2016-07-11 15:48:56
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Ślusarczyk Data ostatniej zmiany: 2016-07-11 15:49:14
Artykuł był wyświetlony: 3346 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-27 13:14:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                   Wschowa dnia,  27.01.2016 r.
SOB.6740.482.2015 
 
 
 
 
 
 I N F O R M A C J A
 
S T A R O S T Y    W S C H O W S K I E G O
 
 
              Na  podstawie  art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 j.t. ze zmianami)  Starosta Wschowski informuje, że w dniu 25.01.2016 decyzją nr 21/2016 znak SOB.6740.482.2015 zostało wydane firmie „BRATEK” Sp. z o.o. pozwolenie na inwestycję obejmującą budowę fermy tuczu indyka – 10 szt. budynków inwentarskich, 10 szt. zbiorników na paszę, 10 szt. zbiorników na ścieki oraz 10 szt. naziemnych zbiorników na gaz propan o pojemności 6800 l każdy wraz z infrastrukturą w miejscowości Nowe Drzewce na działce nr ew.: 70/2, 70/3 obręb Nowe Drzewce.   
 
          Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska  Starostwa Powiatowego  we Wschowie pl. Kosynierów  nr 1c,  pokój nr 307.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                     
Tablica ogłoszeń tut. Starostwa
Tablica ogłoszeń Gminy Szlichtyngowa 
                                                                                                        
                        
 
 
                                                                                                         

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Przyjemski Data wytworzenia informacji: 2016-01-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Przyjemski Data wprowadzenia do BIP 2016-01-27 13:14:38
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Ślusarczyk Data udostępnienia informacji: 2016-01-27 13:14:59
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Ślusarczyk Data ostatniej zmiany: 2016-01-27 13:14:59
Artykuł był wyświetlony: 4131 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-27 12:25:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Wschowa, dnia 27.11.2015 r.
 
Nasz znak: SOB.6222.2.2015
 
 
 
 
INFORMACJA
STAROSTY WSCHOWSKIEGO
 
 
    Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235  j.t. ze zm.), Starosta Wschowski informuje, że  w dniu 27.11.2015r. decyzją znak: SOB.6222.2.2015 udzielił firmie TG Nova Sp. z o.o. ul. Spedycyjna 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski  pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 250/18, 250/20 i 250/22 w m. Sława na terenie Zakładu Uboju i Rozbioru w Sławie, ul. Przemysłowa 6, 67-410 Sława.
 
Zawiadamiając o powyższym podaje się do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i możliwości zapoznania się z jej treścią w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wschowie przy Placu Kosynierów 1 c, pok. nr 306 w godzinach pracy urzędu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Alina Skoczylas Data wytworzenia informacji: 2015-11-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Skoczylas Data wprowadzenia do BIP 2015-11-27 12:25:37
Wprowadził informację do BIP: Alina Skoczylas Data udostępnienia informacji: 2015-11-27 12:25:55
Osoba, która zmieniła informację: Alina Skoczylas Data ostatniej zmiany: 2015-11-27 12:25:55
Artykuł był wyświetlony: 4245 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-30 09:46:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                             Wschowa z dnia 30.10.2015 r                    
 
SOB.6740.408.2015
                                                                                  .
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY WSCHOWSKIEGO
 
Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz. U. 2013.687 z późn. zm / zawiadamiam, że w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 13.10.2015 r. Zarządu Powiatu Wschowskiego, pl. Kosynierów 1C, 67-400 Wschowa Starosta Wschowski, wydał w dniu 30.10.2015 r. decyzję na  realizację inwestycji drogowej pod nazwą:
 
"Rozbudowa drogi powiatowej 1015F Wróblów-Potrzebowo na długości 1050 mb wraz z przebudową przepustu na cieku Sarnka”
 
na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntu, stanowiących:
 
- projektowany pas drogowy drogi kategorii powiatowej klasy „Z”:
działki nr ew.: 281, 3077/9 (3077/5) obręb Wróblów, jednostka ewidencyjna Sława-obszar wiejski, powiat wschowski oraz działka nr ew.: 596/1,  obręb Śmieszkowo, jednostka ewidencyjna Sława-obszar wiejski,
 
- teren wód płynących (Kanał Sarnka) zlokalizowanych w ciągu projektowanej drogi:
działka nr ew.: 611  obręb Śmieszkowo, jednostka ewidencyjna Sława-obszar wiejski, powiat wschowski,
 
- teren niezbędny do przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu i dróg innych kategorii:
działka nr ew.: 157/1 obręb Wróblów, jednostka ewidencyjna Sława-obszar wiejski, powiat wschowski oraz działka nr ew.: 596/2  obręb Śmieszkowo, jednostka ewidencyjna Sława-obszar wiejski, powiat wschowski.
 
            Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym we Wschowie, Pl. Kosynierów nr 1c, w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 307, w poniedziałek w godzinach od 700 do 1600, piątek w godzinach od 700 do 1400, w pozostałych dniach tygodnia  w godzinach od 700 do 1500, tel. (065) – 540-17-68.
           
 
 
 
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Wschowie                                                 
Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wschowie
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sławie                                                                 
Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sławie
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Przyjemski Data wytworzenia informacji: 2015-10-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Przyjemski Data wprowadzenia do BIP 2015-10-30 09:46:40
Wprowadził informację do BIP: Alina Skoczylas Data udostępnienia informacji: 2015-10-30 09:47:38
Osoba, która zmieniła informację: Alina Skoczylas Data ostatniej zmiany: 2015-10-30 09:47:38
Artykuł był wyświetlony: 3945 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-28 13:18:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
   
Wschowa, dnia 28.10.2015 r.
Nasz znak: SOB.6222.2.2015
 

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WSCHOWSKIEGO

                Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 j.t. ze zm.), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235  j.t. ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 j.t. ze zm.) Starosta Wschowski podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek z dnia 28.05.2015r. złożony przez firmę TG Nova Sp. z o.o. ul. Spedycyjna 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 250/18, 250/20 i 250/22 w m. Sława na terenie Zakładu Uboju i Rozbioru w Sławie, ul. Przemysłowa 6, 67-410 Sława. 
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wschowie przy Placu Kosynierów 1 c, pok. nr 306 w godzinach pracy urzędu, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.  
 
 
Z up. STAROSTY 
Zbigniew Marciniak
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Alina Skoczylas Data wytworzenia informacji: 2015-10-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Skoczylas Data wprowadzenia do BIP 2015-10-28 13:18:29
Wprowadził informację do BIP: Alina Skoczylas Data udostępnienia informacji: 2015-10-28 13:21:27
Osoba, która zmieniła informację: Alina Skoczylas Data ostatniej zmiany: 2015-10-28 13:21:27
Artykuł był wyświetlony: 3321 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego we Wschowie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu