ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-03-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2018. XXVII/161/2018 Obowiązujący
2 2018-03-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wschowskim na lata 2018 - 2020. XXVII/160/2018 Obowiązujący
3 2018-03-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wschowie za 2017 rok. XXVII/159/2018 Obowiązujący
4 2018-03-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku. XXVII/158/2018 Obowiązujący
5 2018-02-28 uchwała Rady Powiatu Uchwała nr XXVI/157/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28.02.2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. XXVI/157/2018 Obowiązujący
6 2018-02-28 uchwała Rady Powiatu Uchwała nr XXVI/156/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28.02.2018 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jakuba Ap. w Konradowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, który nie stanowi własności Powiatu Wschowskiego. XXV/156/2018 Obowiązujący
7 2018-02-28 uchwała Rady Powiatu Uchwała nr XXVI/155/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28.02.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/137/09 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za pracę oraz zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wschowski. XXVI/155/2018 Obowiązujący
8 2018-02-28 uchwała Rady Powiatu Uchwała nr XXVI/154/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28.02.2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wschowskim na lata 2018-2024. XXVI/154/2018 Obowiązujący
9 2018-02-07 Rozstrzygnięcia nadzorcze i opinie Uchwała nr 43/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 07 lutego 2018 r. dot. Uchwały nr 192/2017 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Wschowskiego. Uchwała nr 43/2018 Obowiązujący
10 2017-12-20 Rozstrzygnięcia nadzorcze i opinie Uchwała Nr 103/2018 składu orzekającego RIO w Zielonej Górze z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2018. 103/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego we Wschowie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu