ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego we Wschowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Zestawienie wyników głosowań imiennych
Tytuł aktu
Zestawienie głosowań z IX sesji Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 września 2019 r.
Nr aktu prawnego
Zestawienie głosowań z IX sesji
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2019.
Nr aktu prawnego
IX/66/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
Nr aktu prawnego
IX/65/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w Starostwie Powiatowym we Wschowie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
Nr aktu prawnego
IX/64/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-08-27
Grupa tematyczna
Zestawienie wyników głosowań imiennych
Tytuł aktu
Zestawienie głosowań z VIII sesji Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Nr aktu prawnego
Zestawienie głosowań z VIII sesji
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-08-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2019
Nr aktu prawnego
VIII/63/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-08-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2019 – 2026
Nr aktu prawnego
VIII/62/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-08-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia Tytułu Honorowego "Zasłużony dla Powiatu Wschowskiego" oraz zasad i trybu jego nadawania
Nr aktu prawnego
VIII/61/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-08-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Wschowskiego od dnia 1 września 2019 roku
Nr aktu prawnego
VIII/60/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-08-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/43/2003 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego i praktycznego we Wschowie
Nr aktu prawnego
VIII/59/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2019-08-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego we Wschowie i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego we Wschowie w Centrum Kształcenia Zawodowego we Wschowie
Nr aktu prawnego
VII/58/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2019-08-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich
Nr aktu prawnego
VIII/57/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2019-08-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wschowskiego na lata 2019 – 2022
Nr aktu prawnego
VIII/56/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2019-08-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu wschowskiego
Nr aktu prawnego
VIII/55/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2019-07-25
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcia nadzorcze i opinie
Tytuł aktu
postępowanie nadzorcze w przedmiocie zgodności z prawem uchwały Nr VII/51/2019 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r.
Nr aktu prawnego
157/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji