ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-05-16 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2018 XXVIII/165/2018 Obowiązujący
2 2018-05-16 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających z napędem spalinowym na niektórych Jeziorach Powiatu Wschowskiego XXVIII/164/2018 Obowiązujący
3 2018-05-16 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wschowski XXVIII/163/2018 Obowiązujący
4 2018-05-16 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Wschowskiego za 2017 rok XXVIII/162/2018 Obowiązujący
5 2018-03-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2018. XXVII/161/2018 Obowiązujący
6 2018-03-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wschowskim na lata 2018 - 2020. XXVII/160/2018 Obowiązujący
7 2018-03-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wschowie za 2017 rok. XXVII/159/2018 Obowiązujący
8 2018-03-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku. XXVII/158/2018 Obowiązujący
9 2018-02-28 uchwała Rady Powiatu Uchwała nr XXVI/157/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28.02.2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. XXVI/157/2018 Obowiązujący
10 2018-02-28 uchwała Rady Powiatu Uchwała nr XXVI/156/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28.02.2018 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jakuba Ap. w Konradowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, który nie stanowi własności Powiatu Wschowskiego. XXV/156/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego we Wschowie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu