ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-04-27 Rozstrzygnięcia nadzorcze i opinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok 292/2017 Obowiązujący
2 2017-03-01 Sprawozdania Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok - Zmieniony
3 2017-04-24 Rozstrzygnięcia nadzorcze i opinie Postępowanie nadzorcze w przedmiocie badania zgodności z prawem uchwały Nr XX/120/2017 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 marca 2017 r. 134/2017 Obowiązujący
4 2017-04-12 Rozstrzygnięcia nadzorcze i opinie Opinia o możliwości wykupu przez Powiat Wschowski papierów wartościowych w wysokości 1.200.000 złotych, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 212/2017 Obowiązujący
5 2017-03-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2017 XX/120/2017 Zmieniony
6 2017-03-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 stycznia 2017 r. XX/119/2017 Obowiązujący
7 2017-03-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Wschowskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. XX/118/2017 Obowiązujący
8 2017-03-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Wschowa dotyczącego prowadzenia przez Powiat Wschowski Szkoły Podstawowej nr 6 dla Dorosłych z klasami VII i VIII XX/117/2017 Obowiązujący
9 2017-03-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku XX/116/2017 Obowiązujący
10 2017-03-27 Rozstrzygnięcia nadzorcze i opinie Postępowanie nadzorcze w przedmiocie zgodności z prawem uchwały Nr XIX/114/2017 Rady Powiatu Wschowskiego 108/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego we Wschowie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu