ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego we Wschowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 1
Data ogłoszenia
2019-11-22 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-01-03 09:00:00
Dotyczy
Informacja o ogłoszeniu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Nowe Strącze jednostki ewidencyjnej Sława – obszar wiejski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 160/1
Cena wywoławcza
22 500,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych 00/100)
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
  • informacja o przetargu (PDF, 971.9 KiB)
Lp: 2
Data ogłoszenia
2019-11-22 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-01-03 10:00:00
Dotyczy
Informacja o ogłoszeniu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wróblów jednostki ewidencyjnej Sława – obszar wiejski, oznaczonej numerem działki 141/1 o pow. 0,0800 ha.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 37 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100 brutto). Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj.: 370,00 zł.
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
  • informacja o przetargu (PDF, 901.3 KiB)