ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-05-26 2017-06-09 11:30:00 Termomodernizacja budynku I LO oraz przebudowa pomieszczeń budynku I LO. ogłoszony
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 19.6 MiB)
 • Załacznik Nr 1 do SIWZ Wzór oferty wraz z załącznikami 1-3 (DOCX, 41 KiB)
 • Załącznik do oferty - Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania (XLSX, 15.7 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy OSE.272.02.2017 (PDF, 10 MiB)
 • Projekt budowlany - Termomodernizacja budynku I LO (ZIP, 36.4 MiB)
 • Projekt budowlany - Przebudowa pomieszczeń I LO (ZIP, 14.5 MiB)
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (ZIP, 1001.4 KiB)
 • Przedmiary robót (ZIP, 352.8 KiB)
 • Pozostałe załączniki Nr 4-6 (DOCX, 28.1 KiB)
2 2017-05-22 2017-06-05 12:30:00 „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1016F (UL. WARYŃSKIEGO) W SŁAWIE POLEGAJĄCA NA WYKONANIU NOWEJ WARSTWY ŚCIERALNEJ” ogłoszony
 • SIWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ - wzór oferty (DOCX, 39.3 KiB)
 • zał. nr 2 do SIWZ - projekt umowy (PDF, 979.6 KiB)
 • pozostałe załączniki (DOCX, 26.7 KiB)
 • Zał. nr 3 - dokumentacja (7Z, 4.4 MiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego we Wschowie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu