ˆ

Praca

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INFORMACJA O WYBRANEJ PROCEDURZE SELEKCJI KOŃCOWEJ KANDYDATÓW NA STANOWISKO KSIĘGOWY/A W WYDZIALE FINANSOWO-BUDŻETOWYM STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻARACH, NABÓR NR 3/2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-01 09:58:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję, że wobec kandydatów spełniających wymagania formalne w dalszej części naboru, zastosowana zostanie procedura selekcji polegająca na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu:
- ustawy o samorządzie powiatowym,
- ustawy o pracownikach samorządowych.
 
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 06.03.2017 r. o godz. 1400 w sali 106 Starostwa Powiatowego w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5.
 
Komisja Rekrutacyjna w składzie:
  
1. Agnieszka Domaradzka – Przewodnicząca Komisji
2. Eliza Siemianowska – Członek Komisji
3. Anna Balcewicz – Członek Komisji
4. Lucyna Czahajda – Członek Komisji
 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia  01.03.2017 r

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Lucyna Czahajda Data wytworzenia informacji: 2017-03-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-03-01 09:58:31
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-03-01 09:58:43
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-03-01 09:58:43
Artykuł był wyświetlony: 469 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NR 2/2017 NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-28 08:24:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Żarski informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru nr 2/2017 na stanowisko referenta ds. korespondencji w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5, wybrana została Pani Monika Janicka zamieszkała w Żarach.  
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Spośród 7 kandydatów spełniających wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze, Pani Monika Janicka uzyskała najwyższą ilość punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydatka posiada wymagane wykształcenie, ponadto wykazała się bardzo dobrą znajomością ustaw i doświadczeniem zawodowym pozwalającym na wykonywanie zadań na stanowisku referenta ds. korespondencji.
 
 Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na ww. stanowisko znajduje się w pokoju nr 101, I piętro (kadry) Starostwa Powiatowego w Żarach, Aleja Jana Pawła II nr 5.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 27.02.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Lucyna Czahajda Data wytworzenia informacji: 2017-02-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-02-28 08:24:53
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-02-28 08:25:45
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-02-28 08:25:45
Artykuł był wyświetlony: 547 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NR 1/2017 NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-22 11:29:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Żarski informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru nr 1/2017 na stanowisko
podinspektora ds. ewidencji kierowców w Referacie ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy
w Starostwie Powiatowym w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5, wybrana została Pani Karolina Nowogórska zamieszkała w Żarach.
 
Uzasadnienie wyboru:
Spośród 8 kandydatów spełniających wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze, Pani Karolina Nowogórska uzyskała najwyższą ilość punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydatka posiada wykształcenie wyższe, ponadto wykazała się bardzo dobrą znajomością ustaw i doświadczeniem pozwalającym na wykonywanie zadań na stanowisku podinspektora
ds. ewidencji kierowców.
 
Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na ww. stanowisko znajduje się w pokoju
nr 101, I piętro (kadry) Starostwa Powiatowego w Żarach, Aleja Jana Pawła II nr 5.
 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 22.02.2017 r.
 
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Lucyna Czahajda Data wytworzenia informacji: 2017-02-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-02-22 11:29:42
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-02-22 11:42:28
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-02-22 11:42:28
Artykuł był wyświetlony: 764 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O WYBRANEJ PROCEDURZE SELEKCJI KOŃCOWEJ KANDYDATÓW NA STANOWISKO REFERENTA ds. KORESPONDENCJI w WYDZIALE ORGANIZACYJNYM I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻARACH, NABÓR NR 2/2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-20 15:38:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję, że wobec kandydatów spełniających wymagania formalne w dalszej części naboru, zastosowana zostanie procedura selekcji polegająca na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu:
- ustawy o samorządzie powiatowym,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- ustawy o ochronie danych osobowych,
- ustawy o dostępie do informacji publicznej
- rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 24.02.2017 r. o godz. 800 w sali 106 Starostwa Powiatowego w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5.
 
Komisja Rekrutacyjna w składzie:  
1. Agnieszka Domaradzka – Przewodnicząca Komisji
2. Agnieszka Oskierko-Liczner – Członek Komisji
3. Leszek Jabłoński – Członek Komisji
4. Lucyna Czahajda – Członek Komisji
 
 
 
Żary, dnia  20.02.2017 r. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Lucyna Czahajda Data wytworzenia informacji: 2017-02-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-02-20 15:38:22
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-02-20 15:39:00
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-02-20 15:39:00
Artykuł był wyświetlony: 783 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O WYBRANEJ PROCEDURZE SELEKCJI KOŃCOWEJ KANDYDATÓW NA STANOWISKO PODINSPEKTORA ds. EWIDENCJI KIEROWCÓW w REFERACIE ds. REJESTRACJI POJAZDÓW I PRAW JAZDY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻARACH, NABÓR NR 1/2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-13 12:43:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję, że wobec kandydatów spełniających wymagania formalne w dalszej części naboru, zastosowana zostanie procedura selekcji polegająca na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu:
- ustawy o kierujących pojazdami,
- ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
- rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,
- ustawy o samorządzie powiatowym,
- ustawy o pracownikach samorządowych.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 21.02.2017 r. o godz. 900 w sali 106 Starostwa Powiatowego w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5.
 
Komisja Rekrutacyjna w składzie:
1. Agnieszka Domaradzka – Przewodnicząca Komisji
2. Joanna Rączkowska-Manaj – Członek Komisji
3. Izabela Syroka – Członek Komisji
4. Lucyna Czahajda – Członek Komisji
 
Żary, dnia  13.02.2017 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Lucyna Czahajda Data wytworzenia informacji: 2017-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-02-13 12:43:55
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-02-13 12:44:34
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-02-13 12:44:34
Artykuł był wyświetlony: 978 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

STAROSTA ŻARSKI ogłasza nabór Nr 3/2017 na stanowisko urzędnicze księgowa/y w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Starostwie Powiatowym w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-10 13:37:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. nieposzlakowana opinia,
5. wykształcenie wyższe,
6. staż pracy 2 lata.
 
2. Wymagania dodatkowe:
1. wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności finanse i rachunkowość,
2. doświadczenie w pracy w służbach finansowo-księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych,
3. znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, gospodarki mieniem,
4. bardzo dobra obsługa komputera oraz znajomość programów finansowo-księgowych,
5. rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. prowadzenie dokumentacji księgowej dochodów i wydatków budżetowych oraz pozabudżetowych starostwa: dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych, ewidencja za pomocą programów finansowo-księgowych, uzgadnianie obrotów  i sald kont analitycznych z syntetyką, uzgadnianie zaangażowania wydatków budżetowych starostwa, przypis kosztów,
2. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, terminowe sporządzanie sprawozdań ze środków trwałych,
3. dekretowanie dokumentów związanych z zakupem, przyjęciem, likwidacją środków trwałych i wyposażenia (OT,PT,LT),
4. systematyczne monitorowanie zmian w przepisach prawa dotyczących realizacji powierzonych zadań,
5. opisywanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym, weryfikacja i zatwierdzanie w programie „Zaangażowanie”,
6. wystawianie not księgowych dokumentujących operacje wewnętrzne,
7. sporządzanie i uzgadnianie sprawozdań w zakresach i terminach przewidzianych w przepisach.
 
4. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys – curriculum vitae,
3. kwestionariusz osobowy*,
4. kserokopie dyplomów lub świadectw ukończenia szkoły potwierdzających wykształcenie, kserokopie posiadanych uprawnień lub kwalifikacji,
5. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie o zatrudnieniu,
6. oświadczenia:
a) o zapoznaniu się z regulaminem naboru**,
b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
c) o braku prawomocnego wyroku sądu skazującego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
d) o braku przeciwwskazań do pracy na ww. stanowisku,
7. informacja o kontaktowym numerze telefonicznym,
8. dokument potwierdzający niepełnosprawność jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. 2016 r. poz 902).
 
5. Kandydat może dodatkowo przedłożyć kserokopie:
1. zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
2. referencji,
3. innych dokumentów potwierdzających przydatność do pracy na danym stanowisku.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary (Biuro Podawcze) lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa), w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru nr 3/2017 na stanowisko: księgowa/y w Wydziale Finansowo-Budżetowym”. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Żarach po upływie terminu do ich składania nie będą rozpatrywane.
 
6. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 24 lutego 2017 r. o godz. 1400.
7. Dodatkowe informacje:
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. 2016 poz. 902).
Stanowisko pracy usytuowane na 3 piętrze budynku. Budynek wyposażony jest w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko wyposażone w zestaw komputerowy z oprogramowaniem; większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej.

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.
 
Uwagi:
O miejscu, czasie i procedurze selekcji, kandydatów powiadamia się indywidualnie drogą telefoniczną i zamieszcza w BIP. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.powiatzarski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary.
 
* Kwestionariusz osobowy pobrać można osobiście w pokoju 101 Starostwa Powiatowego
w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary lub ze strony internetowej: bip.powiatzarski.pl,
** Regulamin naboru można pobrać ze strony internetowej: bip.powiatzarski.pl.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 10.02.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Lucyna Czahajda Data wytworzenia informacji: 2017-02-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-02-10 13:37:32
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-02-10 13:47:01
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-02-13 12:45:07
Artykuł był wyświetlony: 994 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

STAROSTA ŻARSKI ogłasza nabór Nr 2/2017 na stanowisko urzędnicze referenta ds. korespondencji w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-03 13:57:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie średnie,
 6. staż pracy – 2 lata.
2. Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie średnie informatyczne,
 2. doświadczenie w pracy w administracji samorządowej na podobnym stanowisku,
 3. znajomość przepisów ustawy: o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 4. bardzo dobra obsługa komputera,
 5. odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. prowadzenie biura podawczego,
 2. przyjmowanie korespondencji wpływającej do starostwa i znakowanie pieczęcią wpływu,
 3. rozdzielanie przyjętej korespondencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne,
 4. wysyłanie korespondencji i przesyłek,
 5. planowanie i wdrażanie e-usług,
 6. prowadzenie ewidencji sprzętu biurowego,
 7. prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego, zasobów informatycznych, oprogramowania, licencji, dokumentacji programowej.
4. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy*,
 4. kserokopie dyplomów lub świadectw ukończenia szkoły potwierdzających wykształcenie, kserokopie posiadanych uprawnień lub kwalifikacji,
 5. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie o zatrudnieniu,
 6. oświadczenia:
  a) o zapoznaniu się z regulaminem naboru**,
  b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  c) o braku prawomocnego wyroku sądu skazującego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  d) o braku przeciwwskazań do pracy na ww. stanowisku
 7.  informacja o kontaktowym numerze telefonicznym,
 8.  dokument potwierdzający niepełnosprawność jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. 2016 r. poz 902)
 
5. Kandydat może dodatkowo przedłożyć kserokopie:
 1. zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 2. referencji,
 3. innych dokumentów potwierdzających przydatność do pracy na danym stanowisku.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary (Biuro Podawcze) lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa), w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru nr 2/2017 na stanowisko referenta ds.korespondencji w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego”. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Żarach po upływie terminu do ich składania nie będą rozpatrywane.
 
6.Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 15 luty 2017 r. o godz. 1500.
 
7.Dodatkowe informacje:
 
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa w trybie ustawy z dnia  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. 2016 poz. 902). Stanowisko pracy usytuowane na parterze (w budynku brak windy); stanowisko wyposażone w zestaw komputerowy z oprogramowaniem; większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej.

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.
 
Uwagi:
O miejscu, czasie i procedurze selekcji, kandydatów powiadamia się indywidualnie drogą telefoniczną. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.powiatzarski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary.
* Kwestionariusz osobowy pobrać można osobiście w pokoju 101 Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary lub ze strony internetowej: bip.powiatzarski.pl,
** Regulamin naboru można pobrać ze strony internetowej: bip.powiatzarski.pl.
 

Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 03.02.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2017-02-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-02-03 13:57:05
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-02-03 14:00:13
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-02-13 12:45:19
Artykuł był wyświetlony: 1261 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

STAROSTA ŻARSKI ogłasza nabór Nr 1/2017 na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ewidencji kierowców Referacie ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy w Starostwie Powiatowym w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-20 13:33:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publiczny
 2. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. wykształcenie wyższe,
2. Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie wyższe administracyjne,
 2. doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
 3. znajomość przepisów ustawy: o kierujących pojazdami, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,
 4. bardzo dobra obsługa komputera,
 5. odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność, samodzielność.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. prowadzenie ewidencji kierowców i osób bez uprawnień,
 2. wydawanie krajowych i międzynarodowych praw jazdy,
 3. wydawanie decyzji o skierowaniu na egzamin kontrolny,
 4. potwierdzanie kwalifikacji zawodowych kierowców,
 5. udostępnianie danych osobowych upoważnionym organom,
 6. kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na badania lekarskie i psychologiczne,
 7. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami oraz zatrzymania prawa jazdy,
 8. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami oraz zwrot prawa jazdy,
 9. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie odmowy wydania prawa jazdy,
 10. prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji o charakterze niepieniężnym w związku z żądaniem zwrotu prawa jazdy,
 11. prowadzenie ewidencji instruktorów i wykładowców szkolących kierowców,
 12. wydawanie legitymacji instruktorom nauki jazdy,
 13. sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych w zakresie spraw prowadzonych przez referat.
4. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy*,
 4. kserokopie dyplomów lub świadectw ukończenia szkoły potwierdzających wykształcenie, kserokopie posiadanych uprawnień lub kwalifikacji,
 5. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie o zatrudnieniu,
 6. oświadczenia:
  a) o zapoznaniu się z regulaminem naboru**,
  b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  c) o braku prawomocnego wyroku sądu skazującego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  d) o braku przeciwwskazań do pracy na ww. stanowisku,
 7. informacja o kontaktowym numerze telefonicznym,
  a) dokument potwierdzający niepełnosprawność jeżeli kandydat zamierza skorzystać
  z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. 2016 r. poz 902).
5. Kandydat może dodatkowo przedłożyć kserokopie:
 1. zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 2. referencji,
 3. innych dokumentów potwierdzających przydatność do pracy na danym stanowisku.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary (Biuro Podawcze) lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa), w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru nr 1/2017 na stanowisko podinspektora w Referacie ds., Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy”. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Żarach po upływie terminu do ich składania nie będą rozpatrywane.
6. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 6 lutego 2017 r. o godz. 1600.
7. Dodatkowe informacje:
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa w trybie ustawy z dnia  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. 2016 poz. 902).
Stanowisko pracy usytuowane na parterze budynku. Budynek wyposażony jest w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko wyposażone w zestaw komputerowy z oprogramowaniem; większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej.

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.
 
Uwagi:
O miejscu, czasie i procedurze selekcji, kandydatów powiadamia się indywidualnie drogą telefoniczną i zamieszcza w BIP. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.powiatzarski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary.
 
* Kwestionariusz osobowy pobrać można osobiście w pokoju 101 Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary lub ze strony       internetowej: bip.powiatzarski.pl,
** Regulamin naboru można pobrać ze strony internetowej: bip.powiatzarski.pl
 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 20.01.2017 r.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2017-01-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-01-20 13:33:39
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-01-20 13:35:24
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-01-21 13:55:31
Artykuł był wyświetlony: 1719 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NR 11/2016 NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-16 12:04:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Żarski informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru nr 11/2016 na stanowisko podinspektora ds. informacji publicznej i promocji w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5, wybrana została Pani Paula Przybyłek zamieszkała w Żarach.
 
Uzasadnienie wyboru:
Spośród 6 kandydatów spełniających wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze, Pani Paula Przybyłek uzyskała najwyższą ilość punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydatka posiada wykształcenie wyższe, ponadto wykazała się bardzo dobrą znajomością ustaw i umiejętnością obsługi programów graficznych, potrzebnych do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora ds. informacji publicznej i promocji.
 
Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na ww. stanowisko znajduje się w pokoju
nr 101, I piętro (kadry) Starostwa Powiatowego w Żarach, Aleja Jana Pawła II nr 5.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
12.01.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2017-01-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-01-16 12:04:36
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-01-16 12:04:40
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-01-16 12:04:40
Artykuł był wyświetlony: 1737 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O WYBRANEJ PROCEDURZE SELEKCJI KOŃCOWEJ KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA DS. INFORMACJI PUBLICZNEJ I PROMOCJI, W WYDZIALE ORGANZIACYJNYM I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻARACH, ALEJA JANA PAWŁA II 5 NABÓR NR 11/2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-04 14:18:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję, że wobec kandydatów spełniających wymagania formalne, w dalszej części naboru, zastosowana zostanie procedura selekcji polegająca na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu znajomości programów graficznych oraz znajomości ustaw:
- o samorządzie powiatowym,
- o pracownikach samorządowych,
- o dostępie do informacji publicznej,
- o ochronie danych osobowych,
która odbędzie się w dniu 10.01.2017 r. o godz. 1200 w sali 106 Starostwa Powiatowego
w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5.
 
Komisja Rekrutacyjna w składzie:
 
1. Małgorzata Issel – Przewodnicząca Komisji
2. Agnieszka Domaradzka – Członek Komisji
3. Agnieszka Oskierko-Liczner – Członek Komisji
4. Lucyna Czahajda – Członek Komisji
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 04.01.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2017-01-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-01-04 14:18:18
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-01-04 14:19:09
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-01-04 14:19:09
Artykuł był wyświetlony: 1986 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu