ˆ

Wykazy nieruchomości

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-06-21 14:43:10 Informacja ogłoszona dnia 2018-06-21 14:43:22 przez Monika Janicka

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Działając zgodnie z art. 4 pkt. 9 , art.32 ust.1 i 1a,  35 ust. 1 i 2 , art. 37  ust.2 pkt 5  i art.69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.121) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
 1. Przedmiotem sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego jest nieruchomość gruntowa , stanowiącą własność Skarbu Państwa położona w  jednostce ewidencyjnej 081102_1, obręb   2 miasta Żary, oznaczona  w  ewidencji gruntów
  i budynków numerem  ewidencyjnym działki 184/33 o powierzchni 0,0158 ha.
 2. Dla wyżej opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00050924/6.
 3. Opis nieruchomości:
  Nieruchomość oznaczona działką numer 184/33 posiada nieregularny zwarty kształt zbliżony do kwadratu, jest niezabudowana i łącznie z działkami sąsiednimi użytkowana jest jako teren składowania materiałów budowlanych przeznaczonych do sprzedaży.
 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  Dla działki oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerem 184/33 położonej w obrębie 2 miasta Żary obowiązuje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów Centrum miasta w Żarach uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Żarach Nr XLI/79/14 z dnia 9 października 2014 roku w/w działka  zlokalizowana jest w granicach terenu oznaczonego symbolem: A5.10U – teren zabudowy usługowej.
 5. Cenę  nieruchomości  ustala się  w  wysokości równej wartości niezabudowanej nieruchomości  gruntowej  jako  przedmiotu  prawa  własności,  określonej  przez rzeczoznawcę majątkowego dla w/w działki  w kwocie 35 100,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto złotych). Na poczet ceny nieruchomości gruntowej zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 21 600,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset złotych).
 6. Cena nieruchomości gruntowej po odliczeniu kwoty równej wartości prawa użytkowania wieczystego wynosi – 13 500,00 zł  (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych)
 7. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żarach na okres 21 dni tj. od dnia 21 czerwca 2018 roku do dnia 11 lipca 2018 roku.
 8. Osobom, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.2015.1774.)  przysługuje  pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do zbycia  niniejszym wykazem wyznacza się 6 - tygodniowy termin do złożenia wniosku o jej nabycie tj. do dnia 1 sierpnia 2018 r.
Po bezskutecznym   upływie  terminu   nieruchomość   zostanie   zbyta  na   warunkach        
określonych  w niniejszym wykazie. Informacja  o  wywieszeniu  niniejszego  wykazu
zostanie  podana  w  formie  ogłoszenia  w  prasie lokalnej oraz umieszczona na stronie
internetowej BIP Powiatu Żarskiego.
 
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwa
Powiatowego w Żarach Tel. 68 4790614, 68 4790623

​Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
​Żary, 21.06.2018 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-06-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-06-21 14:43:10
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-06-21 14:43:22
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-06-21 14:43:22
Artykuł był wyświetlony: 486 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu