ˆ

Wykazy nieruchomości

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-04-07 08:17:10 Informacja ogłoszona dnia 2017-04-07 08:17:51 przez Monika Janicka, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Żarski zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 , art. 37 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 2147 z późn. zm.) oraz zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2017 roku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych
1. Położenie nieruchomości: ul. Jęczmienna - obręb 3 miasta Żary
2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków :
- działka nr 171/15 o powierzchni 359 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta numer ZG1R/00055843/9  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Żarach  V Wydział Ksiąg Wieczystych.
3. opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, granicząca z istniejącą zabudową mieszkaniową. Z uwagi na swoje położenie  - brak dostępu do drogi publicznej działka nr 171/15 nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. W związku z powyższym przetarg ograniczony jest na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.
4. przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla nieruchomości oznaczonej działką numer 171/15 położonej w obrębie 3 – brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żary, zatwierdzonym uchwałą nr XII/74/99 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 listopada 1999 roku oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żary, zatwierdzoną uchwałą Nr XXXVIII/27/2006 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 kwietnia 2006 roku  działka położona jest na obszarze o zapisie: strefa mieszkaniowo-usługowa, zabudowa ekspansywna.
5. Cena nieruchomości:  5 050,- zł
6. Forma zbycia: przetarg ustny ograniczony
7. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń  Starostwa Powiatowego w Żarach na okres 21 dni tj. od 7 kwietnia 2017 roku do 27 kwietnia 2017 roku
8. Osobom, którym zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2016 poz. 2147 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do zbycia niniejszym wykazem wyznacza się 6-tygodniowy termin do złożenia wniosku o jej nabycie tj. do dnia 18 maja 2017 roku
Po bezskutecznym upływie terminu nieruchomość zostanie zbyta na warunkach określonych w niniejszym wykazie. Informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu zostanie podana w formie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz umieszczona na stronie internetowej www.powiatzary.pl
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach, 68/ 4790614, 68/ 4790623.
 
Starosta Żarski Janusz Dudojć
Żary, 06.06.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2017-04-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-04-07 08:17:10
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-04-07 08:17:51
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-07-13 13:29:13
Artykuł był wyświetlony: 447 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu