ˆ

Wykazy nieruchomości

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-12 13:57:34 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-12 13:57:52 przez Monika Janicka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 2147 ze zm.) oraz zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 28 marca 2017 roku Starosta Żarski podaje do wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
1. Położenie nieruchomości: obręb 3 miasta Żary
2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków :
- działka nr 266/4 o powierzchni 97 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta numer ZG1R/00056377/8  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Żarach  V Wydział Ksiąg Wieczystych.
3. opis nieruchomości:  działka zabudowana stacją transformatorową, której właścicielem jest Enea Operator Sp. z o.o.. Działka usytuowana bezpośrednio przy ulicy Bohaterów Getta, o kształcie nieregularnym wydzielona z pasa drogowego.
4. przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla działki 266/4 brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą numer XIII/74/99 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 listopada 1999 roku i zmienionego uchwałą nr XXXVIII/27/2006 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 kwietnia 2006 roku w/w działka położona jest w granicach terenów podstawowego układu komunikacyjnego.
5. Cena nieruchomości:  14 000 zł.
6. Forma zbycia: zbycie nieruchomości nastąpi na rzecz jej posiadacza w trybie art. 231 § 1 ustawy – Kodeks cywilny
7. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń  Starostwa Powiatowego w Żarach na okres 21 dni tj. od 12 września 2017 roku do 2 października 2017 roku
8. Osobom, którym zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2016 poz. 2147 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do zbycia niniejszym wykazem wyznacza się 6-tygodniowy termin do złożenia wniosku o jej nabycie tj. do dnia 23 października 2017 roku
Po bezskutecznym upływie terminu nieruchomość zostanie zbyta na warunkach określonych w niniejszym wykazie. Informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu zostanie podana w formie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz umieszczona na stronie internetowej www.powiatzary.pl
Szczegółowych informacji udziela Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach, 68/ 4790614, 68/ 4790623.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 12.09.2017 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami /-/ Elżbieta Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2017-09-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-09-12 13:57:34
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-09-12 13:57:52
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-09-12 13:57:52
Artykuł był wyświetlony: 396 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu