ˆ

Wykazy nieruchomości

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 10 lat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-16 13:19:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 1 do uchwały nr 731/2018 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lutego 2018 r.
 
WYKAZ
 
 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 10 lat, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z dnia 14.12.2017 r., Dz.U. z 2018 roku. poz. 121 ze zm.)
 1. Położenie nieruchomości: Olszyna gmina Trzebiel (były Terminal   Towarowych  Odpraw  Celnych w Olszynie – płyta południowa).
 2. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 223/6 o powierzchni 6.0522 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr ZG1R/00052432/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Opis nieruchomości:
Lokale - pomieszczenia nr 1/3, 1/4, 1/5 o powierzchni użytkowej 25,58 m2, znajdujące się w budynku nr 33, położonym w obrębie Olszyna gmina Trzebiel.
 1. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania:
Dla działki oznaczonej nr 223/6 brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiel uchwalonym uchwałą Nr XXII/99/2000 Rady Gminy w Trzebielu w dniu 21.11.2000 r. przewidziano sposób zagospodarowania przedmiotowej działki jako: U8 – usługi, publiczne i komercyjne, obszar zabudowy do adaptacji i uzupełnień. Nieruchomość przeznaczona jest na zaplecze magazynowo-gospodarcze, bez możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Dostęp do lokali będzie ograniczony, możliwy tylko w godzinach pracy urzędowania Starostostwa Powiatowego w Żarach, od poniedziałku do piątku, w dni robocze.
 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:
Minimalna miesięczna stawka stanowiąca podstawę do negocjacji wynosi 4,00 zł/m2 + VAT - zgodnie z pkt. 6 Załącznika nr 2 uchwały nr 147/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia stawek minimalnych za najem budynków i lokali, oraz wysokości minimalnego czynszu za dzierżawę gruntu na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego.
 1. Forma i tryb oddania nieruchomości w najem:
 2. Oddanie w najem nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego   nieograniczonego  zgodnie z art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z dnia 14.12.2017 r., Dz.U. z 2018 roku. poz. 121 ze zm.)
 3. Niniejszy wykaz wywiesza się  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Żarach, na okres 21 dni tj. od dnia  16 lutego 2018 r. do 8 marca 2018 r. oraz na stronie http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 4790679, 68 4790614

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2018-02-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-02-16 13:19:00
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-02-16 13:19:28
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-02-16 13:19:28
Artykuł był wyświetlony: 33 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-12 11:33:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1.  
Załącznik nr 1
do uchwały nr 716/2018
Zarządu Powiatu Żarskiego
z dnia 11 stycznia 2018 r.
 
 
 1. Położenie nieruchomości: Jeziory Wysokie gmina Brody (były Terminal   Towarowych  Odpraw  Celnych w Olszynie – płyta północna).
 2. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 1178/3 o powierzchni 0,2078 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr ZG1R/00051452/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Opis nieruchomości:
  Część nieruchomości zabudowanej budynkiem jednokondygnacyjnym, wolnostojącym nr 13, wg poniższej tabeli:
  Nr
  Nazwa pomieszczenia
  Pow.użyt.(m2)
  Posadzka
  Sufit
  1/9
  Pomieszczenie biurowe
  9,22
  pł.ceram.
  Podwieszany
  1/10
  WC
  2,86
  pł.ceram.
  Podwieszany
  1/11
  Przedsionek
  3,22
  pł.ceram
  Podwieszany
  1/1
  Garaż
  16,24
  beton
  blacha fałd.
  1/2
  Garaż
  16,24
  beton
  blacha fałd.
  1/3
  Garaż
  16,24
  beton
  blacha fałd.
  1/4
  Garaż
  16,24
  beton
  blacha fałd.
  1/5
  Garaż
  27,97
  beton
  blacha fałd.
  Powierzchnia w budynku nr 13. Razem: 108,23 m2
  wraz z przynależnym gruntem, o łącznej powierzchni 308,23 m2
  Rok budowy 1998. Drzwi do pomieszczenia biurowego drewniane, klepkowe. Drzwi do garaży stalowe. Grunt utwardzony polbrukiem. Wyposażenie w instalację: elektryczną (gniazd wtykowych – tylko w pomieszczeniach nr 1/9, 1/10; oświetlenia), odgromową, wentylacyjną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody zimnej, wody ciepłej (możliwość zamontowania termy pojemnościowej). Brak centralnego ogrzewania - możliwość instalacji grzejników elektrycznych lub innego alternatywnego ogrzewania na własny koszt za odrębną zgodą Zarządu Powiatu Żarskiego. Garaże wyposażone w urządzenia warsztatowe (montażownica oraz wyważarka do kół dla samochodów ciężarowych, kompresor). Nieruchomość posiada swobodny dojazd do drogi powiatowej nr 1107F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18.
 4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 1178/3 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren oznaczony został symbolem U – tereny usług. Budynek przeznaczony jest na działalność usługową.
 5. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:
  Minimalna miesięczna stawka stanowiąca podstawę do negocjacji wynosi 4,00 zł/m2 + VAT - zgodnie z pkt. 1 i 3 Załącznika nr 1 oraz pkt. 5 i 11 Załącznika nr 2 do uchwały nr 147/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia stawek minimalnych za najem budynków i lokali, oraz wysokości minimalnego czynszu za dzierżawę gruntu na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego. W celu dostosowania pomieszczeń do działalności gospodarczej w wydzierżawionej części budynku nr 13, udziela się bonifikatę dla powierzchni 108,23 m2 w wysokości 50% miesięcznej opłaty czynszu przez okres 9 m-cy.
 6. Forma i tryb oddania nieruchomości w dzierżawę: Oddanie w dzierżawę nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego   nieograniczonego  zgodnie z art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku. poz.2147 ze zm.)
 7. Niniejszy wykaz wywiesza się  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Żarach, na okres 21 dni tj. od dnia 12 stycznia 2018 r. do 1 lutego 2018 r. oraz na stronie http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary

​Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 479 0679, 68 4790614
 
​​​

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2018-01-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-01-12 11:33:45
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-01-12 11:33:52
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-01-12 11:34:37
Artykuł był wyświetlony: 162 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-01 08:16:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Załącznik nr 1 do uchwały nr 676/2017      
Zarządu Powiatu Żarskiegoz dnia 30 listopada 2017 roku
 
WYKAZ
 
nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 roku. poz. 2147 ze zm.)
 
 1. Położenie nieruchomości: obręb Olszyna gmina Trzebiel (były Terminal Towarowych  Odpraw Celnych w Olszynie – płyta południowa).
 2. Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość zabudowana, stanowiąca część działki nr 223/6 o powierzchni 6.0522 ha, zapisana w księdze wieczystej nr ZG1R/00052432/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Opis nieruchomości:
Część nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 32, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej - 17,10 m2 (powierzchni zabudowy 23,49 m2) wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 200 m2 położonym na części działki nr 223/6, wg załączonej mapy sytuacyjnej.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 223/6 brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiel uchwalonym uchwałą Nr XXII/99/2000 Rady Gminy w Trzebielu w dniu 21.11.2000 r. przewidziano sposób zagospodarowania przedmiotowej działki jako: U8 – usługi, publiczne i komercyjne, obszar zabudowy do adaptacji i uzupełnień. Nieruchomość przeznaczona jest na działalność handlowo-usługową.
 1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:
Minimalna stawka stanowiąca podstawę do negocjacji – 5,00 zł netto miesięcznie/m2 + VAT - zgodnie z uchwałą nr 147/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia stawek minimalnych za najem budynków i lokali, oraz wysokości minimalnego czynszu za dzierżawę gruntu na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego.
 1. Forma i tryb oddania nieruchomości w dzierżawę:
Oddanie w dzierżawę nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 roku. poz. 2147 ze zm.).
 1. Niniejszy wykaz wywiesza się  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Żarach, na okres 21 dni tj. od dnia 01 grudnia 2017 r. do dnia 21 grudnia 2017 r. oraz na stronie http://bip.wrota.lubuskie.pl/
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 4790614, 68 4790679

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2017-12-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2017-12-01 08:16:03
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-12-01 08:16:29
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-12-01 08:16:29
Artykuł był wyświetlony: 266 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 10 lat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-31 14:40:00

Załącznik nr 1 do uchwały nr 660/2017 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 31 października 2017 roku

 
 1. Położenie nieruchomości: Jeziory Wysokie gmina Brody (byłe Drogowe Przejście Graniczne w Olszynie).
 2. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość zabudowana, położona w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody, oznaczona działką nr 1164/5 o powierzchni 0,8082 ha, zapisana w księdze wieczystej nr ZG1R/00051452/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 3. Opis nieruchomości: Pomieszczenie w podziemnej kondygnacji budynku nr 1a o powierzchni użytkowej 28,0 m2. Nieruchomość posiada swobodny dojazd od drogi powiatowej nr 1107F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18.
 4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 1164/5 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren oznaczony został symbolem 1KDA – tereny dróg publicznych - autostrada. Pomieszczenie o pow. 28 m2 znajdujące się w piwnicach budynku nr 1a przeznaczone jest na działalność usługową związaną z usługami telekomunikacyjnymi.
 5. Wysokość opłat z tytułu najmu:Minimalna stawka stanowiąca podstawę do negocjacji – 10,00 zł/m2 netto miesięcznie + VAT - zgodnie z pkt. 7 załącznika nr 2 uchwały nr 147/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia stawek minimalnych za najem budynków i lokali, oraz wysokości minimalnego czynszu za dzierżawę gruntu na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego.
 6. Forma i tryb oddania nieruchomości w najem: Oddanie w najem nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku. poz.2147 ze zm.)
 7. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żarach, na okres 21 dni tj. od dnia 31 października 2017 r. do 20 listopada 2017 r. oraz na stronie http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 4790679, 68 4790614

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami /-/ Joanna Werstler - Wojtaszek Data wytworzenia informacji: 2017-10-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2017-10-31 14:40:00
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-10-31 14:45:57
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-10-31 14:45:57
Artykuł był wyświetlony: 382 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-12 13:57:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 2147 ze zm.) oraz zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 28 marca 2017 roku Starosta Żarski podaje do wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
1. Położenie nieruchomości: obręb 3 miasta Żary
2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków :
- działka nr 266/4 o powierzchni 97 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta numer ZG1R/00056377/8  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Żarach  V Wydział Ksiąg Wieczystych.
3. opis nieruchomości:  działka zabudowana stacją transformatorową, której właścicielem jest Enea Operator Sp. z o.o.. Działka usytuowana bezpośrednio przy ulicy Bohaterów Getta, o kształcie nieregularnym wydzielona z pasa drogowego.
4. przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla działki 266/4 brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą numer XIII/74/99 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 listopada 1999 roku i zmienionego uchwałą nr XXXVIII/27/2006 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 kwietnia 2006 roku w/w działka położona jest w granicach terenów podstawowego układu komunikacyjnego.
5. Cena nieruchomości:  14 000 zł.
6. Forma zbycia: zbycie nieruchomości nastąpi na rzecz jej posiadacza w trybie art. 231 § 1 ustawy – Kodeks cywilny
7. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń  Starostwa Powiatowego w Żarach na okres 21 dni tj. od 12 września 2017 roku do 2 października 2017 roku
8. Osobom, którym zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2016 poz. 2147 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do zbycia niniejszym wykazem wyznacza się 6-tygodniowy termin do złożenia wniosku o jej nabycie tj. do dnia 23 października 2017 roku
Po bezskutecznym upływie terminu nieruchomość zostanie zbyta na warunkach określonych w niniejszym wykazie. Informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu zostanie podana w formie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz umieszczona na stronie internetowej www.powiatzary.pl
Szczegółowych informacji udziela Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach, 68/ 4790614, 68/ 4790623.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 12.09.2017 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami /-/ Elżbieta Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2017-09-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-09-12 13:57:34
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-09-12 13:57:52
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-09-12 13:57:52
Artykuł był wyświetlony: 478 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprzedaż na własność w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Żarskiego, położonego w obrębie 3 miasta Żary.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-06 08:16:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zał. nr 1 do Uchwały Nr  638/2017 Zarządu Powiatu Żarskiego
z dnia 29 sierpnia 2017 r.                                                                      
 
Zarząd Powiatu Żarskiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 2147 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że wyznaczył do sprzedaży lokal mieszkalny  stanowiący własność Powiatu Żarskiego, położony w obrębie 3 miasta Żary, wraz z udziałem w gruncie oznaczonym w rejestrze ewidencji gruntów i budynków działką numer 66/3 o powierzchni 336 m2
 
1. Położenie nieruchomości : Żary obręb 3 ul. Bohaterów Getta 22
2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków: obręb 3 miasta Żary działka 66/3 o powierzchni 366 m2. Księga Wieczysta numer ZG1R/00034747/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
3. Opis nieruchomości: Lokal znajduje się w budynku wolnostojącym dwupiętrowym, niepodpiwniczonym.
Lokal o powierzchni 107,01 m2 usytuowany na 1 piętrze budynku przeznaczony jest do adaptacji na cele mieszkaniowe. W lokalu brak jest ogrzewania. W lokalu należy dokonać przebudowy instalacji elektrycznej i zawrzeć umowę z operatorem sieci energetycznej. Aktualnie lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki.
Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów centrum miasta w Żarach uchwalonym Uchwała Rady Miejskiej w Żarach Nr XLI/79/14 z dnia 09 października 2014 roku ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 2014.2353) działka ewidencyjna nr 66/3 zlokalizowana jest w granicach terenu oznaczonego symbolem B4.16U – zabudowa usługowa                                                                                                          
4. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie wynosi 101 000 zł:
- lokal mieszkalny – 93 000 zł
- udział w działce gruntu nr 66/3 wynoszący 204/1000 – 8 000 zł
5. Forma zbycia: przetarg nieograniczony
6. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żarach na okres 21 dni tj. od dnia 6 września 2017 roku do 26września 2017 roku
7. Osobom, którym zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2016 poz.2147 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do zbycia niniejszym wykazem wyznacza się 6-tygodniowy termin do złożenia wniosku o jej nabycie tj. do dnia 17 października 2017 roku
 
Po bezskutecznym upływie terminu nieruchomości lokalowe zostaną zbyte na warunkach określonych w niniejszym wykazie.
 
Informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu zostanie podana w formie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz umieszczona na stronie www.bip.wrota.lubuskie.pl/spzary
 
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach, 68/ 4790614, 68/ 4790623.
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Referat Gospodarki Nieruchomościami /-/ Elżbieta Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2017-09-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Referat Gospodarki Nieruchomościami /-/ Elżbieta Pawłowska Data wprowadzenia do BIP 2017-09-06 08:16:56
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-09-06 08:17:06
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-09-06 09:35:33
Artykuł był wyświetlony: 484 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprzedaż na własność w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Żarskiego, położonego w obrębie 3 miasta Żary.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-06 08:13:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zał. nr 1 do Uchwały Nr 637 /2017 Zarządu Powiatu Żarskiego
z dnia 29 sierpnia 2017 r.                                                                      
                                                                                                                                                
Zarząd Powiatu Żarskiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 2147 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że wyznaczył do sprzedaży lokal mieszkalny stanowiący własność Powiatu Żarskiego, położony w obrębie 3 miasta Żary, wraz z udziałem w gruncie oznaczonym w rejestrze ewidencji gruntów i budynków działką numer 66/3 o powierzchni 336 m2
 
1.Położenie nieruchomości: Żary obręb 3 ul. Bohaterów Getta 22
2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków: obręb 3 miasta Żary działka 66/3 o powierzchni 366 m2. Księga Wieczysta numer ZG1R/00034747/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
3. Opis nieruchomości: Lokal znajduje się w budynku wolnostojącym dwupiętrowym, niepodpiwniczonym.
Lokal o powierzchni 92,88 m2 usytuowany na 1 piętrze budynku przeznaczony jest do adaptacji na cele mieszkaniowe. W lokalu brak jest ogrzewania. W lokalu należy dokonać przebudowy instalacji elektrycznej i zawrzeć umowę z operatorem sieci energetycznej.
Aktualnie lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, przedsionka wc, wc, łazienki, pomieszczenia gospodarczego, przedpokoju.
Przeznaczenie nieruchomości: 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów centrum miasta w Żarach uchwalonym Uchwała Rady Miejskiej w Żarach Nr XLI/79/14 z dnia 09 października 2014 roku ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 2014.2353) działka ewidencyjna nr 66/3 zlokalizowana jest w granicach terenu oznaczonego symbolem B4.16U – zabudowa usługowa                                                                                                          
4. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie wynosi 87 500 zł:
- lokal mieszkalny – 80 500 zł
- udział w działce gruntu nr 66/3 wynoszący 204/1000 – 7 000 zł
5. Forma zbycia: przetarg nieograniczony
6. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żarach na okres
21 dni tj. od dnia 6 września 2017 roku do 26 września 2017 roku
7. Osobom, którym zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2016 poz. 2147 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do zbycia niniejszym wykazem wyznacza się 6-tygodniowy termin do złożenia wniosku o jej nabycie tj. do dnia 17 października 2017 roku
Po bezskutecznym upływie terminu nieruchomości lokalowe zostaną zbyte na warunkach określonych w niniejszym wykazie.
 
Informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu zostanie podana w formie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz umieszczona na stronie www.bip.wrota.lubuskie.pl/spzary
 
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach, 68/ 4790614, 68/ 4790623.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Referat Gospodarki Nieruchomościami /-/ Elżbieta Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2017-09-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Referat Gospodarki Nieruchomościami /-/ Elżbieta Pawłowska Data wprowadzenia do BIP 2017-09-06 08:13:26
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-09-06 08:17:06
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-09-06 09:35:13
Artykuł był wyświetlony: 473 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprzedaż na własność w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Żarskiego, położonego w obrębie 3 miasta Żary.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-06 08:06:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zał. nr 1 do Uchwały Nr  636/2017
Zarządu Powiatu Żarskiego
z dnia 29 sierpnia 2017 r.                                                                      
 
Zarząd Powiatu Żarskiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2016 roku poz.2147 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że wyznaczył do sprzedaży lokal mieszkalny  stanowiący własność Powiatu Żarskiego, położony w obrębie 3 miasta Żary, wraz z udziałem w gruncie oznaczonym w rejestrze ewidencji gruntów i budynków działką numer 66/3 o powierzchni 336 m2
 
1. Położenie nieruchomości : Żary obręb 3 ul. Bohaterów Getta 22
2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków: obręb 3 miasta Żary działka 66/3 o powierzchni 366 m2. Księga Wieczysta numer ZG1R/00034747/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
3. Opis nieruchomości: Lokal znajduje się w budynku wolnostojącym dwupiętrowym, niepodpiwniczonym.
Lokal o powierzchni 88,53 m2 usytuowany na parterze budynku przeznaczony jest do adaptacji na cele mieszkaniowe. W lokalu brak jest ogrzewania. W lokalu należy dokonać przebudowy instalacji elektrycznej i zawrzeć umowę z operatorem sieci energetycznej. Wejście do lokalu bezpośrednio z ulicy Bohaterów Getta.
Aktualnie lokal składa się z 5 pokoi, 5 łazienek, korytarza i przedpokoju.
Przeznaczenie nieruchomości: 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów centrum miasta w Żarach uchwalonym Uchwała Rady Miejskiej w Żarach Nr XLI/79/14 z dnia 09 października 2014 roku ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 2014.2353) działka ewidencyjna nr 66/3 zlokalizowana jest w granicach terenu oznaczonego symbolem B4.16U – zabudowa usługowa
4. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie wynosi 82 500 zł:
- lokal mieszkalny – 76 500 zł
- udział w działce gruntu nr 66/3 wynoszący 195/1000 – 6 000 zł
5. Forma zbycia: przetarg nieograniczony
6. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żarach na okres
21 dni tj. od dnia 6 września 2017 roku do 26 września 2017 roku
7. Osobom, którym zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016 poz. 2147 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do zbycia niniejszym wykazem wyznacza się 6-tygodniowy termin do złożenia wniosku o jej nabycie tj. do dnia 17 października 2017 roku
Po bezskutecznym upływie terminu nieruchomości lokalowe zostaną zbyte na warunkach określonych w niniejszym wykazie.
 
Informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu zostanie podana w formie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz umieszczona na stronie www.bip.wrota.lubuskie.pl/spzary
 
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach, 68/ 4790614, 68/ 4790623.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Referat Gospodarki Nieruchomościami /-/ Elżbieta Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2017-09-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Referat Gospodarki Nieruchomościami /-/ Elżbieta Pawłowska Data wprowadzenia do BIP 2017-09-06 08:06:30
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-09-06 08:17:06
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-09-06 09:34:47
Artykuł był wyświetlony: 481 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-23 08:07:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zał. nr 1 do uchwały nr 634/2017    
Zarządu Powiatu Żarskiegoz dnia 22 sierpnia 2017r . 
 
WYKAZ
 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku. poz. 2147 ze zm.) 
 
1. Położenie nieruchomości: Olszyna gmina Trzebiel (byłe Drogowe Przejście Graniczne w Olszynie).
2. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 222/5 o powierzchni 0,4076 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr ZG1R/00052432/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
3. Opis nieruchomości:
Część nieruchomości zabudowanej – grunt o powierzchni 160,5 m2 wg mapy sytuacyjnej.
Na nieruchomości znajduje się wzniesiona przez Spółkę Orange Polska SA z siedzibą w Warszawie stacja bazowa telefonii komórkowej będącą własnością Spółki tj. wieża kratowa H-40m wraz z urządzeniami (kontener technologiczny). Teren ogrodzony. Nieruchomość obciążona prawami osób trzecich do dnia 30-11-2017 r. (umowa dzierżawy nr 4344 z dnia 25 listopada 2002 roku). Dzierżawca będzie zobowiązany do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Orange Polska SA z siedzibą w Warszawie, obejmującej prawo do niezakłóconego przesyłu i używania oraz dostępie do urządzeń znajdujących się na ww. działce. Nieruchomość posiada swobodny dojazd do drogi powiatowej nr 1108F, 1432F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18.
4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 222/5 brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiel uchwalonym uchwałą Nr XXII/99/2000 Rady Gminy w Trzebielu w dniu 21.11.2000 r. przewidziano sposób zagospodarowania przedmiotowej działki jako: U8 – usługi, publiczne i komercyjne, obszar zabudowy do adaptacji i uzupełnień.
5. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:
Minimalna stawka stanowiąca podstawę do negocjacji – 20,00 zł/m2 + VAT - zgodnie z pkt. 4 załącznika nr 1 do uchwały nr 147/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia stawek minimalnych za najem budynków i lokali, oraz wysokości minimalnego czynszu za dzierżawę gruntu na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego.
6. Forma i tryb oddania nieruchomości w dzierżawę:
Oddanie w dzierżawę nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego   nieograniczonego  zgodnie z art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku. poz.2147 ze zm.) – nie wcześniej niż od 01-12-2017 r.
7. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żarach, na okres 21 dni tj. od dnia 23 sierpnia 2017 r. do 12 września 2017 r. oraz na stronie http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary 
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 479 06 79, 68 479 06 14

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2017-08-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2017-08-23 08:07:16
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-08-23 08:10:50
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-08-23 08:10:50
Artykuł był wyświetlony: 603 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-21 09:26:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr 608/2017 Zarządu Powiatu Żarskiegoz dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat 
 
na podstawie art. 32 ust.1 i 2 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku. poz. 2147 ze zm.), § 24  uchwały Nr IX/58/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Żarskiego, (Dz. Urz. Woj. Lub. 2011.82.1647), pkt. 3 załącznika nr 1 oraz pkt.7 Załącznika nr 3 do uchwały nr 147/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia stawek minimalnych za najem budynków i lokali, oraz wysokości minimalnego czynszu za dzierżawę gruntu na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego, uchwala się co następuje: 
 
§ 1. 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości zabudowanej wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 10 lat (budynek nr 15 + grunt, łącznie 160 m2) położonej w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody, oznaczonej działką nr 482/23 o powierzchni 4.2654 ha.
2. Wykaz, o którym mowa w pkt.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach. Ponadto, informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Żarskiego. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Członkowie Zarządu:      
Janusz Dudojć: Przewodniczący                      
Marek Femlak: Członek Zarządu            
Józef Radzion: Członek Zarządu            
Edward Skobelski: Członek  Zarządu               
 
Załącznik nr 1do uchwały nr 608/2017      
Zarządu Powiatu Żarskiegoz dnia 20 lipca 2017 roku 
 
WYKAZ 
 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku. poz. 2147 ze zm.) 
 
1. Położenie nieruchomości: Jeziory Wysokie gmina Brody (były Terminal Towarowych  Odpraw  Celnych w Olszynie – płyta północna).
 
2. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 482/23 o powierzchni 4.2654 ha, zapisana w księdze wieczystej nr ZG1R/00051452/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
3. Opis nieruchomości:
Część nieruchomości zabudowanej budynkiem jednokondygnacyjnym, wolnostojącym nr 15 o powierzchni użytkowej 78,20 m2 (powierzchnia zabudowy 101,5 m2) wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 160 m2 wg załączonej mapy sytuacyjnej. Rok budowy 1998. Obiekt budowlany wykonany w technologii: ławy i ściany fundamentowe, stropy żelbetonowe, monolityczne. Ściany wewnętrzne murowane z cegły dziurawki. Pokrycie dachu: 2 x papa polimerowo-asfaltowa, termozgrzewalna (pokładowa i nawierzchniowa). Okna i drzwi z profili aluminiowych. Wyposażenie w instalację: elektryczną (oświetlenia, gniazd wtykowych), odgromową, wentylacyjną, strukturalną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody zimnej, wody ciepłej (możliwość zamontowania termy pojemnościowej). Brak centralnego ogrzewania – aktualnie budynek jest ogrzewany za pomocą grzejników elektrycznych. Istnieje możliwość zainstalowania alternatywnego ogrzewania na własny koszt za odrębną zgodą Zarządu Powiatu Żarskiego.  Nieruchomość posiada swobodny dojazd do drogi powiatowej nr 1107F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18.
 
4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 482/23 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren oznaczony został symbolem U – tereny usług. Budynek przeznaczony jest na działalność usługową pozostałą – sanitariaty publiczne, możliwość prowadzenia działalności usługowo-handlowej.
 
5.Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:
Minimalna stawka stanowiąca podstawę do negocjacji – 8,00 zł/m2 netto + VAT - zgodnie z pkt. 3 załącznika nr 1 oraz pkt. 7 załącznika nr 3 do uchwały nr 147/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia stawek minimalnych za najem budynków i lokali, oraz wysokości minimalnego czynszu za dzierżawę gruntu na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego.
 
6. Forma i tryb oddania nieruchomości w dzierżawę:
Oddanie w dzierżawę nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego   nieograniczonego  zgodnie z art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku. poz.2147 ze zm.)
 
7. Niniejszy wykaz wywiesza się  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Żarach, na okres 21 dni tj. od dnia 21 lipca 2017 r. do 10 sierpnia 2017 r. oraz na stronie http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary 
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 479 06 79, 68 479 06 14

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2017-07-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2017-07-21 09:26:32
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-07-21 09:28:57
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-07-21 09:28:57
Artykuł był wyświetlony: 630 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu