ˆ

Przetargi

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Lubsko oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką 160/14 o powierzchni 46 m2, która stanowi własność Powiatu Żarskiego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-03-07 13:59:10 Informacja ogłoszona dnia 2017-03-07 13:59:21 przez Monika Janicka, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Lubsko oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką 160/14 o powierzchni 46 m2, która stanowi własność Powiatu Żarskiego
 1. Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013 roku działka 160/14 położona jest na obszarze zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczonym w studium numerem 12 z zapisem MN- zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, MNU – zabudowa mieszkalno-usługowa o niskiej intensywności, U1- usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego.
 2. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta numer ZG1R/00031151/7.
 3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i  zobowiązań.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 25 000 zł.
 5. Wadium wynosi -  5 000 zł.
 6. Budynek w zabudowie półzwartej, parterowy z niskim strychem bez podpiwniczenia. Wybudowany przed 1945 rokiem o łącznej powierzchni użytkowej 56,50 m2 składający się z 4 pomieszczeń i korytarza na parterze budynku 36,50 m2 oraz poddasza o powierzchni 20 m2. Działka 160/14 usytuowana jest bezpośrednio przy ulicy Pokoju i wydzielona została po obrysie budynku.
 7. Nieruchomość zwolniona z opłaty podatku VAT na podst. art.43 ust.1 pkt.10 i 10a ustawy o podatku VAT.
 8. Przetarg odbędzie się 11 kwietnia 2017 roku w sali nr 108 Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 10.00
 9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5, PKO BP S.A. Oddział Żary numer 21 10205460 0000510200060517 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 6 kwietnia 2017 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego w Żarach.
 10. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej  przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków  lub jednego z nich ze stosownym oświadczeniem współmałżonka, zawierającym zgodę  na odpłatne nabycie nieruchomości.
 11. Wpłacone wadium podlega:  - wliczeniu w  poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, - przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg do zawarcia umowy, - zwrotowi w ciągu 3 dni, po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 12. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości obejmująca cenę gruntu podlega zapłacie w takim terminie aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego.
 13. Koszty związane z podpisaniem aktu notarialnego oraz opłaty sądowej ponosi nabywca.
 14. Ogłaszający przetarg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołanym przetargu do wiadomości publicznej i przyczynę odwołania przetargu.
 15. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016 poz.2147) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz.2108)
 16. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 poz. 2147) upłynął w dniu 27 lutego 2017 roku
 17. Wszelkie dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 15 w budynku Starostwa Powiatowego w Żarach lub pod numerem telefonu (068) 4790614 lub 4790623.
 
Starosta Żarski Janusz Dudojć
Żary, 07.03.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2017-03-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-03-07 13:59:10
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-03-07 13:59:21
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-07-13 13:42:51
Artykuł był wyświetlony: 1546 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu