ˆ

Ogłoszenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŻARSKIEGO

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-31 13:49:50 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-31 13:50:06 przez Monika Janicka

Akapit nr 1 - brak tytułu

WBO.6740.419.2016
 
Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257), Informuję strony o prawie do zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi wydania dla Gminy Żary o statusie miejskim pozwolenia na przebudowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną – odwodnieniem i oświetleniem ulic: Spokojnej, Kossaka, Matejki i Chełmońskiego w Żarach, działki nr 3, 5, 8/15, 21, 22/10, 22/33, 86/4, 86/41, 86/49, obręb ewidencyjny 0003, jednostka ewidencyjna 081102_1 miasto Żary.
Zdaniem organu administracji architektoniczno-budowlanej projekt budowlany sporządzony jest niezgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urząd Miasta w Żarach w zakresie odwodnienia ulic Spokojnej, Kossaka, Matejki i Chełmońskiego w Żarach z dnia 19.12.2013r. znak ROŚ.7021.1.39.2013.GK (brak uzgodnienia dokumentacji technicznej przez Urząd Miasta w Żarach). Ponadto nie przedłożono warunków technicznych przyłączenia linii kablowej nn 0,4kV zasilającej oświetlenie uliczne na przebudowywanych drogach w ulicach Spokojnej, Kossaka, Matejki, Chełmońskiego w Żarach wydanych przez właściwą jednostkę organizacyjną.
 
Stosownie do treści art. 10 § 1 oraz art. 79a KPA do czasu wydania decyzji strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy. Skorzystanie z powyższego prawa winno nastąpić w terminie do 06 lutego 2018 r. w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od godz. 700 do 1600, we wtorki, środy i czwartki od godz. 700 do 1500, w piątki od godz. 700 do 1400 w pokoju nr 211.
W postępowaniu wszczętym na żądanie strony, informując o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, organ administracji publicznej jest obowiązany do wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony.
W terminie wyznaczonym na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, strona może przedłożyć dodatkowe dowody celem wykazania spełnienia ww. przesłanek. 
Brak czynnego udziału stron nie będzie przeszkodą w wydaniu decyzji.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 31.01.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-01-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-01-31 13:49:50
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-01-31 13:50:06
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-05-02 10:45:41
Artykuł był wyświetlony: 3017 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu