ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o licytacji pojazdu samochodowego

Informacja ogłoszona dnia 2019-02-05 14:42:13 przez Paula Przybyłek

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie  art. 105 § 1 pkt 1, art. 105a § 1,2, 3 i 5  ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz 1314 ze zm.) w związku z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1016 ze zm.) oraz art. 130a ust. 10f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.), Starosta Powiatu Żarskiego podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 20 lutego 2019r. o godz. 1200 odbędzie się druga licytacja publiczna samochodu osobowego usuniętego z drogi położonej na terenie Powiatu Żarskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, stanowiącego własnością Powiatu Żarskiego na podstawie orzeczenia sądu o przepadku pojazdu.
Miejsce licytacji: budynek Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żary, Sala Konferencyjna nr 302.
Opis ruchomości:
  1. samochód osobowy marki FUQI 6500, nr rej. DWR 78TK, nr VIN: LF0BCCS3740003720, rok prod. 2005,
pojemność silnika: 2953 ccm/ 131 KM
Wartość szacunkowa brutto - 5 700 PLN.
Cena wywoławcza ½ ceny szacunkowej – 2 850,00 zł
Postąpienie – 100,00 zł
Wadium – 285 zł
Termin wpłacenia wadium 19 luty 2019 r.
Nr rachunku dla wpłacenia wadium 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517
 
1. Przedmiotowe pojazdy można oglądać na parkingu strzeżonym TORANAGA ul. Wieniawskiego 18 68 – 200 Żary w godzinach ustalonych telefonicznie nr tel. 694 740 743
 
2. Zgodnie z art. 105d § 1 i 2 u.p.e.a. nabywca jest obowiązany uiścić niezwłocznie (tj. w dniu licytacji) po udzieleniu mu przybicia co najmniej cenę wywołania. Jeżeli tej ceny nie uiści osoba biorąca udział w licytacji traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji. Różnicę między uiszczoną ceną nabycia a kwotą, uzyskaną w licytacji, nabywca ureguluje pod rygorem utraty prawa wynikłego z przybicia i uczestnictwa w licytacji, do godziny czternastej dnia następnego. Nabywca, który w tym terminie nie zapłaci reszty ceny, traci prawo wynikłe z przybicia i prawo do zwrotu wadium oraz kwoty uregulowanej w czasie licytacji gotówką lub przelewem.
 
3. Wszelkie należności, o których mowa powyżej nabywca uiści gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Żarach lub przelewem bankowym na podane konto Dochody Starostwa o numerze   63 1020 5460 0000 5002 0006 0004  – przedstawiając potwierdzenie dokonania operacji bankowej do godziny 1400 dnia następnego po zakończonej licytacji.
 
4. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego odbioru zakupionego pojazdu z parkingu strzeżonego, w terminie nieprzekraczalnym do – 21 lutego 2019 r. do godz. 1500. W przypadku zaniechania tego obowiązku nabywca będzie zobowiązany do uiszczenia kosztów jego przechowywania od dnia licytacji do dnia odbioru. Wysokość kosztów określa organ egzekucyjny.
 
5. W licytacji nie może uczestniczyć: ostatni właściciel pojazdu; osoba prowadząca licytację, jej dzieci i małżonek;  pracownicy organu egzekucyjnego prowadzącego licytację, ich małżonkowie i dzieci, a jeżeli w danej miejscowości jest więcej organów egzekucyjnych – także pracownicy tych innych organów; osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym.
 
6. Starosta i Powiat Żarski wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne oraz prawne sprzedanego pojazdu.
 
7. Licytację uważa się za ważną jeżeli do licytacji przystąpiła co najmniej jedna osoba licytująca i udzieliła co najmniej jednego postąpienia. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
 
8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja J. Pawła II 5 68 – 200 Żary tel. 68 479 0613.
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, 04.02.2019 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-05 14:42:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-05 14:42:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-06 11:51:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4757 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony