ˆ

Ogłoszenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku ogłasza nabór na wolne stanowisko: księgowy/a w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-05-15 14:18:07 Informacja ogłoszona dnia 2017-05-15 14:21:37 przez Paula Przybyłek, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

I.Wymagania niezbędne:
 
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności ,instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo karne skarbowe,
4. wykształcenie:
- wyższe ekonomiczne o specjalności finanse i rachunkowość/ staż pracy na stanowisku księgowy/a 1 rok,
- średnie ogólne/ średnie zawodowe ekonomiczne/ staż pracy na stanowisku księgowy/a 3 lata.
 
II.Wymagania dodatkowe:
 
- doświadczenie w pracy w służbach finansowo – księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych,
- znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego,
- znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych,
- bardzo dobra obsługa komputera-znajomość programu kadrowo – płacowego VULCAN,
- znajomość programu Płatnik,
- umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność,sumienność i rzetelność, dobra organizacja pracy.
 
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
1.Dokładna znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie powierzonego odcinak pracy a w szczególności przepisów o rachunkowości budżetowej.
2.Przygotowanie dowodów księgowych do zatwierdzenia i księgowania.
3.Sporządzanie poleceń przelewów w ustalonych terminach płatności.
4.Księgowanie dowodów kompletnych, zadekretowanych i zatwierdzonych.
5.Bieżące rozliczanie rozrachunków z pracownikami, dostawcami i odbiorcami.
6.Należyte gromadzenie materiałów potrzebnych do sprawozdawczości.
7.Wystawianie not wewnętrznych i zewnętrznych.
8.Prowadzenie spraw związanych z egzekwowaniem należności za usługi oraz należności przypisanych z tytułu braków ustalonych w wyniku inwentaryzacji składników majątkowych.
9.Sporządzanie wezwań płatniczych i upomnień dla dłużników.
10.Przygotowanie projektów decyzji w sprawie umorzenia należności nieściągalnych.
11.Zapewnienie terminowego egzekwowania należności, dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
12.Sporządzanie list płac pracowników DPS – wynagrodzeń, zasiłków chorobowych.
13.Prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych.
14.Potrącanie podatku dochodowego i rozliczenie w tym zakresie z Urzędem Skarbowym – deklaracje PIT-4R, PIT-11, PIT-40.
15.Rozliczenie podatku VAT.
16.Rozliczanie z ZUS  – deklaracje.
17.Sprawdzanie faktur za dostarczony towar na podstawie PZ.
18.Dekretowanie faktur, not i rachunków.
19.Prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych (kasacja).
20.Naliczanie i rozliczanie odsetek od depozytu.
 
IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 
1. wymiar zatrudnienia – pełny wymiar  czasu pracy – cały etat.
2. 8 godzinna norma dobowa, przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa.
3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 
V. Wymagane dokumenty:
 
1. życiorys (CV) zawierający przebieg pracy zawodowej,
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy,
4.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. kopie dokumentów potwierdzające inne kwalifikacje,
6. kopie dokumentów potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie,
7.inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
8. Zaświadczenie o stanie zdrowia.
 
Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub wysyłając pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej 68-300 Lubsko, ul.Zamkowa 27  z dopiskiem: „dot. naboru na stanowisko księgowej” w terminie do dnia 29 maja 2017 roku do godziny 15°°.
Osoby spełniające wyżej wymienione kryteria zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną,o której zostaną powiadomione telefonicznie.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  (www.bip.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Lubsku. 
 
Wymagane dokumenty: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 roku Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami). 
 
15.05.2017 rok
Dyrektor  Domu Pomocy Społecznej w Lubsku  

Informacja o wyniku naboru kandydatów na stanowisko – księgowej w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku

I. Dane wybranego kandydata:
Imię i nazwisko: Kamila Butkiewicz
Miejsce zamieszkania: Mierków [...]
 
II. Uzasadnienie wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, wykazała się wiedzą merytoryczną i doświadczeniem zawodowym związanym z pracą na stanowisku księgowego.
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku /-/ Wioletta Kuźmińska
Lubsko, dn. 07.06.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku /-/ Wioletta Kuźmińska Data wytworzenia informacji: 2017-05-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku /-/ Wioletta Kuźmińska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-15 14:18:07
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-05-15 14:21:37
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-07-19 10:28:19
Artykuł był wyświetlony: 2494 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu