ˆ

Ogłoszenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach poszukuje kandydatów na stanowisko: Referent

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-28 09:00:14 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-28 09:02:48 przez Monika Janicka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach poszukuje kandydatów na stanowisko: 
 
Referent
miejsce pracy: Żary
wymiar etatu:  pełen etat
 
1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
a) wymagania niezbędne:
- wykształcenie: min. średnie techniczne budowlane lub pokrewne, administracyjne
doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z budownictwem,
- pozostałe wymagania niezbędne:
* znajomość przepisów prawa budowlanego i przepisów wykonawczych
* znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
* biegła obsługa komputera,
* prawo jazdy kat.B,
* odporność na stres i sytuacje konfliktowe,
* komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
b) wymagania dodatkowe:
- mile widziane doświadczenie w administracji,
- umiejętność analitycznego myślenia i redagowania pism,
- zdolności mediacyjne.
 
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
-  współudział w prowadzeniu postępowań administracyjnych i wyjaśniających dotyczących kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego przez uczestników procesu budowlanego w tym dokonywanie inspekcji i kontroli obiektów i robót budowlanych,   utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych oraz przeprowadzanie kontroli obowiązkowych,
przygotowanie projektów pism, zaświadczeń, postanowień oraz decyzji wynikających z prowadzonych ww. postępowań,
- współudział w prowadzeniu postępowań dotyczących katastrof budowlanych,
- współuczestnictwo w postępowaniach egzekucyjnych,
- prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z Prawa budowlanego,
- sporządzanie odpowiednich sprawozdań i informacji z działalności inspektoratu,
- przyjmowanie interesantów,
- wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 
3. Warunki zatrudnienia:
a) warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań   
praca w siedzibie inspektoratu w Żarach - praca przy komputerze oraz przyjmowanie interesantów, udzielanie wyjaśnień i informacji,
- praca w terenie podczas czynności inspekcyjno-kontrolnych na obszarze powiatu żarskiego, prowadzenie samochodu służbowego, możliwość pracy na wysokości, bezpośredni kontakt z interesantami.
b) miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca na I piętrze budynku, w którym nie ma windy, pomieszczenia biurowe oraz toaleta nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, praca przy komputerze powyżej 4 godzin/dobę, urządzenia pomiarowe, samochód służbowy nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych, praca w terenie na wysokości. 
 
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia prawa jazdy.
 
5. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
a) termin: 10.10.2017 r. do godz.15.00
b) miejsce: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul.Zwycięzców 3, 68-200 Żary
c) sposób:
dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na 
stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie 
Nadzoru Budowlanego w Żarach" do dnia 10.10.2017 r.( liczy sie data wpływu do 
inspektoratu)
- osobiście w siedzibie inspektoratu ul.Zwycięzców 3, 68-200 Żary
- pocztą na adres : jw.
 
6. Informacje dodatkowe:
Dokumenty aplikacyjne niekompletne i te które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
O rozmowie kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dokumenty odrzuconych ofert zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzega się możliwość odwołania naboru w każdym czasie bez podania przyczyny. 
 
Powiatowy nspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach /-/ Elżbieta Banaś
Żary, 28.09.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach /-/ Elżbieta Banaś Data wytworzenia informacji: 2017-09-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach /-/ Elżbieta Banaś Data wprowadzenia do BIP 2017-09-28 09:00:14
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-09-28 09:02:48
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-05-02 10:41:21
Artykuł był wyświetlony: 201 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu