ˆ

Ogłoszenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-10-24 07:30:59 Informacja ogłoszona dnia 2017-10-24 07:31:17 przez Monika Janicka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015. poz. 460 ze zm.) Zarząd Powiatu Żarskiego zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnień kanału technologicznego dla wyszczególnionych poniżej inwestycji drogowych:
 
Przebudowa mostu drogowego w m. Górzyn droga powiatowa nr 1129F w km 18+382,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1103F m. Żarki Wielki poprzez budowę chodnik w km 0+000- 0+643
Przebudowa drogi powiatowej nr 1130F w m. Raszyn poprzez budowę chodnik w km 0+260-1+035
Przebudowa drogi powiatowej nr 1131F w m. Osiek  poprzez budowę chodnik w km  9+930-10+415
Przebudowa drogi powiatowej nr 1099F w m. Dłużek  poprzez budowę chodnik w km    8+008-10+086 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1170F w m. Miłowice od km 0+000 do km 2+150
Przebudowa drogi powiatowej  nr 1093F w m. Żary ul. Komuny Paryskiej poprzez budowę chodnik  0+000-0+420 
Przebudowa drogi powiatowej  nr 1080F m. Żary, ul. Szklarska od km 6+560 do km 7+180
 
Zarząd Powiatu Żarskiego informuje ponadto, że:
1. Stosownie do art. 4 pkt. 15a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015. poz. 460 ze zm.) pod pojęciem kanału technologicznego  rozumie się ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.”
2. Stosownie do art. 39 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015. poz. 460 ze zm.) zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego można zgłosić w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Zarząd Powiatu Żarskiego, Aleja Jana Pawła II 5, 68-200 Żary. Informacje dotyczące planowanej inwestycji drogowej można uzyskać pod numerem telefonu +48 68 4790627.
3. Stosownie do art. 39 ust. 6b ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015. poz. 460 ze zm.) podmiot, który zgłosił zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złożył ofert, jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
4. Stosowanie do art. 39 ust.7 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015. poz. 460 ze zm.), kanały technologiczne będą udostępniane za opłatą, w drodze umowy dzierżawy lub najmu, na zasadach określonych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.
 
Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Powiatu Żarskiego www.powiatzary.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa,
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 23.10.2017 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2017-10-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-10-24 07:30:59
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-10-24 07:31:17
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-05-02 10:43:23
Artykuł był wyświetlony: 4051 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu