ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-21 12:57:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. o godz. 1100 w Starostwie Powiatowym w Żarach
Al. Jana Pawła II 5 – sala 106
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach za rok 2016.
 3. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miejskiego w Żarach w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Żary o statusie miejskim nieruchomości oznaczonych działkami nr 91/1, 91/20, 74/6.
 4. Sprawy różne
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy w organach Rady.
 
Przewodniczący Komisji
Marek Femlak
Żary, 21.03.2017 r.                                                               

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Suprynowicz Data wytworzenia informacji: 2017-03-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-03-21 12:57:39
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-03-21 12:58:49
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-03-21 12:58:49
Artykuł był wyświetlony: 127 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-20 14:56:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu  odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. o godz. 900 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala nr 106.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXVII sesję Rady Powiatu Żarskiego.
 3. Sprawy bieżące.
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy w organach Rady.
 
 
Przewodniczący Komisji
Edward Bojko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Suprynowicz Data wytworzenia informacji: 2017-03-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-03-20 14:56:12
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-03-20 14:57:21
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-03-20 14:57:21
Artykuł był wyświetlony: 179 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ruchomości

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-16 08:56:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

WO.5314.20.2016                                                                       
 
Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ruchomości  
 
Na podstawie art. 105 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 599 z późn. zm.) w związku z art. 17 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015r. poz. 397). Starosta Powiatu Żarskiego podaje do publicznej wiadomości, że odbędzie się sprzedaż z wolnej ręki pojazdu, który został przekazany do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Żarach, zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 28 grudnia 2016r. syg. akt II Kp 633/16: który utrzymał w mocy postanowienie Prokuratury Rejonowej w Żarach i przekazał do dyspozycji Starosty Żarskiego za pośrednictwem Komendy Powiatowej Policji w Żarach: 
 1. Pojazd marki BMW serii 5, rok prod. 1997 o nr VIN WBADD41010BT49939. 
Wyżej wymienioną ruchomość Starosta Żarski sprzedaje z wolnej ręki po cenie nie niższej niż jej wartość szacunkowa tj. 1100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych). Pojazd wyceniony został przez rzeczoznawcę technicznego. Opis i stan techniczny pojazdu zawiera opinia rzeczoznawcy wraz ze zdjęciami pojazdu dostępna w załączniku do niniejszego obwieszczenia. Ponadto pojazd nie jest zarejestrowany, nie posiada dokumentów oraz kluczyków.
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na pojazd” można składać do 24.03.2017r. do godz. 8.00 na Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II 5, 68-200 Żary (na parterze). Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2017 r. o godz. 8.10 w Starostwie Powiatowym w Żarach w pokoju 200, II piętro.
Starosta Żarski zastrzega sobie możliwość odwołania sprzedaży bez podania przyczyny oraz nie odpowiada za wady ukryte w ww. pojeździe.
 
Osoba uprawniona do udzielania informacji dotyczącej sprzedaży:
Aleksandra Karpowicz – Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
Numer telefonu : 68 479 06 13.
 
Informacja o sprzedaży została zamieszczona na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Żarach i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dn. 16.03.2017 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Karpowicz Data wytworzenia informacji: 2017-03-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-03-16 08:56:52
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-03-16 09:01:16
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-03-16 12:11:25
Artykuł był wyświetlony: 638 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich i Komisji Edukacji i Unii Europejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-15 07:37:11

BR.0012.3.4.2017

Posiedzenie Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich i Komisji Edukacji i Unii Europejskiej odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r. o godz. 900 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Stan bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.
 3. Sprawy różne.
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy w organach Rady.
 
Przewodniczący Komisji Edward Łyba
Żary, dnia 13.03.2017 r.
 
                                                                                                      

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Suprynowicz Data wytworzenia informacji: 2017-03-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-03-15 07:37:11
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-03-15 07:39:17
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-03-15 07:39:16
Artykuł był wyświetlony: 658 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Edukacji i Unii Europejskiej i Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-15 07:31:00

BR.0012.4.3.2017

Posiedzenie Komisji Edukacji i Unii Europejskiej i Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r. o godz. 900  w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Stan bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.
 3. Wstępna analiza przygotowania nowego roku w arkuszach organizacyjnych
 4. Sprawy różne.
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy w organach Rady.
 
Przewodniczący Komisji Tadeusz Płóciennik
Żary, dnia 13.03.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Suprynowicz Data wytworzenia informacji: 2017-03-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-03-15 07:31:00
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-03-15 07:39:17
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-03-15 07:39:16
Artykuł był wyświetlony: 662 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-14 09:36:43

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-01 13:11:21

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-01 13:05:01

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu