ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o licytacji pojazdu samochodowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-05 14:42:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie  art. 105 § 1 pkt 1, art. 105a § 1,2, 3 i 5  ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz 1314 ze zm.) w związku z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1016 ze zm.) oraz art. 130a ust. 10f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.), Starosta Powiatu Żarskiego podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 20 lutego 2019r. o godz. 1200 odbędzie się druga licytacja publiczna samochodu osobowego usuniętego z drogi położonej na terenie Powiatu Żarskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, stanowiącego własnością Powiatu Żarskiego na podstawie orzeczenia sądu o przepadku pojazdu.
Miejsce licytacji: budynek Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żary, Sala Konferencyjna nr 302.
Opis ruchomości:
  1. samochód osobowy marki FUQI 6500, nr rej. DWR 78TK, nr VIN: LF0BCCS3740003720, rok prod. 2005,
pojemność silnika: 2953 ccm/ 131 KM
Wartość szacunkowa brutto - 5 700 PLN.
Cena wywoławcza ½ ceny szacunkowej – 2 850,00 zł
Postąpienie – 100,00 zł
Wadium – 285 zł
Termin wpłacenia wadium 19 luty 2019 r.
Nr rachunku dla wpłacenia wadium 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517
 
1. Przedmiotowe pojazdy można oglądać na parkingu strzeżonym TORANAGA ul. Wieniawskiego 18 68 – 200 Żary w godzinach ustalonych telefonicznie nr tel. 694 740 743
 
2. Zgodnie z art. 105d § 1 i 2 u.p.e.a. nabywca jest obowiązany uiścić niezwłocznie (tj. w dniu licytacji) po udzieleniu mu przybicia co najmniej cenę wywołania. Jeżeli tej ceny nie uiści osoba biorąca udział w licytacji traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji. Różnicę między uiszczoną ceną nabycia a kwotą, uzyskaną w licytacji, nabywca ureguluje pod rygorem utraty prawa wynikłego z przybicia i uczestnictwa w licytacji, do godziny czternastej dnia następnego. Nabywca, który w tym terminie nie zapłaci reszty ceny, traci prawo wynikłe z przybicia i prawo do zwrotu wadium oraz kwoty uregulowanej w czasie licytacji gotówką lub przelewem.
 
3. Wszelkie należności, o których mowa powyżej nabywca uiści gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Żarach lub przelewem bankowym na podane konto Dochody Starostwa o numerze   63 1020 5460 0000 5002 0006 0004  – przedstawiając potwierdzenie dokonania operacji bankowej do godziny 1400 dnia następnego po zakończonej licytacji.
 
4. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego odbioru zakupionego pojazdu z parkingu strzeżonego, w terminie nieprzekraczalnym do – 21 lutego 2019 r. do godz. 1500. W przypadku zaniechania tego obowiązku nabywca będzie zobowiązany do uiszczenia kosztów jego przechowywania od dnia licytacji do dnia odbioru. Wysokość kosztów określa organ egzekucyjny.
 
5. W licytacji nie może uczestniczyć: ostatni właściciel pojazdu; osoba prowadząca licytację, jej dzieci i małżonek;  pracownicy organu egzekucyjnego prowadzącego licytację, ich małżonkowie i dzieci, a jeżeli w danej miejscowości jest więcej organów egzekucyjnych – także pracownicy tych innych organów; osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym.
 
6. Starosta i Powiat Żarski wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne oraz prawne sprzedanego pojazdu.
 
7. Licytację uważa się za ważną jeżeli do licytacji przystąpiła co najmniej jedna osoba licytująca i udzieliła co najmniej jednego postąpienia. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
 
8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja J. Pawła II 5 68 – 200 Żary tel. 68 479 0613.
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, 04.02.2019 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Józef Radzion Data wytworzenia informacji: 2019-02-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Józef Radzion Data wprowadzenia do BIP 2019-02-05 14:42:00
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2019-02-05 14:42:13
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2019-02-06 11:51:03
Artykuł był wyświetlony: 484 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania budynku do rejestru zabytków województwa lubuskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-04 13:40:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków wojewódzctwa lubuskiego: domu położonego na działce geodezyjnej oznaczonej nr 200/1 w miejscowości Sieniawa Żarska, gm,ina Żary, powiat żarski.
 
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Barbara Bielinis-Kopeć
​Żary, 30.01.2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Lubuski Wojewódzki Koserwator Zabytków /-/ Barbara Bielinis - Kopeć Data wytworzenia informacji: 2019-02-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lubuski Wojewódzki Koserwator Zabytków /-/ Barbara Bielinis - Kopeć Data wprowadzenia do BIP 2019-02-04 13:40:36
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2019-02-04 13:42:10
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2019-02-04 13:42:55
Artykuł był wyświetlony: 497 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o licytacji pojazdów samochodowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-15 08:17:19

Obwieszczenie o licytacji pojazdów samochodowych

Działając na podstawie  art. 105 § 1 pkt 1, art. 105a § 1,2, 3 i 5  ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz 1314 ze zm.) w związku z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1016 ze zm.) oraz art. 130a ust. 10f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.), Starosta Powiatu Żarskiego podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 31 stycznia 2019r. o godz. 1200 odbędzie się pierwsza licytacja publiczna samochodów osobowych usuniętych z dróg położonych na terenie Powiatu Żarskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, stanowiących własność Powiatu Żarskiego na podstawie orzeczenia sądu o przepadku pojazdu.
 
Miejsce licytacji: budynek Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żary, Sala Konferencyjna nr 302.
Opis ruchomości:
  1. samochód osobowy marki FUQI 6500, nr rej. DWR 78TK, nr VIN: LF0BCCS3740003720, rok prod. 2005,
pojemność silnika: 2953 ccm/ 131 KM
Wartość szacunkowa brutto - 5 700 PLN.
Cena wywoławcza ¾ ceny szacunkowej – 4275,00 zł
Postąpienie – 100,00 zł
Wadium – 285 zł
Termin wpłacenia wadium 29 stycznia 2019 r.
Nr rachunku dla wpłacenia wadium 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517
 
  1. samochód osobowy marki Audi A4, brak tablic rejestracyjnych, nr VIN: WAUZZZ8E45A531993, rok prod. 2005 (pojazd nie został dopuszczony do ruchu),
Wartość szacunkowa brutto - 13 200 PLN.
pojemność silnika: 2967 ccm/ 232 KM
Cena wywoławcza ¾ ceny szacunkowej tj. – 9900,00 zł
Postąpienie – 100,00 zł
Wadium – 660 zł
Termin wpłacenia 29 stycznia 2019 r.
Nr rachunku dla wpłacenia wadium 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517
 
1. Przedmiotowe pojazdy można oglądać na parkingu strzeżonym TORANAGA ul. Wieniawskiego 18 68 – 200 Żary w godzinach ustalonych telefonicznie nr Tel. 694 740 743
 
2. Zgodnie z art. 105d § 1 i 2 u.p.e.a. nabywca jest obowiązany uiścić niezwłocznie (tj. w dniu licytacji) po udzieleniu mu przybicia co najmniej cenę wywołania. Jeżeli tej ceny nie uiści osoba biorąca udział w licytacji traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji. Różnicę między uiszczoną ceną nabycia a kwotą, uzyskaną w licytacji, nabywca ureguluje pod rygorem utraty prawa wynikłego z przybicia i uczestnictwa w licytacji, do godziny czternastej dnia następnego. Nabywca, który w tym terminie nie zapłaci reszty ceny, traci prawo wynikłe z przybicia i prawo do zwrotu wadium oraz kwoty uregulowanej w czasie licytacji gotówką lub przelewem.
 
3. Wszelkie należności, o których mowa powyżej nabywca uiści gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Żarach lub przelewem bankowym na podane konto – przedstawiając potwierdzenie dokonania operacji bankowej  do godziny 1400 dnia następnego po zakończonej licytacji.
 
4. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego odbioru zakupionego pojazdu z parkingu strzeżonego, w terminie nieprzekraczalnym do – 1 lutego 2019 r. do godz. 1500. W przypadku zaniechania tego obowiązku nabywca będzie zobowiązany do uiszczenia kosztów jego przechowywania od dnia licytacji do dnia odbioru. Wysokość kosztów określa organ egzekucyjny.
 
5. W licytacji nie może uczestniczyć: ostatni właściciel pojazdu; osoba prowadząca licytację, jej dzieci i małżonek;  pracownicy organu egzekucyjnego prowadzącego licytację, ich małżonkowie i dzieci, a jeżeli w danej miejscowości jest więcej organów egzekucyjnych – także pracownicy tych innych organów; osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym.
 
6. Starosta i Powiat Żarski wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne oraz prawne sprzedanego pojazdu.
 
7. Licytację uważa się za ważną jeżeli do licytacji przystąpiła co najmniej jedna osoba licytująca i udzieliła co najmniej jednego postąpienia. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
 
8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II 5 68 – 200 Żary Tel. 68 479 06 13
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, 2019-01-02

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Karpowicz /-/ Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego Data wytworzenia informacji: 2019-01-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Józef Radzion Data wprowadzenia do BIP 2019-01-15 08:17:19
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2019-01-15 08:17:36
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2019-01-15 08:17:36
Artykuł był wyświetlony: 1238 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (Dz.U.2018.1716 ze zm.)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-09 14:54:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA​

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Pawłowska /-/ Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Data wytworzenia informacji: 2019-01-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Pawłowska /-/ Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Data wprowadzenia do BIP 2019-01-09 14:54:46
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2019-01-09 14:56:24
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2019-01-10 08:21:23
Artykuł był wyświetlony: 1463 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y Ż A R S K I E G O

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-07 11:28:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E  S T A R O S T Y   Ż A R S K I E G O
WBO.6740.743.2018
 
Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2096), zawiadamiam, że w wyniku rozpatrzenia wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z dnia 17.08.2018 r. (uzupełniono dnia 31.08.2018 r.), została wydana w dniu 03.01.2019 r. decyzja nr 8/2019 zatwierdzająca projekt budowlany  i udzielająca  pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na:
 
budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych w rejonie ulic Leśna – Św. Brata Alberta – Zgorzelecka w Żarach (ETAP II), działki nr 1256, 1261, 1275, 1277, 1293, 1276, 1249/13, 863/12, 863/15, 863/16, 1247/6, 1247/17, 864/7, 864/6, 1249/2, 1249/15, 1249/11, 872/29, 889/6, 872/30, 872/32, 866/2, 872/31, 872/33, 1259, obręb 0006, jednostka ewidencyjna 081102_1 Żary – miasto,
 
Materiał dowodowy zgromadzony w przedmiotowej sprawie, będzie udostępniony do wglądu  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 211, tel. 68 479 06 40, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od godz. 700 do 1600, od wtorku do czwartku od godz. 700 do 1500, w piątki od godz. 700 do 1400.
Do czasu wydania decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się z ww. materiałami oraz złożyć swoje uwagi i wnioski.
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Józef Radzion Data wytworzenia informacji: 2019-01-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Józef Radzion Data wprowadzenia do BIP 2019-01-07 11:28:57
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2019-01-07 11:29:26
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2019-01-07 11:29:26
Artykuł był wyświetlony: 1486 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻARACH ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: SPECJALISTY DS. KADROWO-ADMINISTRACYJNYCH w wymiarze ½ etatu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-03 10:19:35

Informacja z otwarcia ofert z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego p.n. „Odbiór, transport i przekazanie do zagospodarowania uprawnionemu podmiotowi odpadów stałych niesegregowanych z terenu byłych Terminali Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie – płyta północna i południowa”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-20 08:43:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

WIGN/NI.272.6-1.2018.BP                                                    
 
Zgodnie z art.86 ust.5 w związku z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz.1579 ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego p.n. „Odbiór, transport i przekazanie do zagospodarowania uprawnionemu podmiotowi odpadów stałych niesegregowanych z terenu byłych Terminali Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie – płyta północna i południowa”
 
Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację w/w zamówienia: 128 100,96 zł brutto
 
Oferty złożone w terminie wraz z podaniem nazw, adresów oraz ceny  i terminu wykonania:
 
lp.
nazwa
adres
cena brutto PLN
1.
 
 
 
Przedsiębiorstwo Komunalne
PEKOM S.A
ul. Św. Brata Alberta 8
68-200 Żary
 
120 960,00
2.
TONSMEIER ZACHÓD Sp. z o.o.
 
ul. Szosa Bytomska 1
67-100 Kiełcz
 
115 214,40
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
​Żary, dnia 14.11.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Werstler - Wojtaszek Data wytworzenia informacji: 2018-11-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-11-20 08:43:03
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-11-20 08:43:06
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-11-20 08:43:06
Artykuł był wyświetlony: 2807 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego powiatu żarskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-14 13:06:16

UCHWAŁA NR 18/2018 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji

 
Na podstawie art. 11 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2017r poz.2030 z późn.zm) w związku z art. 11ust 1 pkt 2       i ust 2,  art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późń.zm) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. 1.Przyznaje się dotację i powierza się prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gm. Żary i gm. Lubsko Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis Sum z siedzibą w Zielonej Górze
§ 2. Wykonanie uchwały poprzez zawarcie stosownych umów z oferentem powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Członkowie Zarządu:
Józef Radzion – Przewodniczący Zarządu........................
Małgorzata Issel – Wiceprzewodniczący Zarządu............
Tomasz Czajkowski– Członek Zarządu............................
Marek Femlak – Członek Zarządu....................................
Michał Rudnicki – Członek Zarządu................................
 
 

Uchwała Nr 841/2018 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 14 listopada 2018 r.

 
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu żarskiego w roku 2019
Zarząd Powiatu Żarskiego na podstawie art. 11ust 1 pkt 2 i ust 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późń.zm) oraz art. 11 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  ( Dz.U. z 2017r poz.2030 z późn.zm), uchwala się, co następuje:
 
§ 1. 1.Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu żarskiego w 2019r.
2.Treśc ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Ogłoszenie konkursu, o którym mowa w §1 ust 1 zamieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach, na stronie internetowej www.powiatzary.pl w dziale NGO i BIP http://powiat.zarski.sisco.info w dziale KONKURSY OFERT.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Członkowie Zarządu:
Janusz Dudojć -  Przewodniczący……………
Małgorzata Issel – Zastępca………………..…
Marek Femlak – Członek………………..…….
Józef Radzion – Członek………………………
Edward Skobelski – Członek………….………
 
 
UZASADNIENIE:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U z 2017r poz 2030 z późn. zm ) zakłada stworzenie na obszarze powiatu żarskiego czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z założeniami ustawy  w połowie tych punktów pomoc prawna powinna być świadczona za pośrednictwem organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Zadanie powiatu polegające na  udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. W związku z tym, iż do dnia 15 grudnia 2018r powiat powinien wyłonić w drodze otwartego konkursu ofert organizację pozarządową, której powierzy zadanie prowadzenia od dnia 1 stycznia 2019r punktu nieodpłatnej pomocy prawnej podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
 
 

Zał. do Uchwały Nr 841/2018 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 14 listopada 2018 r.

 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego powiatu żarskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
 
Na podstawie art. 11 ust.1 pkt 2 i ust.2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz.450 z późń. zm) oraz art. 11 ust 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  (Dz.U z 2017, poz. 2030 z późń.zm) Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
I Cel konkursu:
Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która w ramach działalności statutowej będzie prowadziła w 2019 roku w powiecie żarskim dwa punkty (w Żarach i w Lubsku) przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także realizowała zadania z zakresu edukacji prawnej.
 
II. Rodzaj i termin zadania objętego konkursem
Powierzenie do prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Realizacja zadania będzie obejmowała okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, co najmniej 4 godziny dziennie w każdym punkcie. Wyłoniony w drodze konkursu podmiot będzie zobligowany do realizacji zadań wynikających z nowelizacji ustawy. W określonych okolicznościach, które uniemożliwiałyby sprawne udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Starosta może wydłużyć czas trwania dyżuru w punkcie do 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na terenie powiatu żarskiego. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru w trakcie roku określa się, jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018r. poz 450 z późń. zm) . Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
Ponadto w ramach umowy organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w wymiarze, co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt w szczególności w formach, o których mowa w art.3b ust 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U z 2017, poz. 2030 z późń. zm).
 
III.  Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
​1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w art. 4 ust 1 pkt b lub 22a spełniające łącznie następujące warunki:
1) w przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,
b) posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
c) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
- poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
- profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
- przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
2)   w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, spełnia łącznie poniższe warunki:
a) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa,
b) posiada umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
c) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
- poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,
- profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
- przestrzegania  zasad  etyki   przy  świadczeniu   nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
d) opracowała I stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
2. O powierzenie prowadzenia punktów nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która:
1) w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego,
2) wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania,
3) organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę.
Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
 
IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Na realizację zadania w 2019 r. przeznacza się łącznie kwotę 128.040,00 zł ( słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści złotych 00/100), w tym 7.920,00 zł na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.
Wysokość dotacji została określona rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2018 w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji w 2019 r.(Dz. U. poz. 1755) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
 
V. Termin składania ofert:
15.11.2018 r. – 06.12.2018 r.
 
VI. Zasady składania ofert:
1.. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2016 r. poz.133). Druk do pobrania na stronie internetowej powiatu: bip.powiatzarski.pl ( w zakładce Konkurs ofert) Do oferty należy załączyć następujące dokumenty (w przypadku kopii każda ze stron powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby reprezentujące dany podmiot):
1) aktualny statut podmiotu,
2) aktualny odpis z rejestru (KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
4) w przypadku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
- dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania, co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,
- umowy zawarte z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
- pisemne zobowiązanie do zapewnienia należytego wykonania zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej,
- dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej;
5) w przypadku punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
- dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania, co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa,
- umowy zawarte z doradcą, o którym mowa w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
- pisemne zobowiązanie do zapewnienia należytego wykonania zadania z zakresu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
- dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
- zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust 3a pkt. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, o którym mowa w art. 11a ust 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, z oceną pozytywną;
5) oświadczenie oferenta o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
6) pisemna gwarancja należytego wykonania zadania zgodnie z zapisem art.11 ust 6 pkt 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
2. Oferty wraz z załącznikami mogą być składane w godzinach pracy Urzędu - osobiście w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach Al. Jana Pawła II 5 68-200 Żary lub przesłane pocztą na w/w adres (liczy się data wpływu do Urzędu).
 
VII. Kryteria i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty:
1.  Do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie powołuje się uchwałą Zarządu Powiatu Żarskiego Komisję Konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w regulaminie pracy Komisji.
2.   Odrzuceniu podlegają oferty:
1)   złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
2)   złożone po terminie,
3)   których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,
4)   dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
5)   złożone przez podmiot nieuprawniony,
6)   nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu,
7)   podpisane przez osoby nieupoważnione,
8)   oferty złożone bez dokumentów, o których mowa w dziale VII
3. Po odrzuceniu ofert, które nie odpowiadają w/w wymogom członkowie Komisji dokonują oceny merytorycznej pozostałych ofert punktowo według przyjętych kryteriów:
1) merytoryczne (stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania),
2) organizacyjne (posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego),
3) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu,
4) ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną, rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach.
4. Po zsumowaniu punktów Komisja może wybrać więcej niż jedną ofertę (maksymalnie 3 oferty).
5. Ze swoich prac Komisja sporządza protokół, który przedkładany jest Zarządowi Powiatu Żarskiego.
6. Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a) zgodność przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie,
b) jakość przygotowanego projektu, przejrzystość, ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) ocena kwalifikacji osób przy udziale, których zadanie będzie realizowane,
d) dotychczasowe doświadczenie organizacji
 
VIII. Wybór ofert:
1. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Żarskiego w formie uchwały, po zapoznaniu się z protokołem komisji nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia składania ofert.
2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie na stronie internetowej Urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach. Dodatkowo podmioty zgłaszające oferty zostaną pisemnie powiadomione o decyzji Zarządu.
3. Od uchwały Zarządu Powiatu Żarskiego w sprawie wyboru ofert nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 
IX. Warunki realizacji zadania (umowa i przekazanie środków):
1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy sporządzonej według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.08.2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
2. W przypadku, gdy oferent chce wprowadzić zmiany w umowie, w tym wprowadzić nową pozycję do kosztorysu finansowanej z dotacji, konieczna jest pisemna zgoda w formie aneksu do umowy.
3. Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie następuje po podpisaniu jej przez obie strony we wskazanym w umowie terminie.
4. Zleceniobiorca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowej i ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2018-11-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powaitu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-11-14 13:06:16
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-11-14 13:10:57
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-12-12 14:22:32
Artykuł był wyświetlony: 3548 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y Ż A R S K I E G O

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-22 10:18:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

WBO.6740.1.1.2018
 
Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1496 ze zm.) zawiadamiam, że w wyniku rozpatrzenia wniosku Pana Tomasza Grześkowiaka z dnia 15.06.2018r. działającego w imieniu Burmistrza Miasta Żary została wydana w dniu 19.10.2018r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
 
„Rozbudowa drogi gminnej Nr 104820F – ulicy Sarniej i drogi gminnej Nr 104730F – ulicy Dziewina w Żarach”
 
Wszyscy zainteresowani oraz strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 211, tel. 68 479 06 40, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od godz. 700 do 1600, od wtorku do czwartku od godz. 700 do 1500, w piątki od godz. 700 do 1400.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Zary, 19.10.2018 r.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-10-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-10-22 10:18:02
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-10-22 10:18:07
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-10-22 10:18:07
Artykuł był wyświetlony: 4000 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu