ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania budynku do rejestru zabytków województwa lubuskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego z urzędu w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego: domu nr 115, zlokalizowanego na działce geodezyjnej oznaczonej numerem 384/1 w miejscowości Sieniawa Żarska, gmina o statusie wiejskim Żary, powiat żarski.
 
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara Bielinis-Kopeć
Zielona Góra, 10.01.2020 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara Bielinis-Kopeć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-15 12:30:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Dobrzański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-15 12:31:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Dobrzański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-15 11:34:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
333 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zbędnym majątku ruchomym Starostwa Powiatowego w Żarach

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuję, że Starostwo Powiatowe w Żarach posiada przeznaczone do zbycia mienie.
 
Jednostki organizacyjne Powiatu Żarskiego zainteresowane przejęciem majątku Starostwa wskazanego w niżej wymienionym wykazie proszone są o złożenie wniosku zgodnie z § 36 ust.1 Uchwały Nr 205/2008 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 14 sierpnia 2008 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Żarskiego (Załącznik nr 1 - wzór wniosku).
 
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej, jednostki, szkoły i placówki oświatowe, instytucje kultury, kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe, osoby fizyczne lub osoby prawne prowadzące działalność charytatywną, stowarzyszenia i fundacje prowadzące statutową działalność na terenie Powiatu Żarskiego, jednostki policji, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki badawczo rozwojowe oraz inne jednostki sektora finansów publicznych mogą ubiegać się o darowiznę niżej wymienionego składnika majątku ruchomego wówczas, gdy sprzedaż składników majątku ruchomego nie dojdzie do skutku.
 
Pozostałe jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne zainteresowane nabyciem przedmiotowego mienia mogą składać pisemne oferty, podając oferowaną cenę do dnia 17 stycznia 2020 r. na adres:
 
Starostwo Powiatowe w Żarach
Al. Jana Pawła II 5
68-200 Żary
 
Oferty można także złożyć osobiście w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
Jednocześnie zastrzegam, że w pierwszej kolejności rozpatrzymy wnioski jednostek organizacyjnych Powiatu Żarskiego.
 
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotu sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. Sprzedający zastrzega sobie własność mienia do chwili uiszczenia przez nabywcę ceny nabycia.
 
Zaznaczam, że nie udzielamy gwarancji na sprzedany majątek, a kupujący (obradowany)  zobowiązany był do poznania stanu prawnego, technicznego i faktycznego mienia ruchomego, które przyjmują bez uwag i zastrzeżeń z dniem sprzedaży (otrzymania). Kupujący ponosi koszt demontażu i transportu.
 
LP. Nazwa Ilość Wartość sprzedaży 
(jednostkowa - cena
wywoławczaza 1 szt.)
Numer inwentarzowy Opis stanu
Wartość sprzedaży
brutto
1. Waga samochodowa, najazdowa z pomostem stalowym o wymiarach 3,0m x18,0m., wyświetlacz RHEWA 82 e plus, z prefabrykowanymi elementami 1 30 381,00 zł VI/67/660 zbędny 30 381,00 zł
 
Składniki majątku ruchomego wystawione do sprzedaży/bezpłatnego przekazania/oddania w formie darowizny, po wcześniejszym uzgodnieniu z Joanną Werstler-Wojtaszek (tel. 68 4790676) można obejrzeć do dnia 16 stycznia 2020 roku.
 
Starosta Żarski – Józef Radzion 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski Józef Radzion
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-03 12:52:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Dobrzański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-03 12:54:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Dobrzański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-03 12:10:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
648 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o możliwości uzyskania 99 % bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Akapit nr 1 - brak tytułu

O możliwości uzyskania 99 % bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
 
Znowelizowane przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 ze zm.) wprowadziły możliwość uzyskania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w wysokości 99 %.
 
Starosta Żarski na wniosek strony udziela 99 % bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa w prawo własności:
a/ osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,
b/ członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
c/ inwalidom wojennym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
d/ kombatantom ora z ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
e/ świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które  powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust.1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. świadczeniach opieki  zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub ich opiekunom prawnym
- będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.
 
Aby uzyskać bonifikatę w wysokości 99 %, w oparciu o art. 9a ustawy należy:
1/ złożyć do Starosty Żarskiego wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej wg wzorów Nr 1 lub Nr 2, stanowiących załącznik do niniejszej informacji,
2/ przedłożyć dokumenty uprawniające do uzyskania bonifikaty w wysokości 99%.
 
Bonifikatę mogą uzyskać również osoby, które wniosły już opłatę jednorazową za przekształcenie.
Informuję, że nadal można uzyskać bonifikatę wynikającą z art. 9 ust . 3 ww. ustawy dokonując opłaty jednorazowej - w przypadku , gdy nie są spełnione warunki do uzyskania bonifikaty w wysokości 99%.
W razie zbiegu praw do bonifikat, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla właściciela gruntu.
Dodatkowe informacje w sprawie udzielania bonifikaty można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach ul. Jana Pawła II 5, pok. 14-15, w godzinach pracy urzędu.
 
WZÓR nr 1 – zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty
WZÓR nr 2 – wniosek o udzielenie 99% bonifikaty – po wniesieniu opłaty jednorazowej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski Józef Radzion
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-12 12:59:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-12 13:02:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Dobrzański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-03 11:57:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
898 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ważne ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru /-/ Alicja Baranowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-06 14:04:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-06 14:04:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-06 13:04:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1830 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania budynku do rejestru zabytków województwa lubuskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadmia o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej z dnia 26.06.2019 r. nieruchomości położonej przy ul. Lotników 1 w Żarach, reprezentowanej przez Panią Jadwigę Koniecpolską Zarządzanie Nieruchomościami PRESTIŻ złożony w dniu 27.06.2019 r., w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego: budynku mieszkalnego, zlokalizowanego  na działce geodezyjnej oznaczonej numerem 28/5 przy ul. Lotników 1 w miejscowości Żary, gmina o statusie miejskim Żary, powiat żarski.

Lubuski Wojewódzki Koserwator Zabytków Barbara Bielinis – Kopeć
Zielona Góra, 21.10.2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lubuski Wojewódzki Koserwator Zabytków /-/ Barbara Bielinis – Kopeć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-24 10:38:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-24 10:38:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-24 08:52:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2146 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wniosek w sprawie zamieszczenia informacji o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie par. 38 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016r. poz. 1034), wnoszę o zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przez okres co najmniej 14 dni, informacji o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką ewidencyjną o numerze 105, a działką ewidencyjną o numerze 104 położone w obrębie 0024 Włostów gmina Żary.
1. Dzień rozpoczęcia czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych: 17.10.2019r. 
2. Godzina rozpoczęcia czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych: 15:00
3. Miejsce rozpoczęcia czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych: spotkanie nastąpi na gruncie w miejscowości  Włostów, przy budynku nr 16.
4. Oznaczenie działek ewidencyjnych, których dotyczą czynności ustalenia przebiegu granic: 
Gmina Żary obręb 0016 Włostów, działka nr 105,
Gmina Żary obręb 0016 Włostów, działka nr 104
5. Dane adresowe działek:
Działka nr 105 - Włostów -budynek nr 16
Działka nr 104 - Włostów -brak adresu
6. Numery Ksiąg Wieczystych:
Dla działki nr 105 KW ZG1R/00051645/3
Dla działki nr 104 KW 25
7. Pouczenie: 
Istnieje konieczność posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenia tożsamości osoby deklarującej swój udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic .Udział  w tych czynnościach leży w interesie podmiotu, nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Geodeta Daniel Wiśniewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-24 08:04:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-24 09:07:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-24 07:07:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2997 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Starosta Żarski informuje o możliwości zawarcia współpracy z podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych.

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z tym, iż 12 września 2019 roku weszła w życie Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 poz. 1078) informujemy, że jest możliwość zawarcia porozumienia między Powiatem Żarskim a podmiotami leczniczymi w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych.
 
W porozumieniu określony zostanie sposób organizacji udzielania świadczeń, w tym miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
 
Przedmiotem porozumienia będą:
 • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
 • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia,
 • określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji;
 • współpraca lekarza dentysty z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.
 
Powiat Żarski jest organem prowadzącym dla dziesięciu zespołów szkół:
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ul. Zielonogórska 23 w Żarach,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Podwale 16 w Żarach,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Długosza 23 w Żarach,
 • Zespół Szkół Budowlanych ul. Górnośląska 2 w Żarach,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Parkowa 9 w Żarach,
 • Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy ul. Spokojna 2 w Żarach,
 • Zespół Szkół Specjalnych ul. Spokojna 2 w Żarach,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych ul. Chopina 10 w Lubsku,
 • Zespół Szkół Technicznych ul. Powstańców Wlkp. 2 w Lubsku,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szkolna 4 w Lubsku,
 
Realizatorem programu może zostać lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 
Zapraszamy do pisemnego zgłaszania się podmiotów leczniczych zainteresowanych  świadczeniem w/w usług.
Józef  Radzion Starosta Powiatu Żarskiego.
 
Osobą  wyznaczoną do kontaktu jest Anna Zieziula tel. 68-479-06-25.  
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski Józef Radzion
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-19 12:18:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-19 12:20:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-19 10:20:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3146 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zgorzelcu /-/ Justyna Kobzik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-17 10:41:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-17 10:42:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-31 07:31:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3175 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Zgorzelcu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-14 12:25:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-14 12:25:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-14 10:25:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4103 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji