ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania budynku do rejestru zabytków województwa lubuskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego: stanowiska archeologicznego Jasień 2 (AZP 66-09/43) - cmentarzyska wielokulturowego, położonego na działkach numer ewidencyjny 221, 175, 180 zlokalizowanych w obrębie 0013 Świbna, gm. Jasień, pow. żarski, woj. lubuskie.
 
 
Zielona Góra, 21.03.2019 r.
Lubuski Wojewódzki Koserwator Zabytków 
​Barbara Bielinis - Kopeć

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Lubuski Wojewódzki Koserwator Zabytków /-/ Barbara Bielinis-Kopeć
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lubuski Wojewódzki Koserwator Zabytków /-/ Barbara Bielinis-Kopeć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-25 13:30:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-25 13:30:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-25 13:31:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4518 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zbędnym majątku ruchomym Starostwa Powiatowego w Żarach

Akapit nr 1 - brak tytułu

WO.2613.2.2019.AK
 
Informuję, że Starostwo Powiatowe w Żarach posiada przeznaczone do zbycia mienie.
 
Jednostki organizacyjne Powiatu Żarskiego zainteresowane przejęciem majątku Starostwa wskazanego w nw. wykazie proszone są o złożenie wniosku zgodnie z § 38 ust.3 Uchwały Nr 205/2008 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 14 sierpnia 2008 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Żarskiego (Załącznik1- wzór wniosku).
 
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej, jednostki, szkoły i placówki oświatowe, instytucje kultury, kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe, osoby fizyczne lub osoby prawne prowadzące działalność charytatywną, stowarzyszenia i fundacje prowadzące statutową działalność na terenie Powiatu Żarskiego, jednostki policji, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki badawczo rozwojowe oraz inne jednostki sektora finansów publicznych mogą ubiegać się o darowiznę nw. składnika majątku ruchomego wówczas gdy sprzedaż składników majątku ruchomego nie dojdzie do skutku.
 
Pozostałe jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne zainteresowane nabyciem przedmiotowego mienia mogą składać pisemne oferty, podając oferowaną cenę do dnia 27 marca 2019 r. na adres:
 
Starostwo Powiatowe w Żarach
Al. Jana Pawła II 5
68-200 Żary
 
Oferty można także złożyć osobiście w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach.
Jednocześnie zastrzegam, że w pierwszej kolejności rozpatrzymy wnioski jednostek organizacyjnych Powiatu Żarskiego.
 
Dodatkowo informuję, że w przypadku gdy na dany składnik majątku zostaną złożone co najmniej dwie oferty, zwrócimy się z prośbą o przedstawienie kolejnej oferty.
Zaznaczam, że nie udzielamy gwarancji na sprzedany majątek.
 
Lp.
Nazwa
Ilość
 Wartość początkowa (ilość x cena księgowa)
Numer inwentarzowy
 Wartość sprzedaży (jednostkowa – cena wywoławcza netto za 1 szt.)
Opis stanu
1
Dyktafon
1
1 219,00 zł
XIB/75/2005
             99,00 zł
zbędne
2
Projektor
1
1 288,00 zł
XIC/439/491
           400,00 zł
zbędne
3
Prezenter
1
niskocenne
XIA/192/662
             50,00 zł
zbędne
4
Sprzęt nagłaśniający
1
2 679,00 zł
XI/36
        1 600,00 zł
zbędne
5
Zestaw nagłaśniający
1
15 887,52 zł
VIII/16/803
        1 800,00 zł
zbędne
6
Zestaw konferencyjny
1
18 000,00 zł
VI/45/62
        3 100,00 zł
zbędne
 
Składniki majątku ruchomego wystawione do sprzedaży/bezpłatnego przekazania/oddania w formie darowizny, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panią Aleksandrą Karpowicz, tel. (68) 4790613, można obejrzeć do dnia  26 marca 2019 roku.   
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, 13.03.2019 r.                                 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Karpowicz /-/ Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-13 14:50:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-13 14:52:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-13 14:52:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4726 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019

Akapit nr 1 - brak tytułu

WIGN.2019
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
Zgodnie  z art.13 a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. z 2018 poz.1986)
 
Lp. 
Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia
Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia
Orientacyjna wartość zamówienia brutto
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
 1.  
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Żarskiego
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
600 000
I kwartał
 1.  
Powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
800 000
II kwartał
 1.  
Zimowe utrzymanie dróg z podziałem na zadania:
1)Miasto Żary i Gmina Żary
2)Gmina Żary, Lipinki Łużyckie, Trzebiel, Tuplice
3) Lubsko, Jasień, Brody, Tuplice
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
650 000
II kwartał
 1.  
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wraz z odbiorem i zniszczeniem wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Żarach na rok 2020
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
240 000
IV kwartał
 1.  
Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla powiatu żarskiego
Usługi
Przetarg nieograniczony
500 000
I kwartał
 1.  
Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów stanowiących dowody zmian danych ewidencyjnych
Usługi
Przetarg nieograniczony
100 000
III/IV kwartał
 1.  
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów gm. Jasień
Usługi
Przetarg nieograniczony
500 000
III/IV kwartał
 1.  
Powszechne usługi pocztowe polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu, sortowaniu i doręczaniu przesyłek listowych oraz paczek w obrocie krajowym
Usługi
Przetarg nieograniczony
500 000
IV kwartał
 1.  
Usługi przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych z podziałem na zadania:
1)samochodem ciężarowym samowyładowczym
2) koparko-ładowarka
3) równarka
4) samochodem ciężarowym o ładowności skrzyni minimum 1,5 tony z brygadą 2 osobową
5)samochodem do czyszczenia wpustów ulicznych, kanałów kanalizacji deszczowej oraz przepustów
6)samochodem ciężarowym z nośnikiem o ładowności min. 6 ton
Usługi
Przetarg nieograniczony
450 025
II III kwartał
 1.  
Przebudowa drogi powiatowej nr 1100F od km 18+400 do km 19+11,70 w m. Mielno
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
1 528 425
I kwartał
 1.  
Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F w m. Chocicz od km 1+525 do km 2+ 471
​Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
1 976 359
I kwartał
 1.  
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza Polsko-Niemieckiego – etap V”
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
975 000
I kwartał
 1.  
Dostawa energii elektrycznejdla obiektów położonych na byłym DPG w Olszynie, nieruchomości stanowiących własność Powiatu Żarskiego
Dostawy
Przetarg nieograniczony
670 000
IV kwartał
 1.  
Pełnienie obowiązków doradztwa zawodowego w ZSE W Żarach i ZSOiE w Lubsku w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”
Usługi
Przetarg nieograniczony
131 200
I, II kwartał
 1.  
Dokumentacja projektowa na infrastrukturę drogową
Usługi
Przetarg nieograniczony
250 000
III kwartał
 1.  
Remont dachu – Olszyna 1 b
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
360 000
II kwartał
 
Starosta /-/ Józef Radzion

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-08 08:18:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-08 08:36:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-08 08:36:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4194 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o licytacji pojazdu samochodowego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie  art. 105 § 1 pkt 1, art. 105a § 1,2, 3 i 5  ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz 1314 ze zm.) w związku z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1016 ze zm.) oraz art. 130a ust. 10f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.), Starosta Powiatu Żarskiego podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 20 lutego 2019r. o godz. 1200 odbędzie się druga licytacja publiczna samochodu osobowego usuniętego z drogi położonej na terenie Powiatu Żarskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, stanowiącego własnością Powiatu Żarskiego na podstawie orzeczenia sądu o przepadku pojazdu.
Miejsce licytacji: budynek Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żary, Sala Konferencyjna nr 302.
Opis ruchomości:
 1. samochód osobowy marki FUQI 6500, nr rej. DWR 78TK, nr VIN: LF0BCCS3740003720, rok prod. 2005,
pojemność silnika: 2953 ccm/ 131 KM
Wartość szacunkowa brutto - 5 700 PLN.
Cena wywoławcza ½ ceny szacunkowej – 2 850,00 zł
Postąpienie – 100,00 zł
Wadium – 285 zł
Termin wpłacenia wadium 19 luty 2019 r.
Nr rachunku dla wpłacenia wadium 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517
 
1. Przedmiotowe pojazdy można oglądać na parkingu strzeżonym TORANAGA ul. Wieniawskiego 18 68 – 200 Żary w godzinach ustalonych telefonicznie nr tel. 694 740 743
 
2. Zgodnie z art. 105d § 1 i 2 u.p.e.a. nabywca jest obowiązany uiścić niezwłocznie (tj. w dniu licytacji) po udzieleniu mu przybicia co najmniej cenę wywołania. Jeżeli tej ceny nie uiści osoba biorąca udział w licytacji traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji. Różnicę między uiszczoną ceną nabycia a kwotą, uzyskaną w licytacji, nabywca ureguluje pod rygorem utraty prawa wynikłego z przybicia i uczestnictwa w licytacji, do godziny czternastej dnia następnego. Nabywca, który w tym terminie nie zapłaci reszty ceny, traci prawo wynikłe z przybicia i prawo do zwrotu wadium oraz kwoty uregulowanej w czasie licytacji gotówką lub przelewem.
 
3. Wszelkie należności, o których mowa powyżej nabywca uiści gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Żarach lub przelewem bankowym na podane konto Dochody Starostwa o numerze   63 1020 5460 0000 5002 0006 0004  – przedstawiając potwierdzenie dokonania operacji bankowej do godziny 1400 dnia następnego po zakończonej licytacji.
 
4. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego odbioru zakupionego pojazdu z parkingu strzeżonego, w terminie nieprzekraczalnym do – 21 lutego 2019 r. do godz. 1500. W przypadku zaniechania tego obowiązku nabywca będzie zobowiązany do uiszczenia kosztów jego przechowywania od dnia licytacji do dnia odbioru. Wysokość kosztów określa organ egzekucyjny.
 
5. W licytacji nie może uczestniczyć: ostatni właściciel pojazdu; osoba prowadząca licytację, jej dzieci i małżonek;  pracownicy organu egzekucyjnego prowadzącego licytację, ich małżonkowie i dzieci, a jeżeli w danej miejscowości jest więcej organów egzekucyjnych – także pracownicy tych innych organów; osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym.
 
6. Starosta i Powiat Żarski wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne oraz prawne sprzedanego pojazdu.
 
7. Licytację uważa się za ważną jeżeli do licytacji przystąpiła co najmniej jedna osoba licytująca i udzieliła co najmniej jednego postąpienia. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
 
8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja J. Pawła II 5 68 – 200 Żary tel. 68 479 0613.
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, 04.02.2019 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-05 14:42:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-05 14:42:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-06 11:51:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4782 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania budynku do rejestru zabytków województwa lubuskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków wojewódzctwa lubuskiego: domu położonego na działce geodezyjnej oznaczonej nr 200/1 w miejscowości Sieniawa Żarska, gm,ina Żary, powiat żarski.
 
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Barbara Bielinis-Kopeć
​Żary, 30.01.2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Lubuski Wojewódzki Koserwator Zabytków /-/ Barbara Bielinis - Kopeć
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lubuski Wojewódzki Koserwator Zabytków /-/ Barbara Bielinis - Kopeć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-04 13:40:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-04 13:42:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-04 13:42:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4199 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o licytacji pojazdów samochodowych

Obwieszczenie o licytacji pojazdów samochodowych

Działając na podstawie  art. 105 § 1 pkt 1, art. 105a § 1,2, 3 i 5  ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz 1314 ze zm.) w związku z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1016 ze zm.) oraz art. 130a ust. 10f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.), Starosta Powiatu Żarskiego podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 31 stycznia 2019r. o godz. 1200 odbędzie się pierwsza licytacja publiczna samochodów osobowych usuniętych z dróg położonych na terenie Powiatu Żarskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, stanowiących własność Powiatu Żarskiego na podstawie orzeczenia sądu o przepadku pojazdu.
 
Miejsce licytacji: budynek Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żary, Sala Konferencyjna nr 302.
Opis ruchomości:
 1. samochód osobowy marki FUQI 6500, nr rej. DWR 78TK, nr VIN: LF0BCCS3740003720, rok prod. 2005,
pojemność silnika: 2953 ccm/ 131 KM
Wartość szacunkowa brutto - 5 700 PLN.
Cena wywoławcza ¾ ceny szacunkowej – 4275,00 zł
Postąpienie – 100,00 zł
Wadium – 285 zł
Termin wpłacenia wadium 29 stycznia 2019 r.
Nr rachunku dla wpłacenia wadium 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517
 
 1. samochód osobowy marki Audi A4, brak tablic rejestracyjnych, nr VIN: WAUZZZ8E45A531993, rok prod. 2005 (pojazd nie został dopuszczony do ruchu),
Wartość szacunkowa brutto - 13 200 PLN.
pojemność silnika: 2967 ccm/ 232 KM
Cena wywoławcza ¾ ceny szacunkowej tj. – 9900,00 zł
Postąpienie – 100,00 zł
Wadium – 660 zł
Termin wpłacenia 29 stycznia 2019 r.
Nr rachunku dla wpłacenia wadium 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517
 
1. Przedmiotowe pojazdy można oglądać na parkingu strzeżonym TORANAGA ul. Wieniawskiego 18 68 – 200 Żary w godzinach ustalonych telefonicznie nr Tel. 694 740 743
 
2. Zgodnie z art. 105d § 1 i 2 u.p.e.a. nabywca jest obowiązany uiścić niezwłocznie (tj. w dniu licytacji) po udzieleniu mu przybicia co najmniej cenę wywołania. Jeżeli tej ceny nie uiści osoba biorąca udział w licytacji traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji. Różnicę między uiszczoną ceną nabycia a kwotą, uzyskaną w licytacji, nabywca ureguluje pod rygorem utraty prawa wynikłego z przybicia i uczestnictwa w licytacji, do godziny czternastej dnia następnego. Nabywca, który w tym terminie nie zapłaci reszty ceny, traci prawo wynikłe z przybicia i prawo do zwrotu wadium oraz kwoty uregulowanej w czasie licytacji gotówką lub przelewem.
 
3. Wszelkie należności, o których mowa powyżej nabywca uiści gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Żarach lub przelewem bankowym na podane konto – przedstawiając potwierdzenie dokonania operacji bankowej  do godziny 1400 dnia następnego po zakończonej licytacji.
 
4. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego odbioru zakupionego pojazdu z parkingu strzeżonego, w terminie nieprzekraczalnym do – 1 lutego 2019 r. do godz. 1500. W przypadku zaniechania tego obowiązku nabywca będzie zobowiązany do uiszczenia kosztów jego przechowywania od dnia licytacji do dnia odbioru. Wysokość kosztów określa organ egzekucyjny.
 
5. W licytacji nie może uczestniczyć: ostatni właściciel pojazdu; osoba prowadząca licytację, jej dzieci i małżonek;  pracownicy organu egzekucyjnego prowadzącego licytację, ich małżonkowie i dzieci, a jeżeli w danej miejscowości jest więcej organów egzekucyjnych – także pracownicy tych innych organów; osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym.
 
6. Starosta i Powiat Żarski wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne oraz prawne sprzedanego pojazdu.
 
7. Licytację uważa się za ważną jeżeli do licytacji przystąpiła co najmniej jedna osoba licytująca i udzieliła co najmniej jednego postąpienia. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
 
8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II 5 68 – 200 Żary Tel. 68 479 06 13
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, 2019-01-02

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Karpowicz /-/ Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-15 08:17:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-15 08:17:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-15 08:17:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4346 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (Dz.U.2018.1716 ze zm.)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Pawłowska /-/ Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Pawłowska /-/ Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-09 14:54:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-09 14:56:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-10 08:21:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3819 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y Ż A R S K I E G O

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E  S T A R O S T Y   Ż A R S K I E G O
WBO.6740.743.2018
 
Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2096), zawiadamiam, że w wyniku rozpatrzenia wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z dnia 17.08.2018 r. (uzupełniono dnia 31.08.2018 r.), została wydana w dniu 03.01.2019 r. decyzja nr 8/2019 zatwierdzająca projekt budowlany  i udzielająca  pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na:
 
budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych w rejonie ulic Leśna – Św. Brata Alberta – Zgorzelecka w Żarach (ETAP II), działki nr 1256, 1261, 1275, 1277, 1293, 1276, 1249/13, 863/12, 863/15, 863/16, 1247/6, 1247/17, 864/7, 864/6, 1249/2, 1249/15, 1249/11, 872/29, 889/6, 872/30, 872/32, 866/2, 872/31, 872/33, 1259, obręb 0006, jednostka ewidencyjna 081102_1 Żary – miasto,
 
Materiał dowodowy zgromadzony w przedmiotowej sprawie, będzie udostępniony do wglądu  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 211, tel. 68 479 06 40, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od godz. 700 do 1600, od wtorku do czwartku od godz. 700 do 1500, w piątki od godz. 700 do 1400.
Do czasu wydania decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się z ww. materiałami oraz złożyć swoje uwagi i wnioski.
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-07 11:28:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-07 11:29:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-07 11:29:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3392 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻARACH ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: SPECJALISTY DS. KADROWO-ADMINISTRACYJNYCH w wymiarze ½ etatu

Nawigacja między stronami listy informacji