ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Żagańska 24 w Żarach postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce geodezyjnej oznaczonej numerem 346 przy ul. Żagańskiej w miejscowości Żary, gmina Żary, powiet żarski.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków /-/ Barbara Bielinis - Kopeć
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków /-/ Barbara Bielinis - Kopeć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-27 13:06:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-27 13:06:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-27 13:06:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2950 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja o nieodpłatnym nabyciu z mocy prawa przez Skarb Państwa mienia pozostałego po wykreślonym z Krajowego Rejestru Sądowego podmiocie tj. prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kierwonik Referatu Gospodarki Nieruchomościami /-/ Elżbieta Pawłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
w/z Starosty Małgorzata Issel /-/ Wicestarosta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-23 11:24:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-23 11:39:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-23 11:41:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2995 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE STAROSTY POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji i uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych o dane dotyczące mapy ewidencyjnej, ewidencji gruntów, budynków i lokali

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 24a ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.)
 
Informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania obowiązującego przy modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji i uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych o dane dotyczące mapy ewidencyjnej, ewidencji gruntów, budynków i lokali na obszarze wiejskiej gminy Jasień: Budziechów, Roztoki, Wicina i Zabłocie.
 
Informacje, o których mowa podlegają wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego.
 
Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 
Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia projektu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego oraz Urzędzie Miejskim w Jasieniu, co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia oraz ogłosi w prasie o zasięgu krajowym.
 
Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać swoje uwagi do tych danych.
 
Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Żarach, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 42 pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.
Po upływie terminu wyłożenia (15 dni roboczych), projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacje o tym Starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa.
 
Każdy, czyje interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa, zgłaszać zarzuty do tych danych.
 
O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
 
Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w stosunku do budynków i lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo- kartograficznym nie są wiążące.
 
Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w pkt. 7 traktowane będą jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 18.04.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-18 12:11:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-18 12:13:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-18 13:20:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2732 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - Sprzedaż nieruchomości będącej własnością Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Prezes Zarządu /-/ Jolanta Dankiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Prezes Zarządu /-/ Jolanta Dankiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-10 12:07:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-10 12:16:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-10 12:16:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7146 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji