ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Konkursy ofert

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na partnera do projektu w ramach osi priorytetowej VIII Nowoczesna Edukacja 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego

Informacja ogłoszona dnia 2019-09-19 12:16:11 przez Monika Janicka

Uchwała Nr 122 /2019 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 19 września 2019r

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.511),  art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U z 2018 r. poz.1431z późń.zm) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na partnera do projektu w ramach osi priorytetowej VIII Nowoczesna Edukacja 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego- projekty realizowane poza formuła ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
 
§ 2
Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie, zarządzanie i realizację projektu w ramach osi priorytetowej VIII Nowoczesna Edukacja 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego – lubuskie 2020.
 
§ 3
 Do zadań Partnera będzie należało:
  1. Organizacja i przeprowadzenie zajęć, w tym specjalistycznych kursów dla uczniów szkół zawodowych podnoszących ich kompetencje i kwalifikacje potrzebne na rynku pracy zgodnie z harmonogramem projektu od 2019 do maja 2022 r.
  2. Organizacja i realizacja kursów kwalifikacyjnych, szkoleń doskonalących w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, studiów podyplomowych, itp. dla nauczycieli kształcących zawodowo zgodnie z harmonogramem projektu od 2019r do maja 2022r..
  3. Przeprowadzanie działań związanych z doradztwem zawodowym w tym: badania IPD dla uczniów, przeprowadzanie szkoleń w formule blended learning, monitoring i ewaluacja w zakresie szkoleń w ramach zadania doradztwa edukacyjno- zawodowego w projekcie poprzez zagwarantowanie konsultantów do obsługi platform przy szkoleniach jako wsparcie merytoryczne i techniczne dla uczniów do końca realizacji projektu zgodnie z harmonogramem projektu od 2019 do maja 2022r.
  4. Monitorowanie i kontrolowanie jakości zadań poprzez weryfikację i przekazywanie dzienników szkoleniowych, list obecności oraz innych dokumentów potwierdzających udział uczestników projektu w poszczególnych zadaniach za które odpowiedzialny będzie Partner.
  5. Monitorowanie i kontrolowanie realizacji zajęć.
 
Zakres tematyczny partnerstwa, rodzaj zadań, kryteria wyboru partnera,  termin i tryb składania ofert, stanowią załącznik do uchwały i zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń  w Starostwie Powiatowym w Żarach, na stronie internetowej www.powiatzary.pl w dziale NGO i BIP http://bip.powiatzarski.pl w dziale KONKURSY OFERT.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Członkowie Zarządu:
Józef Radzion - Przewodniczący Zarządu
Małgorzata Issel - Wiceprzewodniczący Zarządu
Marek Femlak - Członek Zarządu
Tomasz Czajkowski - Członek Zarządu
Michał Rudnicki - Członek Zarządu
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-19 12:13:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-19 12:16:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-30 10:55:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
659 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony