ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

2014 rok

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenie nr 27/2014 STAROSTY POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Żarskiego w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2015-2020”.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 4 pkt 1 Uchwały Nr LII/275/10 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Powiatu Żarskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:
§ 1
1. Określam przeprowadzenie konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żarskiego w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2015-2020” w formie zamieszczenia projektu uchwały na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żarach– www.powiatzary.pl w dziale NGO, BIP- ie w dziale KONSULTACJE i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach – www.pcpr.powiatzarski.pl w dziale: OGŁOSZENIA oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.  
2. Opinie dotyczące projektu uchwały można składać pisemnie do: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary lub w formie elektronicznej -  lub do dnia 19 grudnia 2014 r.
§ 2
Wykonanie Zarządzenie powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-04 14:54:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Buczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-04 14:58:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Buczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-04 14:58:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1675 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 28/2014 STAROSTY ŻARSKIEGO z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie: konsultacji projektu ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań Powiatu Żarskiego w zakresie: prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w powiecie żarskim, prowadzenia Ośrodka Wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego oraz współpracy z organizacją pozarządową w zakresie realizacji zadania pn. „Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim – Praca z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia” w 2015 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 4 pkt 1 Uchwały Nr LII/275/10 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia    24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Powiatu Żarskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:
§ 1
1. Określam przeprowadzenie konsultacji projektu ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań Powiatu Żarskiego w zakresie prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Powiecie Żarskim, prowadzenia Ośrodka Wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego oraz współpracy z organizacją pozarządową w zakresie realizacji zadania pn. „Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim – Praca z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia” w 2015 r. w formie zamieszczenia projektu ogłoszenia na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żarach (www.powiatzary.pl) w dziale NGO, BIP-ie  w dziale KONSULTACJE, na stronie PCPR w dziale Ogłoszenia (http://www.pcpr.powiatzarski.pl) i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach i siedzibie PCPR w Żarach.
2. Opinie dotyczące projektu uchwały można składać pisemnie do Dyrektora PCPR (PCPR, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary), lub w formie elektronicznej – lub do dnia 19 grudnia 2014 r.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-04 14:50:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Buczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-04 14:52:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Buczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-04 14:52:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1869 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 26/2014 STAROSTY ŻARSKIEGO z dnia 04.12.2014 r. w sprawie: konsultacji projektu ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań Powiatu Żarskiego w zakresie kultury i edukacji oraz kultury fizycznej i turystyki w 2015 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zmianami) i § 4 pkt 1 Uchwały Nr LII/275/10 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Powiatu Żarskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:
§ 1
1. Określam przeprowadzenie konsultacji projektu ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań Powiatu Żarskiego w zakresie kultury i edukacji oraz kultury fizycznej i turystyki w 2015 r. w formie zamieszczenia projektu ogłoszenia na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żarach (www.powiatzary.pl) w dziale NGO, BIP-ie (http://bip.powiatzarski.pl) w dziale KONSULTACJE i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach.
2. Opinie dotyczące projektu uchwały można składać pisemnie w sekretariacie Starostwa (Starostwo Powiatowe w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary),
lub w formie elektronicznej – do dnia 19 grudnia 2014 r.
§ 2
Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Powiatu.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 4.12.2014

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-04 14:44:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Buczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-04 14:46:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Buczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-04 14:46:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1681 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 22/14 STAROSTY ŻARSKIEGO z dnia 07.10.2014 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie: konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żarskiego w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015.
Opinie dotyczące projektu uchwały można składać pisemnie do Sekretarza Powiatu (Starostwo Powiatowe w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary),
lub w formie elektronicznej – do dnia 24 października 2014 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta Żarski /-/ Marek Cieślak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Marek Cieślak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-07 17:13:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Buczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-07 17:16:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Buczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-07 17:16:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1754 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 8/14 STAROSTY ŻARSKIEGO z dnia 28.03.2014 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie: konsultacji projektu zmiany Uchwały Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie powiatu żarskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Opinie dotyczące projektu uchwały można składać pisemnie do Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych (Starostwo Powiatowe w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary), lub w formie elektronicznej – do dnia 14 kwietnia 2014 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta Żarski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-03-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-30 15:02:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-30 15:04:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-06-30 15:04:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1843 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »