ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Komunikaty

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

2014 rok

Informacja ogłoszona dnia 2014-06-30 15:15:42 przez Andrzej Buczyński

WBO.6341.1.2014

KOMUNIKAT
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) informuje się o wszczęciu na wniosek na wniosek z dnia 28.01.2014 roku Pana Wilhelma Klose postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego szczególne korzystanie z wód rz. Lubsza do celów energetycznych dla MEW Świbna gm. Jasień.
Żary, dnia 29.01.2014 r.

WBO.6341.3.2014

KOMUNIKAT
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) informuje się o wszczęciu na wniosek z dnia 17.03.2014 roku LP Nadleśnictwa Lubsko w Lubsku postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – uzbrojenie otworu SW-1 oraz na szczególne korzystanie z wód - pobór wody podziemnej z wykonanego ujęcia dla potrzeb „Rybakówki” w Proszowie gm. Brody Żarskie.
Żary, dnia 18.03.2014 r.

WBO.6341.4.2014

KOMUNIKAT
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) informuje się o wszczęciu na wniosek z dnia 18 marca 2014 Pani Hanny Basiak z Lubska postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu rybnego – (art. 122 ust. 1 pkt 3 Prawa Wodnego) dz. nr 3/7 ul. Transportowa w Lubsku.
Żary, dnia 19.03.2014 r.

WBO.6341.5.2014

KOMUNIKAT
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) informuje się o wszczęciu na wniosek z dnia 20.03.2014 roku Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – uzbrojenie otworu SW-1 oraz na szczególne korzystanie z wód - pobór wody podziemnej z wykonanego ujęcia w Marszowie, na czas budowy ZZO w Marszowie.
Żary, dnia 21.03.2014 r.

WBO.6341.6.2014

KOMUNIKAT
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) informuje się o wszczęciu na wniosek Pełnomocnika Inwestora – SMP Projektanci Sp. j. z Poznania z dnia 18 marca 2014 roku postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wód - (zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 37 pkt 2) tj. na: wykonanie urządzenia wodnego (przebudowa obiektu w ciągu ul. Żurawiej, ul. Zielonej oraz ul. Nadrzecznej w Żarach na rz. Żarka w Żarach oraz na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rz. Żarka w Żarach za pomocą wylotu nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 w Żarach.
Żary, dnia 24.03.2014 r.

WBO.6341.7.2014

KOMUNIKAT
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) informuje się o wszczęciu na wniosek LZM i UW Inspektorat w Lubsku z dnia 9 maja 2014 roku postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (zgodnie z art. 37 pkt 1 i 4 w związku z art. 122 ust. 1 pkt 1 i art. 5 Prawa wodnego), tj. na:
1. piętrzenie wody na istniejącym jazie „JAŁOWICE- LASKI” zlokalizowanym na rz. Golec w km.11+610  (dz. nr 30) do rzędnej NPP = 58,40 m n.p.m. w okresie od 1 maja do 30 września każdego roku (51º52.10'29" N: 14º52'32.31" E)
2. pobór wody z rz. Golec (za pomocą istniejącej sieci urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - rowów) dla celów nawodnień podsiąkowych użytków rolnych  Starosiedle – Laski o łącznej powierzchni 50,00 ha w ilości:
Q max h = 126,0 m3/h; Q śr.d = 3024,0 m3/d; Q max h = 60 480,0 m3/rok
3. zachowanie dla przekroju „Jałowice - Laski” przepływu nienaruszalnego rz. Golec Qn = 0,05 m3 /s  (50 l/s).
Żary, dnia 12.05.2014 r.

WBO.6341.8.2014

KOMUNIKAT
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) informuje się o wszczęciu na wniosek z dnia 2 lipca 2014 Pana Edwarda Mazurka z Jagłowic postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – rozbudowa stawu rybnego – (art. 122 ust. 1 pkt 3 Prawa Wodnego) dz. nr 39 obręb Jagłowice gm. Tuplice.
Żary, dnia 3.07.2014 r.

WBO.6341.9.2014

KOMUNIKAT
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) informuje się o wszczęciu na wniosek z dnia 7.07.2014 roku Pana Damiana Miszewskiego z Żar postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – uzbrojenie otworu SW-1 oraz na szczególne korzystanie z wód - pobór wody podziemnej z wykonanego ujęcia dla potrzeb Myjni Samochodowej przy ul. Serbskiej w Żarach.
Żary, dnia 8.07.2014 r.

WBO.6341.10.2014

KOMUNIKAT
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) informuje się o wszczęciu na wniosek z dnia 22.07.2014 roku Pana roku Pana Tadeusza Kowalewskiego z Zielonej Góry Pełnomocnika Inwestora PGE Energia Odnawialna SA Warszawa postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepławki dla ryb o dł. 140,15 m, stanowiącej prawobrzeżne obejście istniejącego jazu Sobolice usytuowanego w km. 111,63 rz. Nysa Łużycka oraz na pobór i odprowadzanie wody z przepławki dla ryb.
Żary, dnia 22.07.2014 r.

WBO.6341.19.2013.2014

KOMUNIKAT
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) informuje się o ponownym wszczęciu na wniosek z dnia 6 września 2013 roku (po uzupełnieniu w dniu 23.09.2013 r.) GDDKiA O/Zielona Góra, postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wód (zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 w związku z art. 9 pkt 19 lit. f oraz art. 37 pkt 2 Prawa wodnego) tj. wykonanie urządzenia wodnego – wylotu ścieków W-1 do cieku Sienica w km. 7+450 dz. nr 9/1 obręb Grabik gm. Żary oraz na wprowadzanie do rz. Sienica w km. 7 + 450 za pomocą wykonanego wylotu - wód opadowych i roztopowych pochodzących ze zbiornika Z-1 zlokalizowanego przy drodze krajowej nr 12 w km. 36+200 w Grabiku po ich oczyszczeniu w osadniku wirowym z wkładem lamelowym.
Żary, dnia 12.09.2014 r.

WBO.6341.11.2014

KOMUNIKAT
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) informuje się o wszczęciu na wniosek z dnia 26.09.2014 roku POLMAX SA S.K.A. w Poznaniu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej oraz na pobór wód  z wykonanego ujęcia dz. nr 230/2 (po scaleniu m.in. dz. nr 26/2) obręb Strzeszowice gm. Trzebiel.
Żary, dnia 26.09.2014 r.

WBO.6341.12.2014

KOMUNIKAT
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) informuje się o wszczęciu na wniosek Pana Bartosza Chrastka z Zielonej Góry Pełnomocnika Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do odbiornika wód opadowych i roztopowych pochodzących z drogi wojewódzkiej nr 289 m. Lubsko.
Żary, dnia 28.10.2014 r.

WBO.6341.13.2014

KOMUNIKAT
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) informuje się o wszczęciu na wniosek LW i K Sp. z o.o. w Lubsku postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do odbiornika – Kanału Tucholskiego ścieków po oczyszczalni w Tucholi Żarskiej.
Żary, dnia 13.11.2014 r.

WBO.6341.14.2014

KOMUNIKAT
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) informuje się o wszczęciu na wniosek Pana Krzysztofa Raczkowskiego z Żar postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na istniejących stawach w Miłowicach gm. Żary.
Żary, dnia 14.11.2014 r.

WBO.6341.15.2014

KOMUNIKAT
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) informuje się o wszczęciu na wniosek SA RELPOL w Żarach postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji miejskiej ścieków przemysłowych pochodzących z Galwanizerni Zakładu w Żarach.
Żary, dnia 17.11.2014 r.

WBO.6341.16.2014

KOMUNIKAT
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) informuje się o wszczęciu na wniosek Przedsiębiorstwa Budowlanego DA-SA Spółka Jawna Piotr Czyżewski, Dariusz Sanojca z/s przy ul. Bolesława Chrobrego 5, 65-043 Zielona Góra, postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi – obiekt ul. Katowicka w Żarach.
Żary, dnia 8.12.2014 r.

WBO.6341.1.2015

KOMUNIKAT
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 roku, poz. 469.) informuje się o wszczęciu na wniosek z dnia 18.05.2015 roku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego DART Sp. z o.o. w Zielonej Górze postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej oraz na pobór wód  z wykonanego ujęcia dz. nr 652 obręb Jeziory Wysokie dla potrzeb Zakładu Obróbki Odlewów Żeliwnych i Staliwnych w Zasiekach gm. Brody.
Żary, dnia 19.05.2015 r.

WBO.6341.2.2015

KOMUNIKAT
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 roku, poz. 469.) informuje się o wszczęciu na wniosek z dnia 27.05.2015 roku Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Jasieniu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej oraz odprowadzanie popłuczyn do środowiska ze SUW przy ul. Leśnej w Jasieniu.
Żary, dnia 27.05.2015 r.

WBO.6341.3.2015

KOMUNIKAT
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 roku, poz. 469.) informuje się o wszczęciu na wniosek z dnia 27.05.2015 roku Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Jasieniu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia przy ul. Wodnej w Jasieniu.
Żary, dnia 27.05.2015 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krzysztof Szczechowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Szczechowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-30 15:15:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-30 15:15:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Buczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-16 11:35:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
955 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony