ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Budownictwo

WZORY WNIOSKÓW

 
 
 
- Wniosek o ozpowolenie na budowę - rozbiórkę - B1 (pobierz...)
- Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego - B2 (pobierz...)
- Zgłoszenie budowy/wykonywania robót budowlanych/rozbiórki/zmiany sposobu użytkowania obiektu (pobierz...)
- Informacja uzupełniająca - B4 (pobierz...)
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - B3 (pobierz...)
​- Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbórkę lub zgłoszenia (pobierz...)
- Wniosek o wydanie zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia (pobierz...)
- Wniosek o wydanie zaświadczenia o ostateczności decyzji (pobierz...)
- Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (pobierz...)
 
 

OŚWIADCZENIA

- Oświadczenie projektanta - sprawdzającego (pobierz...)
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (pobierz...)
 

ZGŁOSZENIA

- Zgłoszenie budowy / wykonania robót budowy / rozbiórki / zmiany sposobu użytkowania obiektu (pobierz...)
- Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (pobierz...)
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zasilenie Danymi
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zasilenie Danymi
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-20 09:01:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-20 09:01:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-06 11:14:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
25272 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZGŁOSZENIE BUDOWY

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 20 lutego 2015 r. (ustawa wchodzi w życie 28.06.2015 r.) o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
 
Art. 30a. W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
1) doręczenia zgłoszenia – informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
2) wniesienia sprzeciwu – informację o dacie jego wniesienia;
3) upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 – informację o braku wniesienia sprzeciwu.
 
Art. 30 ust. 5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie
Art. 29: ust. 1: Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
1a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
2b) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
19a) sieci:
a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) cieplnych,
e) telekomunikacyjnych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wydział Budownictwa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wydział Budownictwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-03 11:19:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Buczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-03 11:22:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-17 10:59:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
23976 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

REJESTR WNIOSKÓW O POZWOLENIE NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ, DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ORAZ ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW, KTÓRE NIE WYMAGAJĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od 1 stycznia 2016 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego została uruchomiona wyszukiwarka publiczna
umożliwiająca przeszukiwanie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń budowy obiektów, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, w tym wolno stojących budynków jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m2 oraz sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych.
 
Dane z rejestrów są jawne. Dostęp do nich jest powszechny i bezpłatny. Upubliczniane są tylko te informacje, które dotyczą wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń budowy składanych do organu administracji architektoniczno-budowlanej po 1 stycznia 2016 r. oraz decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych po tej dacie. 
 
Od dnia 1 kwietnia 2016 roku wyszukiwarka publiczna systemu RWDZ została zintegrowana z systemem Geoportal. Uruchomiony dodatkowy mechanizm pozwala na wyszukiwanie lub wskazywanie lokalizacji miejsc na mapie (dane pochodzące z systemu Geoportal) i dla konkretnych wskazań umożliwia pobieranie z systemu RWDZ właściwych informacji o postępowaniach dotyczących zamierzeń budowlanych. Prezentowane informacje obejmują dane wprowadzone do systemu RWDZ od dnia 1 stycznia 2016 roku.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Jarosińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Jarosińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-12 14:53:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Buczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-12 14:53:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Buczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-05-12 14:53:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
20578 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »