ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenie Nr 24 /16 Starosty Żarskiego z dnia 05.10.2016 r. w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żarskiego w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-05 13:24:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 24 /16 Starosty Żarskiego z dnia  05.10.2016 r. w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żarskiego w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.
 
Na podstawie § 4 pkt 1 Uchwały Nr LII/275/10 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), projektów aktów prawa miejscowego Powiatu Żarskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:
 
§ 1
1. Określam przeprowadzenie konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żarskiego w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017 w formie zamieszczenia projektu uchwały na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żarach – www.powiatzary.pl w dziale NGO, BIP w dziale KONSULTACJE i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach.
2. Opinie dotyczące projektu uchwały można składać pisemnie do Sekretarza Powiatu (Starostwo Powiatowe w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary),
lub w formie elektronicznej – do dnia 20 października 2016r.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Powiatu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2016-10-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2016-10-05 13:24:41
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Buczyński Data udostępnienia informacji: 2016-10-05 13:26:18
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Buczyński Data ostatniej zmiany: 2016-10-05 13:26:18
Artykuł był wyświetlony: 1068 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 18 / 2016 Starosty Powiatu Żarskiego z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Aktywności Lokalnej na lata 2016-2021”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-29 11:50:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 4 pkt 1 Uchwały Nr LII/275/10 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Powiatu Żarskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

§ 1
1. Określa się przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu Uchwały Rady Powiatu Żarskiego w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Aktywności lokalnej na lata 2016-2021” w formie zamieszczenia projektu uchwały na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żarach- www.powiatzary.pl w dziale NGO i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach- www.pcpr.powiatzarski.pl w dziale: OGŁOSZENIA oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.
2. Opinie dotyczące projektu uchwały można składać pisemnie do: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary, lub w formie elektronicznej do dnia 15 lipca 2016r.
 
§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostanie opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żarach i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2016-06-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2016-06-29 11:50:08
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Buczyński Data udostępnienia informacji: 2016-06-29 11:51:16
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Buczyński Data ostatniej zmiany: 2016-06-29 11:51:16
Artykuł był wyświetlony: 1127 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 1/2016 Starosty Żarskiego z dnia 04.01.2016 r. w sprawie konsultacji projektu ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań Powiatu Żarskiego w zakresie kultury i edukacji oraz kultury fizycznej i turystyki w 2016 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-04 15:29:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) i § 4 pkt 1 Uchwały Nr LII/275/10 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Powiatu Żarskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:
 
§ 1
1. Określam przeprowadzenie konsultacji projektu ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań Powiatu Żarskiego w zakresie kultury i edukacji oraz kultury fizycznej i turystyki w 2016 r. w formie zamieszczenia projektu ogłoszenia na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żarach (www.powiatzary.pl) w dziale NGO, BIP-ie (bip.powiatzarski.pl) w dziale KONSULTACJE i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach.
2. Opinie dotyczące projektu uchwały można składać pisemnie w sekretariacie Starostwa (Starostwo Powiatowe w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary), lub w formie elektronicznej – do dnia 14 stycznia 2016 r.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Powiatu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Janusz Dudojć /-/ Starosta Żarski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Domaradzka - Sekretarz Powiatu Data wytworzenia informacji: 2016-01-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janusz Dudojć - Starosta Żarski Data wprowadzenia do BIP 2016-01-04 15:29:45
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Buczyński Data udostępnienia informacji: 2016-01-04 15:30:42
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Buczyński Data ostatniej zmiany: 2016-01-04 15:32:53
Artykuł był wyświetlony: 1664 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu