ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia do 30.000 euro

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zakup oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach w roku 2020.

Informacja ogłoszona dnia 2019-12-12 12:16:02 przez Monika Janicka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starostwo Powiatowe w Żarach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach w roku 2020 wyszczególnionych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2  do niniejszego zaproszenia.
Termin realizacji zadania określa się od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie cena (waga kryterium – 100%). Kalkulując cenę ryczałtową, Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne
do zrealizowania przedmiotowego zamówienia, w tym koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w projekcie umowy (załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia).
Oferta składana przez wykonawcę winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Wykonawca w pkt 1 formularza ofertowego winien podać łączną cenę brutto, netto oraz należny podatek VAT za dostawę prognozowanej ilości asortymentu. W pkt 2 formularza ofertowego należy wskazać wartość netto poszczególnych towarów stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej netto oraz prognozowanej ilości towaru. Ponadto Zamawiający w poszczególnych pozycjach określił markę oraz model towaru, jaki Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć. Przedmiot umowy stanowią materiały eksploatacyjne wyłącznie oryginalne, wyprodukowane przez producentów urządzeń, w których mają być eksploatowane. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych.
 
Oferty należy składać pocztą elektroniczną – skan podpisanego formularza ofertowego, na adres: lub w formie papierowej w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 do dnia 19 grudnia 2019 r. do godz. 14:00 (liczy się data wpływu).
 
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
w formie elektronicznej na adres .
 

Informacja z otwarcia ofert

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro dla zadania: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach w roku 2020”, wpłynęło osiem ofert, które spełniają wymogi zamawiającego.
 
Biorąc pod uwagę kryterium najniższej ceny dokonano wyboru jako najkorzystniejszej oferty nr 3 złożonej przez:
 
BLACKLINE S. C.
Izabela Zalewska – Kupis, Paweł Pinkowski
Ul. Chmielewskiego 20c
70- 028 Szczecin
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymagania zamawiającego, a zaoferowana przez wykonawcę łączna cena brutto, nie przekracza kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, złożono 8 ofert, według poniższego zestawienia:
 
Numer oferty
Wykonawca
Łączna cena brutto
1.
RENOMA
Ul. Warszawska 49
12-200 Pisz
100 847,70 zł
2.
DMD S.C.
Ul. Staroniwska 41 B
35-101 Rzeszów
105 155,16 zł
3.
BLACKLINE S.C.
Ul. Chmielewskiego 20c
70-028 Szczecin
95 001,51 zł
4.
KOMAX9
Ul. Przemysłowa 2
10-418 Olsztyn
123 217,71 zł
5.
KOMATECH S.C
Ul. Wojska Polskiego 8
43-190 Mikołów
100 875,99 zł
6.
JM DATA Sp. Z o.o.
ul. Trakt Lubelski 233
04-667 Warszawa
95 118,36 zł
7.
P.H.U. PANZET BIS
Ul. Długa 4a
65-401 Zielona Góra
106 763,26 zł
8.
Praxis Łódź Spółka Jawna
Ul. Wólczańska 66
80-516 Łódź
101 887,05 zł
 
Umowa zostanie podpisana w dniu 23.12.2019r.
 
Starosta /-/ Józef Radzion
Żary, 20.12.2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski Józef Radzion
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-12 12:07:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-12 12:16:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Dobrzański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-20 11:58:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
269 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony