ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia do 30.000 euro

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zakup oraz dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach w roku 2020

Informacja ogłoszona dnia 2020-01-14 11:13:59 przez Bartosz Dobrzański

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starostwo Powiatowe w Żarach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach w roku 2020 wyszczególnionych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
 
Termin realizacji zadania określa się do dnia 14.02.2020r.
 
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie cena (waga kryterium – 100%). Kalkulując cenę ryczałtową, Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zamówienia, w tym koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w projekcie umowy (załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia).
 
Oferta składana przez wykonawcę winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Wykonawca w pkt 1 formularza ofertowego winien podać łączną cenę brutto, netto oraz należny podatek VAT za dostawę prognozowanej ilości asortymentu. W pkt 2 formularza ofertowego należy wskazać cenę jednostkową netto oraz wartość brutto, wartość netto poszczególnych towarów stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej netto oraz prognozowanej ilości towaru. Ponadto Zamawiający w poszczególnych pozycjach określił markę oraz model towaru, jaki Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, natomiast w pozostałych pozycjach należy podać producenta, markę oraz nazwę oferowanego towaru. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych.
 
Oferty należy składać pocztą elektroniczną – skan podpisanego formularza ofertowego, na adres:   lub w formie papierowej w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 do dnia 21.01.2020 r. do godz. 10:00 (liczy się data wpływu).
 
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie elektronicznej na adres  .

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WO.272.1.2020.AK    
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie: dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach w roku 2020.
 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro dla zadania : „Dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach w roku 2020”, wpłynęła jedna oferta, która spełnia wymogi zamawiającego.
 
W ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, złożono 1 ofertę:
 
„Doktor Leks” Sp. z o.o.
ul. Klecińska 5
54-413 Wrocław – cena brutto 13 581,50 zł
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymagania zamawiającego, a zaoferowana przez wykonawcę łączna cena brutto, nie przekracza kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podpisanie umowy nastąpi w dniu 24.01.2020r.
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, 21.01.2020 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski Józef Radzion
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-14 10:59:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Dobrzański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-14 11:13:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-24 09:03:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
65 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony