ˆ

Zamówienia do 30.000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zakup oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach w roku 2018.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-06 14:31:55 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-06 14:34:42 przez Monika Janicka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starostwo Powiatowe w Żarach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach w roku 2018 wyszczególnionych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2  do niniejszego zaproszenia.
Termin realizacji zadania określa się od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie cena (waga kryterium – 100%). Kalkulując cenę ryczałtową, Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zamówienia, w tym koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w projekcie umowy (załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia). Oferta składana przez wykonawcę winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Wykonawca w pkt 1 formularza ofertowego winien podać łączną cenę brutto, netto oraz należny podatek VAT za dostawę prognozowanej ilości asortymentu. W pkt 2 formularza ofertowego należy wskazać wartość netto poszczególnych towarów stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej netto oraz prognozowanej ilości towaru. Ponadto Zamawiający w poszczególnych pozycjach określił markę oraz model towaru, jaki Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć. Przedmiot umowy stanowią materiały eksploatacyjne wyłącznie oryginalne, wyprodukowane przez producentów urządzeń, w których mają być eksploatowane. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych.
 
Oferty należy składać pocztą elektroniczną – skan podpisanego formularza ofertowego, na adres: lub w formie papierowej w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 do dnia 15 grudnia 2017r. do godz. 13:00 (liczy się data wpływu).
 
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
w formie elektronicznej na adres .
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 4.12.2017r.
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro dla zadania : „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach w roku 2018 wpłynęło siedem ofert, które spełniają wymogi zamawiającego.
 
Biorąc pod uwagę kryterium najniższej ceny dokonano wyboru jako najkorzystniejszej oferty nr 2 złożonej przez:
 
BLACKLINE S. C.
Izabela Zalewska – Kupis, Paweł Pinkowski
Ul. Niemcewicza 26
71-520 Szczecin
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymagania zamawiającego, a zaoferowana przez wykonawcę łączna cena brutto, nie przekracza kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
           
W ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, złożono 7 ofert, według poniższego zestawienia:
Numer oferty
Wykonawca
Łączna cena brutto
1.
Centrum Techniki Biurowej Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 5
65-086 Zielona Góra
 
103 796,00 zł
2.
BLACKLINE S. C.
Izabela Zalewska – Kupis, Paweł Pinkowski
Ul. Niemcewicza 26
71-520 Szczecin
 
98 978,10 zł
 
3.
Renoma
Ul. Warszawska 49
12-200 Pisz
105 911,61 zł
4.
Multikom
Ul. Fabryczna 15
85-741 Bydgoszcz
105 527,76 zł
5.
GLOBO GROUP
Ul. Magazynowa 5
25-565 Kielce
107 913,19 zł
6.
PRYZMAT
Ul. A.Ostowskiego 15
53-238 Wrocław
110 713,53 zł
7.
SIGMA
Ul. Bałtycka 7/9
74-500 Chojna
107 732,61 zł
 
Umowa zostanie podpisana w dniu 22.12.2017r.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 20.12.2017 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego /-/ Aleksandra Karpowicz Data wytworzenia informacji: 2017-12-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-12-06 14:31:55
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-12-06 14:34:42
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-12-20 09:06:58
Artykuł był wyświetlony: 5581 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu