ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenie Nr 32/2017 STAROSTY ŻARSKIEGO z dnia 06.12.2017 r. w sprawie: konsultacji projektu ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań Powiatu Żarskiego w zakresie kultury i edukacji, kultury fizycznej i turystyki oraz prowadzenia biblioteki powiatowej w 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-08 14:05:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 32/2017
STAROSTY ŻARSKIEGO
z dnia 06.12.2017 r.
 
w sprawie: konsultacji projektu ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań Powiatu Żarskiego w zakresie kultury i edukacji, kultury fizycznej i turystyki oraz prowadzenia biblioteki powiatowej w 2018 r.
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz.1868  z późń. zm.) i § 4 pkt 1 Uchwały Nr LII/275/10 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Powiatu Żarskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:
 
§ 1
1. Określam przeprowadzenie konsultacji projektu ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań Powiatu Żarskiego w zakresie kultury i edukacji ,kultury fizycznej i turystyki oraz prowadzenia powiatowej biblioteki w 2018 r. w formie zamieszczenia projektu ogłoszenia na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żarach (www.powiatzary.pl) w dziale NGO, BIP-ie (bip.powiatzarski.pl) w dziale KONSULTACJE i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach.
2. Opinie dotyczące projektu uchwały można składać pisemnie w sekretariacie Starostwa (Starostwo Powiatowe w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary),
lub w formie elektronicznej – do dnia 18 grudnia 2017 r.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Powiatu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2017-12-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-12-08 14:05:24
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-12-08 14:05:40
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-12-08 14:09:32
Artykuł był wyświetlony: 267 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 23 /17 STAROSTY ŻARSKIEGO z dnia 10.10.2017 r.w sprawie: konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żarskiego w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-10 14:40:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 23  /17 STAROSTY ŻARSKIEGO z dnia  10.10.2017 r. w sprawie: konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żarskiego
w sprawie
Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.
 
Na podstawie § 4 pkt 1 Uchwały Nr LII/275/10 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późń.zm.), projektów aktów prawa miejscowego Powiatu Żarskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
zarządzam co następuje:
 
§ 1
1. Określam przeprowadzenie konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żarskiego w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018 w formie zamieszczenia projektu uchwały na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żarach – www.powiatzary.pl w dziale NGO, BIP w dziale KONSULTACJE i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach.
2. Opinie dotyczące projektu uchwały można składać pisemnie do Sekretarza Powiatu (Starostwo Powiatowe w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary),
lub w formie elektronicznej – do dnia 24  pażdziernika 2017r.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Powiatu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Sekretarz Powiatu /-/ Agnieszka Domaradzka Data wytworzenia informacji: 2017-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-10-10 14:40:45
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-10-10 14:43:54
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-10-10 14:43:53
Artykuł był wyświetlony: 353 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu