ˆ

Przetwarzanie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Żarach

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Przetwarzanie danych osobowych w Starostwie Powiatowym

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-25 12:23:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przetwarzanie danych osobowychw Starostwie Powiatowym
Administratorem danych osobowych  jest Starostwo Powiatowe w Żarach 
z  siedzibą przy  al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary,reprezentowane przez Starostę Żarskiego. 
 
1.   W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
 
W większości przypadków Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – m.in. w celu wydawania decyzji administracyjnych, realizacji zadań publicznych, prowadzenia rejestrów publicznych, zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Dane przetwarzamy również w związku z koniecznością spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, tj. np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, oraz gdy jest to niezbędne do wykonania umów, których są Państwo stroną. W pewnym zakresie przetwarzamy dane osobowe również na podstawie Państwa zgody – np. dane ułatwiające kontakt z Państwem, prowadzenie działalności promocyjnej, kulturalnej, organizacja imprez, realizacja projektów edukacyjnych, stypendialnych.Dane osobowe przetwarzamy przez okres wynikający z przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i działania archiwów zakładowych. Zbiory tworzone doraźnie usuwamy bezpośrednio po osiągnięciu celu przetwarzania. 
 
Szczegółowe cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych  w poszczególnych Wydziałach Starostwa Powiatowego w Żarach, zostały opisane w zakładce Co i jak załatwić http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/procedury/18/wydzial/
 
2.   JAKIE DANE NALEŻY NAM PODAĆ
 
W większości przypadków podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych w Starostwie jest obowiązkiem ustawowym. Obowiązek dotyczy wskazania Państwa danych identyfikacyjnych i innych stron postępowania oraz danych opisujących okoliczności składanego wniosku (np. wykazanie interesu prawnego, posiadanych uprawnień, tytułu do nieruchomości itp.). W takich przypadkach lub w przypadku konieczności zawarcia między nami umowy podanie danych w wymaganym zakresie jest niezbędne, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji przez nas treści żądania lub zawarcia umowy. W przypadku zbierania danych w oparciu o Państwa zgodę, można odmówić przekazania danych, przy czym może się to wiązać z brakiem możliwości wzięcia udziału w danym przedsięwzięciu, projekcie lub otrzymaniu danego świadczenia. Dodatkowo mogą nam Państwo przekazać dane opcjonalne, które nie warunkują realizacji usługi lub zawarcia umowy, przy czym mogą np. usprawnić komunikację między nami (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy). 
 
3.   KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE
 
Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie
w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań. Państwa dane przekazujemy czasowo również podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, w tym podwykonawcom wspierających nas w realizacji naszych działań – np. firmom geodezyjnym przeprowadzającym modernizacje baz danych ewidencyjnych. Przetwarzanie Państwa danych ujętych w systemach informatycznych powierzamy również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony jest tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja tych systemów lub hosting danych. Państwa dane przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, takim jak podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską lub płatniczą (banki), jednakże tylko w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń względem Państwa. 
 
4.   PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU UPRAWNIENIA
 
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa mają Państwo  prawo do : dostępu do treści swoich danych; sprostowania danych; ograniczenia przetwarzania.
 
W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści swoich danych; sprostowania danych; ograniczenia przetwarzania; usunięcia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; cofnięcia wyrażonej zgody, w dowolnym momencie, w formie w jakiej została ona wyrażona, co w konsekwencji skutkuje usunięciem Państwa danych.
 
W celu realizacji powyższych praw mogą Państwo złożyć do nas wniosek.
 
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowan, w tym równiez w formie profilowania.
 
Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
5.   DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
 
Agnieszka Oskierko - Liczner , e-mail: , tel. 684790605
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Żarach oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Inspektor Ochrony Danych /-/ Agnieszka Oskierko-Liczner Data wytworzenia informacji: 2018-05-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Inspektor Ochrony Danych /-/ Agnieszka Oskierko-Liczner Data wprowadzenia do BIP 2018-05-25 12:23:13
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-05-25 12:24:47
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Oskierko - Liczner Data ostatniej zmiany: 2019-02-14 11:42:27
Artykuł był wyświetlony: 947 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu