ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 4 lipca 2019 r. o godz. 900 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 106.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 2. Rozpatrzenie petycji mieszkańców sołectwa Dąbrowa Łużycka dotyczącej wykonania remontu drogi powiatowej nr 1084 F.
 3. Sprawy różne.
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy w organach Rady.

Sebastian Górski /-/ Przewodniczący Komisji
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodniczący Komisji Sebastian Górski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-26 14:55:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-26 14:55:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-26 14:55:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
351 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

BR.0012.3.6.2019                                                           
 
Uprzejmie zapraszam na Komisję Zdrowia i Opieki Społecznej, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 900 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5 – pokój 106.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Ocena zabezpieczenia pomocy zdrowotnej na terenie Powiatu Żarskiego
 3. Statystyka zagrożeń dot. zachorowań, zgonów.
 4. Sprawy różne.
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 511) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy w organach Rady. 
 
Przewodniczący Komisji /-/ Marek Femlak
Żary, 11.06.2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Przewodniczący Komisji /-/ Marek Femlak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodniczący Komisji /-/ Marek Femlak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-11 13:38:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-11 13:38:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-11 13:38:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
579 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury

Akapit nr 1 - brak tytułu

BR.0012.1.8.2019                                                                 
                                                                                           
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 800 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala nr 106.
Proponowany porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 2. Ocena stanu realizacji zadań przeniesionych z roku 2018 pod względem finansowym, merytorycznym. Realizacja dochodów budżetowych
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na VIII sesję Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy w organach Rady.
 
Przewodniczący Komisji /-/ Tomasz Czajkowski
Żary, 11.06.2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Przewodniczący Komisji- Tomasz Czajkowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodniczący Komisji- Tomasz Czajkowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-11 13:36:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-11 13:36:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-11 13:36:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
577 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na VIII sesję Rady Powiatu Żarskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

BR.0004.26.2019  
 
Uprzejmie zapraszam na VIII sesję Rady Powiatu Żarskiego, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108 (I piętro).
 
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu VII sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami – zał. nr 1.
3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach za 2018 rok efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2018 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie realizacji zadań powiatu z pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na 2019 r. – zał. nr 2.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Żarskiego za rok 2018:
 1. zapoznanie z raportem  – według posiadanych materiałów;
 2. debata nad raportem
 3. podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania – zał. nr 3.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2018:
 1. zapoznanie się ze:
- sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za 2018 rok – wg posiadanych materiałów,
- sprawozdaniem finansowym Powiatu Żarskiego za 2018 rok – wg posiadanych materiałów,
- opinią RIO w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2018,
- informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2018 r. – wg posiadanych materiałów,
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żarskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2018 -  zał. nr 4.
 
7.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
 1. zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
 2. zapoznanie się z opinią RIO w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2018.
 3. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2018 - zał. nr 5.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r. – zał. nr 6.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2019-2025 – zał. nr 7.
10. Rekomendacja Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS) - wg posiadanych materiałów.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski, sprawy różne.
 
Załączniki od nr 1 do 7 zostaną przesłane na 7 dni przed planowaną sesją.
 
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy w organach Rady.
 
Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego /-/ Wiktor Kułdosz
Żary, 6.06.2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego /-/ Wiktor Kułdosz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego /-/ Wiktor Kułdosz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-06 10:14:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-06 10:14:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-14 09:57:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
713 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Edukacji i Rynku Pracy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji i Rynku Pracy, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 1200 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5 – pokój 106.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Ocena przydatności bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców naszego powiatu.
 3. Działalność Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta (sprawozdanie za rok 2018).
 4. Sprawy różne.
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy w organach Rady.
 
Przewodnicząca Komisji /-/ Elżbieta Haściło
Żary, 31.05.2019 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Przewodnicząca Komisji /-/ Elżbieta Haściło
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodnicząca Komisji /-/ Elżbieta Haściło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-31 13:15:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-31 13:15:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-31 13:15:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
504 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury

Akapit nr 1 - brak tytułu

BR.0012.1.7.2019      
                                                                                             
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury, które odbędzie się w dniu 22 maja 2019 r. o godz. 800 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala nr 106.
Proponowany porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 2. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żarskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 za lata 2017-2018 – informację przedstawi Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska.
 3. Informacja w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na VII sesję Rady Powiatu.
 5. Sprawy bieżące.
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy w organach Rady.
 
Przewodniczący Komisji /-/ Tomasz Czajkowski
Żary, 14.05.2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Przewodniczący Komisji- Tomasz Czajkowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodniczący Komisji- Tomasz Czajkowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-16 14:17:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-16 14:17:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-16 14:17:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
519 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Edukacji i Rynku Pracy

Akapit nr 1 - brak tytułu

BR.0012.4.7.2019   
 
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji i Rynku Pracy, które odbędzie się w dniu 21 maja 2019 r. o godz. 1100 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5 – pokój 106.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Informacja z działalności Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego (sprawozdanie za 2018 rok).
 3. Ocena działalności służb w związku z działaniami kryzysowymi.
 4. Wizytacja w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach – godz. 1230.
 5. Sprawy różne.
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy w organach Rady.
 
Przewodniczący Komisji /-/ Elżbieta Haściło
Żary, dn. 13 maja 2019 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Przewodnicząca Komisji /-/ Elżbieta Haściło
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodnicząca Komisji /-/ Elżbieta Haściło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-13 12:21:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-13 12:22:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-13 12:22:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
618 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

BR.0012.3.5.2019     
 
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godz. 1000 w „Szpitalu na Wyspie” w Żarach, ul. Pszenna 2.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Wizytacja rozbudowy oddziałów szpitalnych Szpitala na Wyspie w Żarach.
 3. Sprawy różne.
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 511) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy w organach Rady.
                                                                       
Przewodniczący Komisji /-/ Marek Femlak
Żary, 17.04.2019 r.
 
KAUZULA INFORMACYJNA
Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej starostwa http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/279/Przetwarzanie_danych_osobowych_w_Starostwie_Powiatowym_w_Zarach/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)
KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Przewodniczący Komisji /-/ Marek Femlak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodniczący Komisji /-/ Marek Femlak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-17 11:32:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-17 11:32:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-17 11:32:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
649 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury

Akapit nr 1 - brak tytułu

BR.0012.1.6.2019                                       
 
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godz. 830 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala nr 106.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na VI sesję Rady Powiatu.
 3. Stan realizacji inwestycji planowanych na rok 2019.
 4. Informacja w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych.
 5. Sprawy bieżące.
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy w organach Rady.
 
Przewodniczący Komisji /-/ Tomasz Czajkowski
Żary, 17.04.2019 r.
 
 KLAUZULA INFORMACYJNA
Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej starostwa http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/279/Przetwarzanie_danych_osobowych_w_Starostwie_Powiatowym_w_Zarach/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Przewodniczący Komisji- Tomasz Czajkowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodniczący Komisji- Tomasz Czajkowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-17 11:26:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-17 11:26:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-17 11:29:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
689 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VI sesja Rady Powiatu Żarskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

BR.0004.13.2019         
 
Uprzejmie zapraszam na VI sesję Rady Powiatu Żarskiego, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Zarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108 (I piętro).
 
Porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu V sesji Rady Powiatu Żarskiego.
 2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami – zał. nr 1.
 3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji okresie między sesjami. 
 4. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żarskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 za lata 2017-2018 – raport przedstawi Pani Agata Uchman przedstawiciel Pracowni Ochrony Środowiska EKO-PROJEKT w Zielonej Górze.
 5. Informacja na temat podjętych działań w zakresie szkolnictwa zawodowego oraz planu naboru na rok szkolny 2019/2020 – informację przedstawi Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Pan Bartłomiej Kubiak.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarach za rok 2018 – zał. nr 2.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku za rok 2018 – zał. nr 3.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r. – zał. nr 4.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2019-2025 – zał. nr 5.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – zał. nr 6.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski, sprawy różne.
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy w organach Rady.
 
Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego /-/ Wiktor Kułdosz
Żary,16.04.2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego /-/ Wiktor Kułdosz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego /-/ Wiktor Kułdosz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-17 11:21:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-17 11:22:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-17 11:28:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
761 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji