ˆ

Aktualności

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Powiatu Żarskiego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-06-08 13:48:09 Informacja ogłoszona dnia 2018-06-08 13:48:12 przez Monika Janicka, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
BR.0004.29.2018
 
Uprzejmie zapraszam na XXXIX sesję Rady Powiatu Żarskiego, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 1100 w Starostwie Powiatowym w Zarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108.
 
Porządek obrad:
1.  Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2.  Sprawozdanie Starosty Powiatu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami – zał. nr 1.
3.  Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami. 
4.  Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy na temat stanu bezrobocia w powiecie i podejmowanych działań w zakresie jego zmniejszania.
5.  Informacja na temat działalności Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego.
6.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017:
a) zapoznanie się ze:
- sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za 2017 rok,
- sprawozdaniem finansowym Powiatu Żarskiego za 2017 rok,
- opinią RIO w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017,
- informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2017 r.
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żarskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
a) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
b) zapoznanie się z opinią RIO w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2017.
c)  podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017.
8.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/227/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku - zał. nr 2.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. opracowania Statutu Powiatu Żarskiego–zał. nr 3.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2018 r.- zał. nr 4.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025 – zał. nr 5.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/146/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia
28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 – Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – zał. nr 6.
13. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia inicjatywy społecznej na rzecz kontynuacji budowy ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 289 – zał. nr 7.
14. Rekomendacja Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS) wg otrzymanych oddzielnym pismem materiałów.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski, sprawy różne.

Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy w organach Rady.
Załączniki od nr 1 do 7 zostaną przesłane na 7 dni przed sesją
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2018-06-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-06-08 13:48:09
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-06-08 13:48:12
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-07-13 10:46:34
Artykuł był wyświetlony: 977 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu