ˆ

Aktualności

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Powiatu Żarskiego - zmiana porządku obrad

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-06-14 07:35:56 Informacja ogłoszona dnia 2018-06-14 07:38:16 przez Paula Przybyłek, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

BR.0004.29.2018 
 
W ślad za pismem BR.0004.29.2018 z dnia 8.06.2018 przesyłam zmieniony program porządku obrad XXXIX sesję Rady Powiatu Żarskiego, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 1100 w Starostwie Powiatowym w Zarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108 wraz z załącznikami nr 1,2, 3,4,5,6,7, 8.
 
Porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji Rady Powiatu Żarskiego.
 2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami – zał. nr 1.
 3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami. 
 4. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy na temat stanu bezrobocia w powiecie i podejmowanych działań w zakresie jego zmniejszania.
 5. Informacja na temat działalności Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017:
 1. zapoznanie się ze:
- sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za 2017 rok,
- sprawozdaniem finansowym Powiatu Żarskiego za 2017 rok,
- opinią RIO w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017,
- informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2017 r.
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żarskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
 1. zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
 2. zapoznanie się z opinią RIO w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2017.
 3. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017.
 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/227/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku - zał. nr 2.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. opracowania Statutu Powiatu Żarskiego–zał. nr 3.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2018 r.- zał. nr 4.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025 – zał. nr 5.
 5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/146/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia
  28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 – Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – zał. nr 6.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia inicjatywy społecznej na rzecz kontynuacji budowy ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 289 – zał. nr 7.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny przez Powiat Żarski na rzecz Gminy Żary o statusie miejskim – zał. nr 8.
 8. Rekomendacja Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS) wg otrzymanych oddzielnym pismem materiałów.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski, sprawy różne.
W pkt 14 wprowadza się pkt o brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny przez Powiat Żarski na rzecz Gminy Żary o statusie miejskim – zał. nr 8”.
 
Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego /-/ Helena Sagasz
Żary, 14.06.2018 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego /-/ Helena Sagasz Data wytworzenia informacji: 2018-06-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego /-/ Helena Sagasz Data wprowadzenia do BIP 2018-06-14 07:35:56
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-06-14 07:38:16
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-07-13 10:46:59
Artykuł był wyświetlony: 857 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu