ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o XLI sesji Rady Powiatu Żarskiego, która odbędzie się w dniu 30 października 2018 r. o godz. 10 w Starostwie Powiatowym w Zarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 302 (III piętro).

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-19 11:39:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na XLI sesję Rady Powiatu Żarskiego, która odbędzie się w dniu 30 października 2018 r. o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Zarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 302 (III piętro).
 
Porządek obrad:
 
1. Przyjęcie protokołu XL sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami – zał. nr 1.
3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.
4. Podsumowanie kadencji Rady Powiatu Żarskiego 2014-2018
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 w powiecie żarskim – zał. nr 2.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/227/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku - zał. nr 3.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalania Statutu Powiatu Żarskiego –zał. nr 4.
8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać projekty – zał. nr 5.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży w Powiecie Żarskim” – zał. nr 6.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2019 – zał. nr 7.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Powiat Żarski zadania zimowego utrzymania drogi powiatowej nr 1101F – od DW 350  –  Dobrzyń  –  Sanice – Sobolice w sezonie 2018/2019 do realizacji Gminie Przewóz – zał. nr 8.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019 – zał. nr 9.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Jasień wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jasieniu – zał. nr 10.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2018 r.- zał. nr 11.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu Żarskiego na lata 2018-2025 – zał. nr 12.
16. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Wolne wnioski, sprawy różne.
 
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy w organach Rady.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2018-10-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powaitu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-10-19 11:39:58
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-10-19 11:44:12
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-10-19 11:52:43
Artykuł był wyświetlony: 44 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu