ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-21 14:24:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 r. o godz. 900 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108.
 
Proponowany porządek obrad:
1.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2.  Analiza Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2018-2023.
3.  Analiza Powiatowego Programu Rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Żarskim na lata 2018-2020.
4.  Sprawozdanie z działalności PCPR za 2017r.
5.  Sprawy różne.
 
Sekretarz Powiatu /-/ Agnieszka Domaradzka
Żary, 21 lutego 2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Sekretarz Powiatu /-/ Agnieszka Domaradzka Data wytworzenia informacji: 2018-02-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sekretarz Powiatu /-/ Agnieszka Domaradzka Data wprowadzenia do BIP 2018-02-21 14:24:37
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-02-21 14:25:58
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-02-21 14:25:58
Artykuł był wyświetlony: 102 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Edukacji i Unii Europejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-20 14:28:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie Komisji Edukacji i Unii Europejskiej, które odbędzie się w dniu 01 marca 2018 r. o godz. 1000  w auli Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach, ul.Górnośląska 2 (II piętro).
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Omówienie działalności ZSB w Żarach:
- omówienie działalności warsztatów szkolnych.
3. Omówienie działalności Stowarzyszenia „Budowlanka” działającego przy ZSB.
4. Przedstawienie uchwały o dofinasowaniu dokształcania nauczycieli.
5. Sprawy różne.
 
Sekretarz Powiatu /-/ Agnieszka Domaradzka
​Żary, dnia 20.02.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Sekretarz Powiatu /-/ Agnieszka Domaradzka Data wytworzenia informacji: 2018-02-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sekretarz Powiatu /-/ Agnieszka Domaradzka Data wprowadzenia do BIP 2018-02-20 14:28:39
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-02-20 14:29:39
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-02-20 14:57:06
Artykuł był wyświetlony: 118 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-22 13:00:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

BR.0012.5.1.2018                                                                       
 
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 r. o godz. 1100 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108.
 
Proponowany porządek obrad:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Profilaktyka zdrowotna w powicie żarskim.
  3. Omówienie kosztów miesięcznego utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej i w Powiatowych Domach Dziecka w Powiecie Żarskim.
  4. Sprawy różne.
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy w organach Rady.
 
Przewodniczący Komisji /-/ Marek Femlak
Żary, 22.01.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Komisji- Marek Femlak Data wytworzenia informacji: 2018-01-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Komisji - Marek Femlak Data wprowadzenia do BIP 2018-01-22 13:00:09
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-01-22 13:00:24
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-01-22 13:00:24
Artykuł był wyświetlony: 756 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-22 12:40:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

BR.0012.2.1.2018                                                                 
                                                                                           
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 r. o godz. 900 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala nr 106.
Proponowany porządek obrad:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Omówienie wniosku Komendy Powiatowej Policji w sprawie dofinansowania bieżącej działalności Komendy.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXV sesję Rady Powiatu Żarskiego.
  4. Sprawy bieżące.
 
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy
w organach Rady.
 
Przewodniczący Komisji /-/ Edward Bojko
Żary, 22.01.2018 r.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Komisji- Edward Bojko Data wytworzenia informacji: 2018-01-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Komisji- Edward Bojko Data wprowadzenia do BIP 2018-01-22 12:40:06
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-01-22 12:40:18
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-01-22 12:40:18
Artykuł był wyświetlony: 752 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXV Sesja Rady Powiatu Żarskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-19 13:54:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na XXXV sesję Rady Powiatu Żarskiego, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 r. o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Zarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108.
 
Porządek obrad:
1.  Przyjęcie protokołu XXXIV sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2.  Sprawozdanie Starosty Powiatu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami – zał. nr 1.
3.  Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami. 
4.  Sprawozdanie Starosty z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – zał. nr 2.
5.  Informacja na temat podjętych działań w zakresie szkolnictwa zawodowego.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2018 r. zał. nr 3.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025 – zał. nr 4.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia uproszczonego postępowania skargowego – zał. nr 5.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2018 roku zał. nr 6.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji – zał. nr 7.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żarskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko – zał. nr 8.
12.  Interpelacje i zapytania radnych.
13.  Wolne wnioski, sprawy różne.
 
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1868) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy w organach Rady.
 
Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego /-/ Helena Sagasz
Żary, dnia 19.01.2018 r.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodnicząca Rady Powiatu /-/ Helena Sagasz Data wytworzenia informacji: 2018-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodnicząca Rady Powiatu /-/ Helena Sagasz Data wprowadzenia do BIP 2018-01-19 13:54:57
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-01-19 13:59:48
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-01-19 13:59:48
Artykuł był wyświetlony: 827 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu