ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-14 13:07:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

BR.0012.5.4.2018  
 
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r. o godz. 1200 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 106.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Informacja o funkcjonowaniu Domów Dziecka w Żarach i w Lubsku.
 3. Statystyka zachorowalności na nowotwory w powiecie żarskim w porównaniu z powiatami województwa zachodniopomorskiego.
 4. Sprawy różne.
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późń.zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy w organach Rady.
 
Przewodniczący Komisji /-/ Marek Femlak
Żary, 14.06.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Komisji- Marek Femlak Data wytworzenia informacji: 2018-06-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Komisji- Marek Femlak Data wprowadzenia do BIP 2018-06-14 13:07:43
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-06-14 13:07:47
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-06-14 13:07:46
Artykuł był wyświetlony: 231 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Powiatu Żarskiego - zmiana porządku obrad

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-14 07:35:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

BR.0004.29.2018 
 
W ślad za pismem BR.0004.29.2018 z dnia 8.06.2018 przesyłam zmieniony program porządku obrad XXXIX sesję Rady Powiatu Żarskiego, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 1100 w Starostwie Powiatowym w Zarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108 wraz z załącznikami nr 1,2, 3,4,5,6,7, 8.
 
Porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji Rady Powiatu Żarskiego.
 2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami – zał. nr 1.
 3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami. 
 4. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy na temat stanu bezrobocia w powiecie i podejmowanych działań w zakresie jego zmniejszania.
 5. Informacja na temat działalności Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017:
 1. zapoznanie się ze:
- sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za 2017 rok,
- sprawozdaniem finansowym Powiatu Żarskiego za 2017 rok,
- opinią RIO w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017,
- informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2017 r.
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żarskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
 1. zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
 2. zapoznanie się z opinią RIO w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2017.
 3. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017.
 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/227/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku - zał. nr 2.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. opracowania Statutu Powiatu Żarskiego–zał. nr 3.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2018 r.- zał. nr 4.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025 – zał. nr 5.
 5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/146/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia
  28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 – Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – zał. nr 6.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia inicjatywy społecznej na rzecz kontynuacji budowy ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 289 – zał. nr 7.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny przez Powiat Żarski na rzecz Gminy Żary o statusie miejskim – zał. nr 8.
 8. Rekomendacja Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS) wg otrzymanych oddzielnym pismem materiałów.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski, sprawy różne.
W pkt 14 wprowadza się pkt o brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny przez Powiat Żarski na rzecz Gminy Żary o statusie miejskim – zał. nr 8”.
 
Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego /-/ Helena Sagasz
Żary, 14.06.2018 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego /-/ Helena Sagasz Data wytworzenia informacji: 2018-06-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego /-/ Helena Sagasz Data wprowadzenia do BIP 2018-06-14 07:35:56
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-06-14 07:38:16
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-06-14 07:38:16
Artykuł był wyświetlony: 260 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-11 15:49:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

BR.0012.3.9.2018     
 
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r. o godz. 1000  w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 106.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Analiza wykorzystania środków PUP na wspomaganie gmin przy realizacji prac interwencyjnych i społecznie użytecznych i innych programów.( Na przykładzie gminy Jasień).
 3. Zaopiniowanie uchwał na XXXIX sesje Rady powiatu.
 4. Sprawy różne.
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy w organach Rady.
 
Przewodniczący Kmoisji /-/ Edward Łyba
Żary, 16.06.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Komisji- Edward Łyba Data wytworzenia informacji: 2018-06-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Komisji- Edward Łyba Data wprowadzenia do BIP 2018-06-11 15:49:06
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-06-11 15:49:15
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-06-11 15:49:15
Artykuł był wyświetlony: 302 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Powiatu Żarskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-08 13:48:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
BR.0004.29.2018
 
Uprzejmie zapraszam na XXXIX sesję Rady Powiatu Żarskiego, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 1100 w Starostwie Powiatowym w Zarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108.
 
Porządek obrad:
1.  Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2.  Sprawozdanie Starosty Powiatu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami – zał. nr 1.
3.  Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami. 
4.  Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy na temat stanu bezrobocia w powiecie i podejmowanych działań w zakresie jego zmniejszania.
5.  Informacja na temat działalności Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego.
6.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017:
a) zapoznanie się ze:
- sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za 2017 rok,
- sprawozdaniem finansowym Powiatu Żarskiego za 2017 rok,
- opinią RIO w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017,
- informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2017 r.
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żarskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
a) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
b) zapoznanie się z opinią RIO w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2017.
c)  podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017.
8.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/227/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku - zał. nr 2.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. opracowania Statutu Powiatu Żarskiego–zał. nr 3.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2018 r.- zał. nr 4.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025 – zał. nr 5.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/146/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia
28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 – Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – zał. nr 6.
13. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia inicjatywy społecznej na rzecz kontynuacji budowy ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 289 – zał. nr 7.
14. Rekomendacja Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS) wg otrzymanych oddzielnym pismem materiałów.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski, sprawy różne.

Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy w organach Rady.
Załączniki od nr 1 do 7 zostaną przesłane na 7 dni przed sesją
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2018-06-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-06-08 13:48:09
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-06-08 13:48:12
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-06-08 13:48:12
Artykuł był wyświetlony: 381 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-29 11:38:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

BR.0012.2.5.2018  
                                                                                             
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r. o godz. 900 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala nr 106.
Proponowany porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIX sesję Rady Powiatu Żarskiego.
 3. Sprawy bieżące.
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy w organach Rady.
 
Przewodniczący Komisji /-/ Edward Bojko
Żary, 29.05.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Komisji- Edward Bojko Data wytworzenia informacji: 2018-05-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Komisji- Edward Bojko Data wprowadzenia do BIP 2018-05-29 11:38:44
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-05-29 11:38:47
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-05-29 11:38:47
Artykuł był wyświetlony: 603 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Edukacji i Unii Europejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-29 11:33:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

BR.0012.4.5.2018                                                                                                           
 
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji i Unii Europejskiej, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r. o godz. 1000 w Ośrodku dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach, ul. Spokojna 2.
Proponowany porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Wizytacja w Ośrodku dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach.
 3. Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018.
 4. Sprawy różne.
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn.zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy w organach Rady.
 
Przewodniczący Komisji /-/ Tadeusz Płóciennik
Żary, dn. 29.05.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Komisji- Tadeusz Płóciennik Data wytworzenia informacji: 2018-05-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Komisji- Tadeusz Płóciennik Data wprowadzenia do BIP 2018-05-29 11:33:42
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-05-29 11:33:59
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-05-29 11:33:59
Artykuł był wyświetlony: 606 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-24 14:55:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

BR.0012.6.7.2018          
 
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej, które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 r. o godz. 800 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala nr 106.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Potrzeby gmin powiatu żarskiego w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin.
 3. Stan realizacji inwestycji planowanych na rok 2018.
 4. Sprawy różne.
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2017 r. Dz. U. poz. 1868 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy w organach Rady.
 
Przewodniczący Komisji /-/ Tomasz Czajkowski
Żary, 24.05.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Komisji- Tomasz Czajkowski Data wytworzenia informacji: 2018-05-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Komisji- Tomasz Czajkowski Data wprowadzenia do BIP 2018-05-24 14:55:25
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-05-24 14:56:03
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-05-24 14:56:03
Artykuł był wyświetlony: 754 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu