ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zaproszenie na II sesję Rady Powiatu Żarskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-13 12:05:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

BR.0004.52.2018                                                                         
 
Uprzejmie zapraszam na II sesję Rady Powiatu Żarskiego, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Zarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108 (I piętro).
 
Porządek obrad:
 1. Złożenie ślubowania radnego Pana Bogdana Kępińskiego zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 7 grudnia 2018 w sprawie obsadzenia mandatu radnego.
 2. Przyjęcie protokołu I sesji Rady Powiatu Żarskiego.
 3. Sprawozdanie Starosty Powiatu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami – zał. nr 1.
 4.  Przyjęcie sprawozdania z wykonania Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Żarskiego na lata 2016-2020 – zał. nr 2.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/227/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku - zał. nr 3.
 6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Żarskiego –zał. nr 4.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/256/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019 – zał. nr 5.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem – zał. nr 6.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2018 rok – zał. nr 7.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025 – zał. nr 8.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Stałych Rady– zał. nr 9.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Budżetu i Infrastruktury – zał. nr 10.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Edukacji i Rynku Pracy – zał. nr 11.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej - zał. nr 12.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady, określenia jej przedmiotu działania i składu osobowego – zał. nr 13.
 16.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i ustalenia przedmiotu działania – zał. nr 14.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty – zał. nr 15.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski, sprawy różne.
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy w organach Rady.
 
Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego /-/ Wiktor Kułdosz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego /-/ Wiktor Kułdosz Data wytworzenia informacji: 2018-12-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego /-/ Wiktor Kułdosz Data wprowadzenia do BIP 2018-12-13 12:05:27
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-12-13 12:06:42
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-12-13 12:06:42
Artykuł był wyświetlony: 22 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu