ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-16 14:32:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 900 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala nr 106.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Analiza projektu budżetu Powiatu Żarskiego na rok 2018 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025.
 3. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2018.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Powiatu Żarskiego.Sprawy bieżące. 
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy
w organach Rady.
 
Przewodniczący Komisji /-/ Edward Bojko
Żary, dn. 16.11.2017 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Komisji /-/ Edward Bojko Data wytworzenia informacji: 2017-11-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Komisji /-/ Edward Bojko Data wprowadzenia do BIP 2017-11-16 14:32:39
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-11-16 14:34:19
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-11-16 14:34:19
Artykuł był wyświetlony: 101 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXIII sesja Rady Powiatu Żarskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-16 13:06:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na XXXIII sesję Rady Powiatu Żarskiego, która odbędzie się w dniu
30 listopada 2017 r. o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Zarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108.
 
Porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu XXXII sesji Rady Powiatu Żarskiego.
 2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami – zał. nr 1.
 3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok  2018– zał. nr 2.
 5.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/153/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku – zał. nr 3.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2017 r.– zał. nr 4.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2017-2025 – zał. nr 5.
 8. Informacja o programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski, sprawy różne.
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy w organach Rady.
 
Przewodnicząca Rady Powiatu /-/ Helena Sagasz
Żaty, dnia 16.11.2017 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodnicząca Rady Powiatu /-/ Helena Sagasz Data wytworzenia informacji: 2017-11-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodnicząca Rady Powiatu /-/ Helena Sagasz Data wprowadzenia do BIP 2017-11-16 13:06:50
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-11-16 13:10:10
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-11-16 14:33:56
Artykuł był wyświetlony: 116 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-16 12:57:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r. o godz. 900
w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 106.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2.  Informacja o rynku pracy Powiatu Żarskiego za 10 miesięcy 2017 roku.
 3.  Opracowanie planu pracy Komisji i propozycje do planu pracy Rady Powiatu na 2018 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2018 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025.
 5. Sprawy różne.
 
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy w organach Rady.
 
Przewodniczący Komisji /-/ Edward Łyba
Żary, dnia 16.11.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Komisji /-/ Edward Łyba Data wytworzenia informacji: 2017-11-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Komisji /-/ Edward Łyba Data wprowadzenia do BIP 2017-11-16 12:57:44
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-11-16 13:10:14
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-11-16 13:10:14
Artykuł był wyświetlony: 110 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Edukacji i Unii Europejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-16 11:49:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Edukacji i Unii Europejskiej, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r. o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2018 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówkach oświatowych powiatu żarskiego w świetle nowych przepisów.
 4. Problemy szkolnictwa zawodowego w szkołach specjalnych.
 5. Istotne zmiany w Karcie Nauczyciela.
 6. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2018.
 7. Sprawy różne.
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy w organach Rady
 
Przewodniczący Komisji /-/ Tadeusz Płóciennik
Żary, dnia 16.11.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Komisji /-/ Tadeusz Płóciennik Data wytworzenia informacji: 2017-11-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Komisji /-/ Tadeusz Płóciennik Data wprowadzenia do BIP 2017-11-16 11:49:48
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-11-16 11:50:06
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-11-16 11:50:06
Artykuł był wyświetlony: 109 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-16 11:45:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r.
o godz. 800
w  Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5- sala 106.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2018 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025.
 3. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2018.
 4. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych – podsumowanie inwestycji na drogach powiatowych w 2017 r.
 5. Sprawy różne.
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2017 r. Dz. U. poz. 1868) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy w organach Rady.
 
Przewodniczący Komisji /-/ Tomasz Czajkowski
Żary, dnia 16.11.2017r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Komisji /-/ Tomasz Czajkowski Data wytworzenia informacji: 2017-11-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Komisji /-/ Tomasz Czajkowski Data wprowadzenia do BIP 2017-11-16 11:45:13
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-11-16 11:46:31
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-11-16 11:46:51
Artykuł był wyświetlony: 110 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-16 11:38:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 900 w Starostwie Powiatowym
w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 106.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2018 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025.
 3. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2018.
 4. Sprawy różne.
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) niniejsze pismo stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia pracy w organach Rady.
 
Przewodniczący Komisji /-/ Marek Femlak
Żary, dnia 16.11.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Komisji /-/ Marek Femlak Data wytworzenia informacji: 2017-11-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Komisji /-/ Marek Femlak Data wprowadzenia do BIP 2017-11-16 11:38:55
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-11-16 11:40:29
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-11-16 11:40:29
Artykuł był wyświetlony: 106 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu