ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Lobbing

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja dotycząca działalności lobbingowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej, przez działalność lobbingową  rozumie się każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.
 
Zawodowa działalność lobbingowa  jest to zarobkowa działalność lobbingowa na rzecz  osób trzecich  w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa  interesów tych osób.
 
Zawodowa działalność lobbingowa prowadzona jest przez lobbystów wpisanych do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
 
Sposób postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej w Starostwie Powiatowym w Żarach określa Zarządzenie Nr 4/2016 Starosty Powiatu Żarskiego z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie sposobu postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Żarach z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.
 
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

INFORMACJA O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH WOBEC ORGANÓW POWIATU W 2018 ROKU PRZEZ PODMIOTY WYKONUJĄCE ZAWODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWĄ
 
Lp.
Data
wystąpienia
Nazwa
podmiotu
Wskazanie oczekiwanego
sposobu rozstrzygnięcia
Wystąpienie i sposób rozstrzygnięcia
I
II
III
IV
V
1
07-09-2018
Artur Brylikowski
Grupa lobbingowa
Grass Roots Lobbing Sp. z o.o. oraz Cannabis House Sp. z o.o.
Udzielenie informacji dot.:
1. dostępności gruntów nadających się do rekultywacji gleb,
2. dysponowania na ten cel środkami finansowymi w 2019 roku i w latach następnych,
3. zainteresowania podjęciem współpracy związanej
z przywróceniem terenów zdegradowanych, 
4. zainteresowania osób/podmiotów prywatnych rekultywacją należących do nich terenów,
5. powierzchni wspomnianych wyżej gruntów.
 
Dnia 13.09.2018 r. została wysłana odpowiedź WBO.6122.9.2018.
Stosowna informacja została zmieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-21 09:40:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-28 14:54:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-28 13:59:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
348 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »