ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetargi - rozstrzygnięcia do dnia 28.09.2017 r.

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja dotycząca umieszczania rozstrzygnięć przetargów po 28.09.2017 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że od dnia 29.09.2017 r. informacje o rozstrzygnięciach przetargów zamieszczane są w dziale "PRZETARGI" pod danym postępowaniem. 
W przypadku, gdy poniżej nie znajdą Państwo rozstrzygnięcia przetargu, prosimy szukać w dziale "PRZETARGI" oraz "PRZETARGI ARCHIWUM".

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-12 07:45:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-12 07:45:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-12 05:45:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1128 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

2017 rok

Informacja z otwarcia ofert

WIGN.272.1.2017
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Żarskiego.
 
Zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych   ( t.j.  Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami) informuję:
  1. Na sfinansowanie  ww. zamówienia zamawiający przeznaczył kwotę 310 000,00 zł brutto
  2. Do przedmiotowego postępowania zostały złożone nw. oferty:
Lp.
Nazwa firmy
Adres firmy
Cena brutto
Warunki płatności
 
1.
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60
 ul. Łagiewnicka 60
 30-417Kraków
 
295 941,06 zł
 
30 dni
2.
NOVUM Spółka Akcyjna
ul. Racławicka 146
02-117 Warszawa
 
289 992,61 zł
 
30 dni
3.
Green Spółka
ul. Antoniego Słonimskiego 6
50-304 Wrocław
 
286 251,31 zł
 
30 dni
4.
PGE Obrót Spółka Akcyjna
ul. Tomasza Zana 32A
20-601 Lublin
 
295 941,09 zł
 
30 dni
5.
Technika Energetyczna  Sp. z o.o.
Łubna 38C
05-532 Łubna
 
286 688,68 zł
 
30 dni
6.
ENEA S.A.
ul. Górecka 1
60-201 Poznań
 
293 384,03 zł
 
30 dni
7.
 
Vervis Sp. z o. o.
ul. Zielna  47
87-800 Włocławek
 
298 242,38 zł
 
30 dni
8.
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
ul. M. Kasprzaka 25C
01-224 Warszawa
 
306 710,46 zł
 
30 dni
 
Mając na uwadze powyższe oraz postanowienia art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych   ( t.j.  Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami) wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przedmiotowej informacji na stronie internetowej zamawiającego,  przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg załącznika do niniejszej informacji.
 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 31.01.2017 r.
 
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( t.j.  Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Żarskiego, została wybrana oferta złożona przez:
 
Green Spółka Akcyjna
ul. Antoniego Słonimskiego 6
50-304 Wrocław
z ceną brutto 286 251,31 zł oraz 30 dniowym terminem płatności
 
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i terminu płatności. W kryteriach oceny oferta otrzymała 100,00 punktów tj.;
- kryterium ceny – 60,00 punktów,
- kryterium termin płatności – 40,00 punktów
 
Do prowadzonego postępowania  zostały złożone  oferty nie podlegające odrzuceniu:
 
 
Nr
oferty
 
Nazwa i adres Wykonawcy
 
Cena ryczałtowa oferty brutto
w zł
 
Termin płatności
Przyznane punkty
 za
cenę
za  termin płatności
Razem punkty
1
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60
       295 941,06
30 dni
58,04
40,00
98,04
2
NOVUM Spółka Akcyjna
02-117 Warszawa, ul. Racławicka 146
    289 992,61
30 dni
59,23
40,00
99,23
3
Green Spółka Akcyjna
 50-304 Wrocław, ul. Antoniego Słonimskiego 6
     286 251,31
30 dni
60,00
40,00
100,00
4
PGE Obrót Spółka Akcyjna
20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana 32A
     295 941,09
30 dni
58,04
40,00
98,04
5
Technika Energetyczna Sp. z o.o.
05-532 Łubna, Łubna 38C
 
     286 655,05
30 dni
59,92
40,00
99,92
6
ENEA S.A.
60-201 Poznań, ul. Górecka 1
      293 384,03
30 dni
58,54
40,00
98,54
7
Veris sp. z o.o.
87-800 Włocławek, ul. Zielna 47
      298 242,38
30 dni
57,59
40,00
97,59
8
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
01-224 Warszawa, ul.M.Kasprzaka 25C
       306 710,46
30 dni
56,00
40,00
96,00
 
 
Z przedmiotowego postępowania   nie wykluczono  żadnego  Wykonawcy i nie odrzucono żadnej  oferty.
Jednocześnie informuję, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu
15.02.2017 roku.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 07.02.2017 r.
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WIGN.272.4.2017
Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych   ( t.j.  Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami) informuję,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na  wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Żarskiego w 2017 roku z podziałem na zadania  ( części):
Zadanie 1: Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Przewóz, Gminy
Żary i Miasta Żary przy użyciu mieszanki grysu i emulsji asfaltowej modyfikowanej  w  ilości 340 t.
Zadanie 2: Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Brody, Miasta i  Gminy  Jasień,  Miasta i Gminy  Lubsko przy użyciu  mieszanki grysu i emulsji asfaltowej
modyfikowanej w ilości 360,00 t.
Zadanie 3: Remont cząstkowy nawierzchni  dróg powiatowych na terenie Gminy Lipinki  Łużyckie, Gminy Tuplice, Gminy Trzebiel i cz. Gminy Przewóz przy użyciu mieszanki grysu i  emulsji asfaltowej modyfikowanej w ilości 320,00 t.
 
została wybrana  oferta złożona  przez:
 
Zadanie 1 (część1)
Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski
67-120 Kożuchów, ul. Leśna 9
z ceną brutto 128 598,20 zł i 30 dniowym terminem płatności.
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów. W kryteriach oceny oferta otrzymała 100,00 punktów tj.;
- kryterium ceny – 60,00 punktów,
- kryterium termin płatności – 40,00 punktów
Do przedmiotowego postępowania zostały złożone następujące ważne oferty:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto w zł
Termin płatności
Przyznane punkty za :
 
Łączna punktacja
cenę
 termin płatności
1
Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DROG
Ryszard Kwapiszewski
67-120 Kożuchów, ul. Leśna 9
 
128 598,20
 
 
30 dni
 
 
60,00
 
40,00
 
100,00
2
Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany
Edward Karpowicz
68-300 Lubsko, ul. Przemysłowa 62
 
129 223,80
 
 
30 dni
 
 
59,71
 
40,00
 
99,71
Z przedmiotowego postępowania   nie wykluczono  żadnego  Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.
Jednocześnie informuję, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 30.03.2017 roku.
 
Zadanie 2(część 2)
Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany Edward Karpowicz
68-300 Lubsko, ul. Przemysłowa 62
z ceną brutto 130 183,20 zł i 30 dniowym terminem płatności.
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ i przedstawia najkorzystniejszy bilans  ceny i terminu płatności. W kryteriach oceny oferta otrzymała 100 pkt. tj.;
- kryterium ceny – 60,00 punktów,
- kryterium termin płatności – 40,00 punktów
 
Do przedmiotowego postępowania zostały złożone następujące ważne oferty:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto w zł
Termin płatności
Przyznane punkty za :
 
Łączna punktacja
cenę
 termin płatności
1
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
BOROWCZYK Joanna Borowczyk
59-101 Polkowice, Biedrzychowa 6A
 
146 124,00
 
 
30 dni
 
 
53,45
 
40,00
 
93,45
2
Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany
Edward Karpowicz
68-300 Lubsko, ul. Przemysłowa 62
 
130 183,20
 
30 dni
 
60,00
 
40,00
 
100,00
3
Przedsiębiorstwo  usługowo-Handlowe
PRO-BUD Piotr Różbicki
Urzuty, ul, Zielonogórska 10
66-010 Nowogród  Bobrzański
 
130 626,00
 
 
30 dni
 
 
59,80
 
40,00
 
99,80
Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.
Jednocześnie informuję, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 30.03.2017 roku.
 
Zadanie3 ( część 3)
BITMEX Grzegorz Zygadło
48-370 Paczków, ul. Kościuszki 9
z ceną brutto 115 324,80 zł i 30 dniowym terminem płatności
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ i przedstawia najkorzystniejszy bilans  ceny i terminu płatności. W kryteriach oceny oferta otrzymała 100 pkt.tj.;
- kryterium ceny – 60,00 punktów,
- kryterium termin płatności – 40,00 punktów
Do przedmiotowego postępowania zostały złożone następujące ważne oferty:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto w zł
Termin płatności
Przyznane punkty za :
 
Łączna punktacja
cenę
 termin płatności
1
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
BOROWCZYK Joanna Borowczyk
59-101 Polkowice, Biedrzychowa 6A
 
133 824,00
 
 
30 dni
 
 
51,71
 
40,00
 
91,71
2
Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany
Edward Karpowicz
68-300 Lubsko, ul. Przemysłowa 62
 
121 228,80
 
30 dni
 
57,71
 
40,00
 
97,71
3
BITMEX Grzegorz Zygadło
48-370 Paczków, ul. Kościuszki 9
 
115 324,80
 
 
30 dni
 
 
60,00
 
40,00
 
100,00
4
Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG
Ryszard Kwapiszewski
67-120 Kożuchów, ul. Leśna 9
 
128 905,60
 
30 dni
 
53,68
 
40,00
 
93,68
Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.
Jednocześnie informuję, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 30.03.2017 roku.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 21.03.2017 r.
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WIGN.272.9.2017
 
Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych   ( t.j.  Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami) informuję,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na  wykonanie na  przebudowę drogi powiatowej nr 1127F poprzez budowę chodnika w m. Mokra od km 6+820 do km 7+264,50,
 
została wybrana  oferta złożona  przez:
 
Usługi Remontowo-Budowlane
BRUK-BUD Łukasz Biedziuk
ul. Generała  Świerczewskiego 19/4
66-620 Gubin
z ceną brutto 71 000,00 zł i 60 miesięcznym okresem gwarancji
 
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ i przedstawia najkorzystniejszy bilans  ceny i okresu gwarancji . W kryteriach oceny oferta otrzymała 100 pkt. tj.:
- kryterium ceny – 60,00 punktów,
- kryterium gwarancja jakości  – 40,00 punktów
 
Do przedmiotowego postępowania zostały złożone następujące ważne oferty:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
       w zł
Gwarancja
jakości
Przyznane punkty za :
 
Łączna punktacja
cenę
 gwarancję
1
-ROBERT DROZDEK-
ul. Spacerowa 21
66-010 Nowogród Bobrzański
 
174 275,83
 
60 m-cy
 
24,44
 
40,00
 
64,44
2
Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany
Edward Karpowicz
68-300 Lubsko, ul. Przemysłowa 62
 
117 938,55
 
60 m-cy
 
36,12
 
40,00
 
76,12
3
Usługi Remontowo-Budowlane
BRUK-BUD Łukasz Biedziuk
ul. Generała  Świerczewskiego 19/4
66-620 Gubin
 
  71 000,00
 
60 m-cy
 
60,00
 
40,00
 
100,00
 
Z przedmiotowego postępowania   nie wykluczono  żadnego  Wykonawcy  i nie     odrzucono  żadnej  oferty.
Jednocześnie informuję, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 06.04.2017 roku.
 
Starosta Żarski Janusz Dudojć
Żary, dnia 31.03.2017 r.
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WIGN.272.06.2017 r.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych   (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 roku poz. 2164) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej równowartości 5 225 000 euro na „Termomodernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku przy ul. Szkolnej 4” z podziałem na części (zadania):
 
1. Część nr 1 (zadanie nr 1) – Termomodernizacja budynku
2. Część nr 2 (zadanie nr 2)  – Przebudowa i wymiana kotłowni
3. Część nr 3 (zadanie nr 3) – Wymiana opraw oświetleniowych
 
I . Dla części nr 1  -Termomodernizacja budynku
wybrano do realizacji ofertę:
KREATOR Edyta Tomczyk
ul. Żabikowska 3 B
68-200 Żary
z ceną brutto 507 953,25 zł (słownie: pięćset siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote  25/100) i 60-miesięcznym  terminem gwarancji.
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ i zawiera korzystne dla Zamawiającego wynagrodzenie i gwarancję. W  kryteriach oceny  oferta uzyskała 100 pkt , w tym  60 pkt w kryterium ceny oferty oraz 40 pkt w kryterium gwarancji.
 
W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
 
L.P.
nazwa
adres
cena brutto PLN
termin gwarancji
punktacja cena
 
punktacja termin gwarancji
punktacja
zbiorcza
1.
Firma Ogólnobudowlana Malwina Zielińska
ul. Śląska 12
68-300 Lubsko
844 756,78
96 miesięcy
-
-
-
2.
AL. FACH-BUD Andrzej Langier
ul. Kusocińskiego 58
68-200 Żary
599 257,47
48 miesięcy
-
-
-
3.
Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Budowlane OPTIM-BUD Maciej Lemańczyk
JANK-BUD Janusz Kina
ul. Londyńska 24/A6
66-400 Gorzów Wlkp.
 
ul. Szkolna 16
66 -415 Kłodawa
597 700,00
60 miesięcy
51
40
91
4.
KREATOR Edyta Tomczyk
ul. Żabikowska 3B
68-200 Żary
507 953,25
60 miesięcy
60
40
100
5.
Zakład Ogólnobudowlany Dekarsko-Blacharski Andrzej Stolarczyk
ul. Żytnia 46
65-611 Zielona Góra
806 797,80
60 miesięcy
-
-
-
Z przedmiotowego postępowania odrzucono oferty :
  1. Firma Ogólnobudowlana Malwina Zielińska ul. Śląska 12 68-300 Lubsko
  2. AL. FACH-BUD Andrzej Langier ul. Kusocińskiego 58 68-200 Żary
  3. Zakład Ogólnobudowlany Dekarsko-Blacharski Andrzej Stolarczyk ul. Żytnia 46 65-611 Zielona Góra
Uzasadnienie prawne : art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami)
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawcy zastosowali w ofercie nieprawidłową stawkę podatku VAT co stanowi błąd w obliczeniu ceny.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 10.04.2017 roku.
 
II. Dla części nr 2  -Przebudowa i wymiana kotłowni
wybrano do realizacji ofertę:
 
TOPInstal Mariusz Wiśniewski
ul. Drewsa 9
64-800 Chodzież
z ceną brutto 327 256,17 zł (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć zł 17/100 ) i 61-miesięcznym  terminem gwarancji.
 
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ i zawiera korzystne dla Zamawiającego wynagrodzenie i gwarancję. W  kryteriach oceny oferta uzyskała 99,78 pkt , w tym  59,78 pkt w kryterium ceny oferty oraz 40 pkt w kryterium gwarancji.
 
W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
 
L.P.
nazwa
adres
cena brutto PLN
termin gwarancji
punktacja cena
 
punktacja termin gwarancji
punktacja
zbiorcza
1.
MK INSTAL-BUD P.H.U. Mirosław Kania
ul. Rzemieślnicza 14/1 64-520 Obrzycko
326 070,38
60 miesięcy
60
39,34
99,34
2.
TOPInstal Mariusz Wiśniewski
ul. Drewsa 9 64-800 Chodzież
327 256,17
61 miesięcy
59,78
40
99,78
3.
KREATOR Edyta Tomczyk
ul. Żabikowska 3B
68-200 Żary
405 999,00
60 miesięcy
48,19
39,34
87,53
4.
Zakład Ogólnobudowlany Dekarsko-Blacharski Andrzej Stolarczyk
ul. Żytnia 46
65-611 Zielona Góra
416 944,50
-
-
-
-

Z przedmiotowego postępowania odrzucono ofertę :
Zakład Ogólnobudowlany Dekarsko-Blacharski Andrzej Stolarczyk ul. Żytnia 46 65-611 Zielona Góra
Uzasadnienie prawne : art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami)
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca zastosował w ofercie nieprawidłową stawkę podatku VAT co stanowi błąd w obliczeniu ceny.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 10.04.2017 roku
 
III. Wymiana opraw oświetleniowych
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Termomodernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku przy ul. Szkolnej 4, część nr 3 (zadanie nr 3) wymiana opraw oświetleniowych zostało unieważnione.
Uzasadnienie prawne:
Art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.2015.2164 ze zm.)
Uzasadnienie faktyczne:
Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 04.04.2017 r.
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WIGN.272.7.2017
 
Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych   ( t.j.  Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami) informuję,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu na poprawę dostępności  do usług, bazy rekreacyjno-wypoczynkowej oraz oświatowej poprzez przebudowę ciągów pieszo-rowerowych w Lubsku w ciągu dróg powiatowych i gminnych  w ramach projektu pn.” Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza  Polsko-Niemieckiego – etap IV”, została wybrana oferta złożona przez:
 
Usługi Remontowo-Budowlane
BRUK-BUD Łukasz Biedziuk
ul. Generała  Świerczewskiego 19/4
66-620 Gubin
z ceną ryczałtową brutto 1 340 000,00 zł i 60 miesięcznym okresem gwarancji
 
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ i przedstawia najkorzystniejszy bilans  ceny i okresu gwarancji . W kryteriach oceny oferta otrzymała 100 pkt. tj.:
- kryterium ceny – 60,00 punktów,
- kryterium gwarancja jakości  – 40,00 punktów
 
Do przedmiotowego postępowania zostały złożone następujące ważne oferty:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
       w zł
Gwarancja
jakości
Przyznane punkty za :
 
Łączna punktacja
cenę
 gwarancję
1
Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany
Edward Karpowicz
68-300 Lubsko, ul. Przemysłowa 62
 
1 536 270,00
 
60 m-cy
 
52,33
 
40,00
 
92,33
2
Konsorcjum firm:
Lider; Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „KAMBUD”,
67-100 Nowa Sól, ul. Wyspiańskiego  22
Partner: Przedsiębiorstwo  Budownictwa Drogowego „KAMBUD” Sp, z  o. o.
67-100 Nowa Sól, ul. Wyspiańskiego  22
 
 
 
1 495 065,74
 
 
 
60 m-cy
 
 
 
53,78
 
 
 
40,00
 
 
 
93,78
3
Usługi Remontowo-Budowlane
BRUK-BUD Łukasz Biedziuk
ul. Generała  Świerczewskiego 19/4
66-620 Gubin
 
1 340 000,00
 
60 m-cy
 
60,00
 
40,00
 
100,00
4
Meldrosan s.c. Bronisław Pająk, Piotr Pająk
68-200, ul. Kilińskiego 40
 
1 476 000,00
 
60 m-cy
 
54,67
 
40,00
 
94,67
5
TANDEM Przedsiębiorstwo 
Budowlano-Drogowe Sp. z o.o.
68-200 Żary, ul. Pułaskiego 8
 
1 718 716,67
 
60 m-cy
 
46,78
 
40,00
 
86,78
 
Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.
Jednocześnie informuję, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 19.04.2017 roku.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 07.04.2017 r.
                                                                                                                    

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WIGN.272.9.2017
 
Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych   ( t.j.  Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami) informuję,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej  nr 4620F – ul. Moniuszki w Żarach od DK12 do skrzyżowania z ul. Lotników i ul. Wieniawskiego oraz drogi powiatowej nr 4606F – ul. Lotników w Żarach od ul. Moniuszki do ul. Strzelców ( skrzyżowania), została wybrana oferta złożona przez:
 
EUROVIA POLSKA S.A.
ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce
z ceną brutto 6 711 322,19 zł i 60 miesięcznym okresem gwarancji
 
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ i przedstawia najkorzystniejszy bilans  ceny i okresu gwarancji . W kryteriach oceny oferta otrzymała 100 pkt. tj.:
- kryterium ceny – 60,00 punktów,
- kryterium gwarancja jakości  – 40,00 punktów
 
Do przedmiotowego postępowania zostały złożone następujące ważne oferty:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
       w zł
Gwarancja
jakości
Przyznane punkty za :
 
Łączna punktacja
cenę
 gwarancję
1
Eurovia Polska S.A.
Ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce
 
6 711 322,19
 
60 m-cy
 
60,00
 
40,00
 
100,00
2
M&J Spółka z o.o.
Al. Wojska Polskiego 41
68-200 Żary
 
7 621 334,40
 
60 m-cy
 
52,84
 
40,00
 
92,84
3
TANDEM Przedsiębiorstwo 
Budowlano-Drogowe Sp. z o.o.
68-200 Żary, ul. Pułaskiego 8
 
7 215 918,00
 
60 m-cy
 
55,80
 
40,00
 
95,80
 
Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.
Jednocześnie informuję, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 21.04.2017 roku.
 
Starosta Żarski Janusz Dudojć
Żary, dnia 11.04.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WIGN.272.12.2017
 
Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( t.j.  Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę warsztatów szkolnych w ramach Lubuskiej Sieci Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach, została wybrana oferta złożona przez:
 
Przedsiębiorstwo Budowlane
„JANBUD” Sp. z o .o.
68-200 Żary, ul. Okrzei 104
z ceną ryczałtową brutto 2 261 821,32  zł i 60 miesięcznym okresem gwarancji
 
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ i przedstawia najkorzystniejszy bilans  ceny i okresu gwarancji . W kryteriach oceny oferta otrzymała 100 pkt. tj.:
- kryterium ceny – 60,00 punktów,
- kryterium gwarancja jakości  – 40,00 punktów
 
Do przedmiotowego postępowania zostały złożone następujące ważne oferty:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
       w zł
Gwarancja
jakości
Przyznane punkty za :
 
Łączna punktacja
cenę
 gwarancję
1
MALBUD T. Kuriata, M. Ważeliński  Sp .j.
66-100 Sulechów, Kruszyna 26G
 
2 695 548,31
 
60 m-cy
 
50,35
 
40,00
 
   90,35
2
Przedsiębiorstwo Budowlane
„JANBUD” Sp. z .o. o.
68-200 Żary, ul. Okrzei 104
 
2 261 821,32
 
60 m-cy
 
60,00
 
40,00
 
100,00
3
Konsorcjum  firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Budowlane
OPTIM-BUD Maciej Lemańczyk
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Londyńska 24/A6
Partner: JANK-BUD Janusz Kina
66-415 Kłodawa, ul. Szkolna 16
 
 
2 478 997,76
 
 
60 m-cy
 
 
54,74
 
 
40,00
 
 
  94,74
 
Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy  i nie odrzucono żadnej oferty.
Jednocześnie informuję, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 04.05.2017 roku.
 
Starosta /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 25.04.2017 r.
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WIGN.272.14.2017
                                                        
Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami) informuję, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej równowartości 209 000 EURO na zadanie pn. „ Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku przy ul. Szkolnej 4 –Wymiana opraw oświetleniowych
została wybrana oferta nr 1 złożona przez:
 
Instalacje Elektryczne
Andrzej Szobert
ul. Podchorążych 12
68-200 Żary
 
92 642,41 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści dwa złote 41/100) i 60 miesięcznym terminem gwarancji.
 
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ i zawiera korzystne dla Zamawiającego wynagrodzenie i gwarancję. W  kryteriach oceny  oferta uzyskała  60 pkt w kryterium ceny oferty oraz 40 pkt w kryterium gwarancji.
 
W postępowaniu wpłynęła jeszcze  jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu:
Nr
oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena  oferty brutto
Warunki
gwarancji
Przyznane punkty
 za
cenę
warunki gwarancji
Razem punkty
2
Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych
MEGAVAT Zdzisław Sarnacki ul. Sportowa 52 68-200 Żary
101 000,00
60 miesięcy
55,03
40
95,03
 
W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu  17.05.2017 roku.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 12.05.2017 r.
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WIGN.272.15.2017
Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej równowartości 5 225 000. EURO na zadanie pn „Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 117F Guzów-Zabłocie na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 289 do m. Guzów”
 
została wybrana oferta nr 1 złożona przez:
 
Przedsiębiorstwo Drogowe
BUD-DRÓG
Ryszard Kwapiszewski
ul. Leśna 9
67-120 Kożuchów
 
z ceną brutto 998 226,55 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć zł 55/100 zł) i 60 miesięcznym okresem gwarancji.
 
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ i zawiera korzystne dla Zamawiającego wynagrodzenie i gwarancję. W kryteriach oceny oferta uzyskała 60 pkt w kryterium ceny oferty oraz 40 pkt w kryterium gwarancji.
 
W postępowaniu nie wpłynęły inne oferty.
 
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 31.05.2017 roku.
 
Starosta Żarski Janusz Dudojć
Żary, dnia 26.05.2017 r.
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WIGN.272.18.2017
 
Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych   ( t.j.  Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami) informuję,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu na  rozbiórkę i budowę mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1129F w miejscowości Grabków  w km 14+501, została wybrana oferta złożona przez:
 
Zielonogórskie Przedsiębiorstwo  Budowy Mostów
MOSTY Sp. z o.o.
65-714 Zielona Góra, ul. Lotników 3 
z ceną ryczałtową brutto 686 213,49  zł i 60 miesięcznym okresem gwarancji
 
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny okresu gwarancji. W kryteriach oceny oferta otrzymała 100,00 punktów tj.;
- kryterium ceny – 60,00 punktów,
- kryterium okres gwarancji – 40,00 punktów
 
Do prowadzonego postępowania  zostały złożone  oferty nie podlegające odrzuceniu:
 
 
Nr
oferty
 
Nazwa i adres Wykonawcy
 
Cena ryczałtowa oferty brutto
w zł
 
Okres
gwarancji
Przyznane punkty
 za
cenę
za  okres gwarancji
Razem punkty
  1.  
Kolbet Sp. z o. o.
55-093 Kiełczów, ul. Wilczycka 27
 
725 700,00
 
48 m-cy
 
56,74
 
32,00
 
88,74
  1.  
Zielonogórskie Przedsiębiorstwo
Budowy Mostów MOSTY Sp. z o.o.
65-714 Zielona Góra, ul. Lotników 3
 
686 213,49
 
60 m-cy
 
60,00
 
40,00
 
100,00
 
Z przedmiotowego postępowania   nie wykluczono  żadnego  Wykonawcy i nie odrzucono żadnej  oferty.
Jednocześnie informuję, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 04.08.2017 roku.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 26.07.2017 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

WIGN.272.22.2017
 
W imieniu Powiatu Żarskiego informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na „Zagospodarowanie terenu przy ul. Pokoju w Lubsku – przebudowa oświetlenia, remont nawierzchni wraz z budową wiaty i obiektów małej architektury zostało unieważnione
 
Uzasadnienie prawne:
Art.93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2015 roku poz.2164)
 
Uzasadnienie faktyczne:
Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego-Zamawiający nie umieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.powiatzary.pl
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 28.09.2017 r.
 

Informacja o wyniku przetargu

Komisja przetargowa powołana przez Zarząd Powiatu Żarskiego informuje, że w dniu 28 września 2017 roku o godz. 1100 odbył się I przetarg ustny niegraniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości zabudowanej o łącznej powierzchni 168 m2, położonej na części działki oznaczonej nr 482/23 o powierzchni 4,2654 ha, położonej w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody, stanowiącej własność Powiatu Żarskiego.
Cena wywoławcza wynosiła: 2,00 zł netto za 1 m2 powierzchni dzierżawy + należny podatek VAT.
 
W wyniku przetargu jako Dzierżawcę wyłoniono: TONSMEIER ZACHÓD sp. z o.o., ul. Szosa Bytomska 1, Kiełcz, 67-100 Nowa Sól, NIP 9251118100 REGON 970560624 KRS 0000107412, ze stawką 3,00 zł netto za 1 m2 powierzchni dzierżawy plus należny podatek VAT.
 
z-ca Przewodniczącej Komisji Przetargowej /-/ Zuzanna Fiedkiewicz - Pogorzelec
Żary, dnia 28.09.2017 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta Żarski, kierownicy jednostek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski, kierownicy jednostek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-31 13:52:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-31 13:52:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-15 11:15:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4032 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »