ˆ

Zarząd Powiatu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZARZĄD POWIATU ŻARSKIEGO VI KADENCJI 2018-2023

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-26 08:29:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta - Józef Radzion
Wicestarosta - Małgorzata Issel
Członkowie Zarządu: Tomasz Czajkowski, Marek Femlak, Michał Rudnicki 
 
Zarząd powiatu jest organem  wykonawczym powiatu. W skład zarządu powiatu wchodzą: starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie trzech. Członkowie Zarządu mogą być wybrani również spoza składu rady.
Z członkami zarządu, Starostą i Wicestarostą nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru. Dopuszcza się za zgodą rady możliwość nawiązania stosunku pracy z  wyboru z pozostałymi członkami Zarządu będącymi radnymi.Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności :
- przygotowywanie projektów uchwał rady
- wykonywanie uchwał rady
- gospodarowanie mieniem powiatu
- wykonywanie budżetu powiatu
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, z zastrzeżeniem § 66 ust. 5 Statutu Powiatu.W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.
Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa  powiatowego,  kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu.Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikających z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych.
Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia zarząd może podejmować inne  uchwały, w szczególności zawierające opinie  i stanowiska zarządu.
Uchwały zarządu podpisują wszyscy członkowie zarządu.
Uchwały zarządu będące decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje starosta. W decyzjach wymienia się imiona i nazwiska członków zarządu, którzy brali udział w podjęciu decyzji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Paula Przybyłek Data wytworzenia informacji: 2018-11-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paula Przybyłek Data wprowadzenia do BIP 2018-11-26 08:29:42
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-11-26 08:29:46
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-11-26 08:29:46
Artykuł był wyświetlony: 175 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄD POWIATU ŻARSKIEGO V kadencji 2014 -2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-18 10:59:38
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu