ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: 796/2018

Szczegóły informacji

796/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: V (2014 - 2018)

Data wejścia w życie: 2018-07-23

Data podjęcia/podpisania: 2018-07-23

Tytuł aktu:

Uchwała Nr 796/2018 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 euro

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. W związku z realizacją zadań powiatu tj. zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie geodezji, kartografii i katastru Zarząd Powiatu Żarskiego upoważnia Starostę Żarskiego do rozpoczęcia procedury ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację powyższego zadania. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt.: „Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów stanowiących dowody zmian danych ewidencyjnych, analogowych rejestrów gruntów oraz zawiadomień do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego obejmujących okres od 1946 r. do 31.12.2015 r. dla obszaru powiatu żarskiego woj. lubuskim.
 
§ 2. 1. Do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oceny złożonych ofert, przedstawienia do zatwierdzenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty oraz wykonanie robót budowlanych określonych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały powołuje się Komisję Przetargową w składzie:
  1. Małgorzata Issel – Przewodnicząca Komisji
  2. Anna Balcewicz – Członek Komisji
  3. Alicja Baranowska – Członek Komisji
  4. Artur Kapela – Członek Komisji
  5. Damian Hałabura – Sekretarz Komisji
2. Komisja Przetargowa wykonuje zadania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych, w tym art. 20 ust. 1, przeprowadza postępowanie zgodnie z wymogami ustawy oraz regulaminem działania komisji przetargowej – zawartych w Uchwale nr 566/2017 r. Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 23 maja 2017 r.
 
§ 3. 1. Zarząd upoważnia Starostę Powiatu Żarskiego do występowania w imieniu Zarządu Powiatu przy realizacji czynności przetargowych, a w tym: podejmowania decyzji o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty, przedłużania terminu składania ofert, zatwierdzania odpowiedzi na pytania zadawane przez oferentów, unieważnienia postępowania.
2. W przypadku, gdy Starosta podlega wyłączeniu od występowania w postępowaniu lub niemożliwe jest jego działanie w wyniku długotrwałej nieobecności w pracy, czynności, o których mowa w ust. 1 wykonywane są przez Wicestarostę. W przypadku przejęcia przez Wicestarostę obowiązków Starosty przy realizacji postępowania przetargowego, zadania i funkcje przewodniczącego komisji przekazane zostają do właściwości Naczelnika WIGN.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Komisji Przetargowej.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Członkowie Zarządu:
Janusz Dudojć – Przewodniczący Zarządu
Małgorzata Issel – Wiceprzewodniczący Zarządu
Marek Femlak – Członek Zarządu
Józef Radzion – Członek Zarządu
Edward Skobelski – Członek Zarządu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2018-07-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-07-30 12:33:37
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-07-30 12:33:48
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-07-30 12:33:48
Artykuł był wyświetlony: 47 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu