ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: 797/2018

Szczegóły informacji

797/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: V (2014 - 2018)

Data wejścia w życie: 2018-07-23

Data podjęcia/podpisania: 2018-07-23

Tytuł aktu:

Uchwała 797/2018 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 euro

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Zarząd Powiatu Żarskiego uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. W związku z realizacją zadań własnych powiatu tj. utrzymaniem dróg publicznych, poprzez wykonanie zadania „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019” Zarząd Powiatu Żarskiego upoważnia Starostę Żarskiego do rozpoczęcia procedury ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację powyższego zadania.
§ 2. 1. Do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oceny złożonych ofert, przedstawienia do zatwierdzenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty oraz wykonanie robót budowlanych określonych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały powołuje się Komisję Przetargową w składzie:
  1. Małgorzata Issel – Przewodnicząca Komisji
  2. Anna Balcewicz– Członek Komisji
  3. Joanna Rączkowska – Manaj – Członek Komisji
  4. Iwona Prokop – Członek Komisji
  5. Damian Hałabura – Sekretarz Komisji
2. Komisja Przetargowa wykonuje zadania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych, w tym art. 20 ust. 1, przeprowadza postępowanie zgodnie z wymogami ustawy oraz regulaminem działania komisji przetargowej – zawartych w Uchwale nr 566/2017 r. Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 23 maja 2017 r.
 
§ 3. 1. Zarząd upoważnia Starostę Powiatu Żarskiego do występowania w imieniu Zarządu Powiatu przy realizacji czynności przetargowych, a w tym: podejmowania decyzji o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty, przedłużania terminu składania ofert, zatwierdzania odpowiedzi na pytania zadawane przez oferentów, unieważnienia postępowania.
2. W przypadku, gdy Starosta podlega wyłączeniu od występowania w postępowaniu lub niemożliwe jest jego działanie w wyniku długotrwałej nieobecności w pracy, czynności, o których mowa w ust. 1 wykonywane są przez Wicestarostę. W przypadku przejęcia przez Wicestarostę obowiązków Starosty przy realizacji postępowania przetargowego, zadania i funkcje przewodniczącego komisji przekazane zostają do właściwości Naczelnika WIGN.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Komisji Przetargowej.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Członkowie Zarządu:
Janusz Dudojć – Przewodniczący Zarządu
Małgorzata Issel – Wiceprzewodniczący Zarządu
Marek Femlak – Członek Zarządu
Józef Radzion – Członek Zarządu
Edward Skobelski – Członek Zarządu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2018-07-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-07-30 12:41:07
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-07-30 12:41:13
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-07-30 12:41:13
Artykuł był wyświetlony: 62 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu