ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: 480/2017

Szczegóły informacji

480/2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: V (2014 - 2018)

Data wejścia w życie: 2017-01-12

Data podjęcia/podpisania: 2017-01-12

Tytuł aktu:

Uchwała Nr 480/2017 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań powiatu żarskiego w 2017 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o samorządzie powiatowym (t.j: Dz.U. 2016, poz. 814 ze zm.), art.11 ust 1. pkt 1 i ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016, poz.1817) oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XXIII/132/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1817) ubiegających się o udzielenie dotacji z budżetu powiatu żarskiego na realizację następujących zadań w 2017 r.:
1. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w powiecie żarskim;
2. Prowadzenie Ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego.
3. Współpraca z organizacją pozarządową w zakresie realizacji zadania pn. „Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim – Praca z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia”. 
 
§ 2. W roku 2017 przeznacza się następujące środki publiczne na zadania określone w § 1:
1. Na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 przeznacza się środki w wysokości 25.917  zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych),
2. Na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 2 przeznacza się środki w wysokości 10.611 zł. (słownie: dziesięć tysięcy sześćset jedenaście złotych).
3. Na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 3 przeznacza się środki w wysokości 40.000 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). 
 
§ 3. Rodzaj zadań, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadań, termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert, informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim, związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3, stanowią załącznik do uchwały i zostaną opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żarach (www.powiatzary.pl) w dziale NGO, w BIP-ie w dziale KONKURSY OFERT, na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zarach w dziale OGŁOSZENIA (www.pcpr.powiatzarski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach i siedzibie PCPR w Żarach.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Członkowie Zarządu:
Janusz Dudojć – Przewodniczący
Małgorzata Issel – Wiceprzewodniczący
Marek Femlak – Członek Zarządu
Józef Radzion – Członek Zarządu
Edward Skobelski – Członek Zarządu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2017-01-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2017-03-16 13:31:47
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-03-17 12:45:09
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-03-17 12:45:09
Artykuł był wyświetlony: 61 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu