ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: 667/2017

Szczegóły informacji

667/2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: V (2014 - 2018)

Data wejścia w życie: 2017-11-07

Data podjęcia/podpisania: 2017-11-07

Tytuł aktu:

Uchwała Nr 667/2017 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie: ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 tys. euro.

Na podstawie:

Na podstawie art.18 ust.1 i 2, art.19 ust. 2 i art. 21 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia  2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.  z 2017 roku, poz. 1579 z poź. zm.) uchwala się co następuje:

Treść:

§ 1
1. Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli do centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach oraz Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku objętych projektem Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, RPLB.08.04.01-08-0007/16. p.n. „ Modernizacja szkolnictwa zawodowego w powiecie żarskim”
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie przeprowadzone w dniu 16.11.2017 r.
 
§ 2
Do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oceny złożonych ofert i przedstawienia do zatwierdzenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie usług określonych w § 1 pkt. 1 niniejszej uchwały powołuje się komisję przetargową w składzie:
Małgorzata Issel– Przewodnicząca
Anna Balcewicz – Członek
Agnieszka Domaradzka  – Członek                
Damian Hałabura–Sekretarz
 
§ 3
Komisja Przetargowa wykona zadania określone w art. 20 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przeprowadzi postępowanie zgodnie z przepisami tej ustawy i regulaminem pracy komisji przetargowej.
 
§ 4
1. Upoważnia się Starostę Powiatu do występowania w imieniu Zarządu Powiatu przy realizacji następujących czynności: wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnienia postępowania.
2. W przypadku gdy Starosta podlega wyłączeniu lub jest długotrwale nieobecny w pracy, czynności, o  których mowa w ust. 1 wykonuje Wicestarosta lub upoważniony Członek  Zarządu Powiatu Żarskiego.
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Komisji Przetargowej.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Członkowie Zarządu:
Janusz Dudojć – Przewodniczący Zarządu
Małgorzata Issel – Wiceprzewodniczący Zarządu
Marek Femlak – Członek Zarządu
Józef Radzion – Członek Zarządu
Edward Skobelski – Członek Zarządu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2017-11-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2017-11-14 10:08:41
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-11-14 10:09:21
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-11-14 10:09:21
Artykuł był wyświetlony: 51 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu