ˆ

Rozstrzygnięcia przetargów

Szczegóły informacji

2017 rok

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-03-10 12:50:52 Informacja ogłoszona dnia 2017-03-10 12:58:04 przez Monika Janicka

Informacja o wyniku przetargu

Komisja przetargowa powołana przez Zarząd Powiatu Żarskiego informuje, że w dniu 20 lutego 2017 roku o godzinie 1000 odbył się III przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego numer 1 o powierzchni 88,53 m2 stanowiącego własność Powiatu Żarskiego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości i udziałem w prawie własności działki gruntu, oznaczonej numerem 66/3 w obrębie 3 miasta Żary o powierzchni 0,0336 ha, wynoszącym 195/1000 części nieruchomości.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta numer ZG1R/00034747/3.
Cena wywoławcza wynosiła 110 000 zł w tym:
-  cena lokalu mieszkalnego – 104 000 zł
- cena udziału w gruncie wynoszącym 195/1000 – 6 000 zł
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż w wyznaczonym terminie nie dokonano żadnej wpłaty wadium.
 
Żary, 27.02.2017 r.                                          
Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej
Zuzanna Fiedkiewicz-Pogorzelec
 

Informacja o wyniku przetargu

Komisja przetargowa powołana przez Zarząd Powiatu Żarskiego informuje, że w dniu 21 lutego 2017 roku o godzinie 1000 odbył się III przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego numer 3 o powierzchni 92,88 m2 stanowiącego własność Powiatu Żarskiego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości i udziałem w prawie własności działki gruntu, oznaczonej numerem 66/3 w obrębie 3 miasta Żary o powierzchni 0,0336 ha, wynoszącym 204/1000 części nieruchomości.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta numer ZG1R/00034747/3.
Cena wywoławcza wynosiła 118 000 zł w tym:
-  cena lokalu mieszkalnego – 111 000 zł
- cena udziału w gruncie wynoszącym 204/1000 – 7 000 zł
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż w wyznaczonym terminie nie dokonano żadnej wpłaty wadium.
 
Żary, 28.02.2017 r.                                          
Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej
Zuzanna Fiedkiewicz-Pogorzelec
 

Informacja o wyniku przetargu

Komisja przetargowa powołana przez Zarząd Powiatu Żarskiego informuje, że w dniu 22 lutego 2017 roku o godzinie 1000 odbył się III przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego numer 4 o powierzchni 107,01 m2 stanowiącego własność Powiatu Żarskiego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości i udziałem w prawie własności działki gruntu, oznaczonej numerem 66/3 w obrębie 3 miasta Żary o powierzchni 0,0336 ha, wynoszącym 235/1000 części nieruchomości.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta numer ZG1R/00034747/3.
Cena wywoławcza wynosiła 136 000 zł w tym:
-  cena lokalu mieszkalnego – 128 000 zł
- cena udziału w gruncie wynoszącym 235/1000 – 8 000 zł
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż w wyznaczonym terminie nie dokonano żadnej wpłaty wadium.
 
Żary, 01.03.2017 r.                                          
Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej
Zuzanna Fiedkiewicz-Pogorzelec
 

Informacja o wyniku przetargu

Komisja przetargowa powołana przez Zarząd Powiatu Żarskiego informuje, że w dniu 11 kwietnia 2017 roku o godz. 1200 odbył się I przetarg ustny niegraniczony na oddanie w najem na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 32 wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 200 m2, położonej na części działki oznaczonej nr 223/6 o powierzchni 6,0522 ha, położonej w obrębie Olszyna gmina Trzebiel, stanowiącej własność Powiatu Żarskiego.
 
Stawka wywoławcza powierzchni najmu wynosiła: 5,00 zł netto za 1 m2.
 
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nie dokonano żadnej wpłaty wadium w wymaganym terminie.
 
Przewodnicząca Komisji Przetargowej /-/ Elżbieta Pawłowska
Żary, dnia 11.04.2017 r.
 

Informacja o wyniku przetargu

Komisja przetargowa powołana przez Zarząd Powiatu Żarskiego informuje, że w dniu 24 maja 2017 roku o godz. 1200 odbył się I przetarg ustny niegraniczony na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 31 wraz z osprzętem kontrolno-pomiarowym do obsługi, stanowiącym integralną część z urządzeniem technicznym: wagą pomostową typ WZ-3 osadzoną na fundamencie żelbetonowym oraz gruntem o łącznej powierzchni 119 m2, położonej na działce oznaczonej nr 222/6 o powierzchni 1.8963 ha, położonej w obrębie Olszyna gmina Trzebiel, stanowiącej własność Powiatu Żarskiego.
 
Stawka wywoławcza powierzchni najmu wynosiła: 9,60 zł netto za 1 m2 powierzchni dzierżawy miesięcznie.
 
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nie dokonano żadnej wpłaty wadium w wymaganym terminie. 
 
Przewodnicząca Komisji Przetargowej /-/ Elżbieta Pawłowska
Żary, dnia 24.05.2017 r.
 

Informacja o wyniku przetargu

Komisja przetargowa powołana przez Zarząd Powiatu Żarskiego informuje, że w dniu 20 czerwca 2017 roku o godz. 1100 odbył się II przetarg ustny niegraniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 31 wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 119 m2, położonej na części działki oznaczonej nr 222/6 o powierzchni 1.8963 ha, położonej w obrębie Olszyna gmina Trzebiel, stanowiącej własność Powiatu Żarskiego.
Stawka wywoławcza wynosiła 9,60 zł netto za 1 m2 powierzchni dzierżawy.
W wyniku przetargu jako Dzierżawcę budynku nr 31 wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 119 m2 wyłoniono: Agat Oil sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań, ze stawką czynszu: 14,00 zł netto/m2  powierzchni dzierżawy + podatek VAT.
 
Przewodnicząca Komisji Przetargowej /-/ Elżbieta Pawłowska
Żary, dnioa 20.06.2017 r.

Informacja o wyniku przetargu

Komisja przetargowa powołana przez Starostę Żarskiego informuje, że w dniu 3 lipca 2017 roku o godzinie 1000 odbył się I przetarg ograniczony na sprzedaż na nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką 171/15 o powierzchni 359 m2 położonej w obrębie 3 miasta Żary stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta numer ZG1R/00055843/9.
Cena wywoławcza wynosiła 5 050 zł.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż w wyznaczonym terminie nie dokonano żadnej wpłaty wadium
 
Żary, 10.07.2017 r.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej /-/ Zuzanna Fiedkiewicz-Pogorzelec

Informacja o wyniku przetargu

Komisja przetargowa powołana przez Zarząd Powiatu Żarskiego informuje, że w dniu 25 lipca 2017 roku o godz. 1000 odbył się I przetarg ustny niegraniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości zabudowanej budynkami nr 22.1 i 22.2 wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 600 m2, położonym na części działki oznaczonej nr 1178/4 o powierzchni 2,5910 ha położonej w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody, stanowiącej własność Powiatu Żarskiego.
 
Cena wywoławcza wynosiła: 5,50 zł netto za 1 m2 powierzchni dzierżawy.
 
W wyniku przetargu jako Dzierżawcę wyłoniono: AGAT Oil GmbH, De 292565713, Augustastr.1, 12203 Berlin z oddziałem w Polsce Spółkę z o.o. AGAT OIL z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 7 NIP 526 316 68 87, ze stawką 7,00 zł za 1 m2 powierzchni dzierżawy.
 
Przewodnicząca Komisji Przetargowej /-/ Elżbieta Pawłowska
Żary, dnia 25.07.2017 r.
 

Informacja o wyniku przetargu

Komisja przetargowa powołana przez Zarząd Powiatu Żarskiego informuje, że w dniu 25 lipca 2017 roku o godz. 1100 odbył się I przetarg ustny niegraniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 22.3 wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 450 m2, położonym na części działki oznaczonej nr 1178/4 o powierzchni 2,5910 ha położonej w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody, stanowiącej własność Powiatu Żarskiego.
 
Cena wywoławcza wynosiła: 5,50 zł netto za 1 m2 powierzchni dzierżawy. 
 
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nie dokonano żadnej wpłaty wadium w wymaganym terminie. 
 
Przewodnicząca Komisji Przetargowej /-/ Elżbieta Pawłowska
Żary, dnia 25.07.2017r.
 
 

Informacja o wyniku przetargu

Komisja przetargowa powołana przez Starostę Żarskiego informuje, że w dniu 21 sierpnia 2017 roku o godzinie 1000 odbył się II przetarg ograniczony na sprzedaż na nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką 171/15 o powierzchni 359 m2 położonej w obrębie 3 miasta Żary stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta numer ZG1R/00055843/9.
Cena wywoławcza wynosiła 4 050 zł.
Dokonano dwóch wpłat wadium. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Przewodnicząca Komisji Przetargowej /-/ Elżbieta Pawłowska
Żary, 28.08.2017 r.
 
 

Informacja o wyniku przetargu

Komisja przetargowa powołana przez Zarząd Powiatu Żarskiego informuje, że w dniu 30 sierpnia 2017 roku o godz. 1100 odbył się I przetarg ustny niegraniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości niezabudowanej tj. grunt o powierzchni 3 m(powierzchnia przeznaczona na umieszczenie reklamy kierunkowo-informacyjnej), położony na części działki oznaczonej nr 482/19 o powierzchni 0,2306 ha położonej w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody, stanowiącej własność Powiatu Żarskiego.
Cena wywoławcza wynosiła: 2,00 zł netto za 1 m2 powierzchni dzierżawy reklamy za 1 dzień.
 
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nie dokonano żadnej wpłaty wadium w wymaganym terminie.
 
Przewodnicząca Komisji Przetargowej /-/ Elżbieta Pawłowska
Żary, dnia 30.08.2017 r.

Informacja o wyniku przetargu

Komisja przetargowa powołana przez Zarząd Powiatu Żarskiego informuje, że w dniu 07 września 2017 roku o godz. 1100 odbył się I przetarg ustny niegraniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości zabudowanej - grunt o powierzchni 200 m2, stanowiący część działki oznaczonej nr 222/6 o powierzchni 1.8963 ha, położonej w obrębie Olszyna gmina Trzebiel.
Cena wywoławcza wynosiła: 4,00 zł netto za 1 m2 powierzchni dzierżawy. W wyniku przetargu jako Dzierżawcę wyłoniono: Odprawy West Spółkę z o.o., ul. Ostra 8, 02-949 Warszawa NIP 9512408022 REGON 363916634 KRS 0000606576, ze stawką 58,00 zł netto za 1 m2 powierzchni dzierżawy.
 
Przewodnicząca Komisji Przetargowej /-/ Elżbieta Pawłowska
Żary, dnia 07.09.2017 r.
 

Informacja o wyniku przetargu

Komisja przetargowa powołana przez Zarząd Powiatu Żarskiego informuje, że w dniu 22 września 2017 roku o godz. 1000 odbył się II przetarg ustny niegraniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 22.3 wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 450 m2, położonym na części działki oznaczonej nr 1178/4 o powierzchni 2,5910 ha położonej w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody, stanowiącej własność Powiatu Żarskiego.
Cena wywoławcza wynosiła: 5,50 zł netto za 1 m2 powierzchni dzierżawy + należny podatek VAT.
 
W wyniku przetargu jako Dzierżawcę wyłoniono: Odprawy West Spółkę z o.o., ul. Ostra 8, 02-949 Warszawa NIP 9512408022 REGON 363916634 KRS 0000606576, ze stawką 15,50 zł netto za 1 m2 powierzchni dzierżawy plus należny podatek VAT.
 
Przewodnicząca Komisji Przetargowej /-/ Elżbieta Pawłowska
Żary, dnia 22.09.2017 r.

Informacja o wyniku przetargu

Komisja przetargowa powołana przez Zarząd Powiatu Żarskiego informuje, że w dniu 27 września 2017 roku o godz. 1000 odbył się I przetarg ustny niegraniczony na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości
zabudowanej budynkiem nr 15 wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 160 m2, położonym na części działki oznaczonej nr 482/23 o powierzchni 4.2654 ha położonej w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody, stanowiącej własność Powiatu Żarskiego.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż wpłacający wadium nie stawił się w wyznaczonym terminie i czasie na przetarg.
 
Z-ca Przewodnicząca Komisji Przetargowej /-/ Zuzanna Fiedkiewicz - Pogorzelec
Żary, dnia 27.09.2017 r.
 

Informacja o wyniku przetargu

Komisja przetargowa powołana przez Starostę Żarskiego informuje, że w dniu 2 października 2017 roku o godzinie 1000 odbył się III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż na nieruchomości niezabudowanej oznaczonej
działką 171/15 o powierzchni 359 m2 położonej w obrębie 3 miasta Żary stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta numer ZG1R/00055843/9.
Cena wywoławcza wynosiła 4 050 zł. do dnia 28 września dokonano wpłaty 1 wadium.
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Nieruchomość nabyli Państwo Wanda i Roman Spurek oraz Barbara i Ryszard Marciniak za kwotę 4 100 zł. Nieruchomość podlega opłacie podatku VAT 23%.
 
Przewodnicząca Komisji Przetargowej /-/ Elżbieta Pawłowska
Żary, 09.10.2017 r.
 

Informacja o wyniku przetargu

Komisja przetargowa powołana przez Zarząd Powiatu Żarskiego informuje, że w dniu 12 października 2017 roku o godz. 1200 odbył się II przetarg ustny niegraniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości zabudowanej - grunt o powierzchni 200 m2, stanowiącej część działki oznaczonej nr 222/6, położonej w obrębie Olszyna gmina Trzebiel.
Cena wywoławcza wynosiła: 4,00 zł netto za 1 m2 powierzchni dzierżawy. W wyniku przetargu jako Dzierżawcę wyłoniono: AGAT Oil GmbH, De 292565713, Augustastr.1, 12203 Berlin tj. AGAT OIL Sp. z o.o. o/w Polsce z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań NIP 5263166887 Regon 365509353 KRS 0000637749, ze stawką 5,00 zł netto miesięcznie za 1 m2 powierzchni dzierżawy.
 
Żary, dnia 12.10.2017 r
Z-ca Przewodniczącej Komisji Przetargowej /-/ Zuzanna Fiedkiewicz - Pogorzelec

 

Informacja o wyniku przetargu

Komisja przetargowa powołana przez Zarząd Powiatu Żarskiego informuje, że w dniu 15 listopada 2017 roku o godz. 1000 odbył się I przetarg ustny niegraniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości zabudowanej o łącznej powierzchni 160,5 m2, położonej na części działki oznaczonej nr 222/5, położonej w obrębie Olszyna gmina Trzebiel, stanowiącej własność Powiatu Żarskiego.
Stawka wywoławcza wynosiła 20,00 zł netto za 1 m2 powierzchni dzierżawy.
W wyniku przetargu jako Dzierżawcę gruntu o łącznej powierzchni 160,5 m2 wyłoniono: ORANGE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000010681, o kapitale zakładowym 3 937 072 437 zł.  NIP 5260250995 REGON 012100784
z miesięczną stawką czynszu: 22,00 zł netto/m2  powierzchni dzierżawy + podatek VAT
 
Z-ca Przewodniczącej Komisji Przetargowej /-/ Zuzanna Fiedkiewicz - Pogorzelec
Żary, dnia 15.11.2017 r.
 

Informacja o wyniku przetargu

Komisja przetargowa powołana przez Zarząd Powiatu Żarskiego informuje, że w dniu 04 grudnia 2017 roku o godz. 1100 odbył się II przetarg ustny niegraniczony na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 15 o powierzchni użytkowej 78,20 m2 (powierzchni zabudowy 101,50 m2) wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 160 m2, położonej na części działki oznaczonej nr 482/23, położonej w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody, stanowiącej własność Powiatu Żarskiego.
Stawka wywoławcza wynosiła 8,00 zł netto za 1 m2 powierzchni dzierżawy.
W wyniku przetargu jako Dzierżawcę gruntu o łącznej powierzchni 160 m2 wyłoniono:
Ołeh Policha (Pesel 93070115738) , ul. Tunelowa 9, 68-213 Lipinki Łużyckie z miesięczną stawką czynszu: 10,00 zł netto/m2  powierzchni dzierżawy + podatek VAT.
 
Przewodnicząca Komisji Przetargowej /-/ Elżbieta Pawłowska
Żary, dnia 4.12.2017 r.
 

Informacja o wyniku przetargu

Komisja przetargowa powołana przez Zarząd Powiatu Żarskiego informuje, że w dniu 14 grudnia 2017 roku o godz. 1100 odbył się I przetarg ustny niegraniczony na oddanie w najem na okres do 10 lat  pomieszczenia o powierzchni użytkowej 28,0 m2 w podziemnej kondygnacji budynku nr 1a. Budynek nr 1a położony jest na działce oznaczonej nr 1164/5, położonej w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody, stanowiącej własność Powiatu Żarskiego.
Stawka wywoławcza wynosiła 10,00 zł netto za 1 m2 powierzchni najmu.
W wyniku przetargu jako Najemcę pomieszczenia o powierzchni 28,0 m2 wyłoniono: ORANGE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000010681, o kapitale zakładowym 3 937 072 437 zł.  NIP 5260250995 REGON 012100784
z miesięczną stawką czynszu: 11,00 zł netto/m2  powierzchni najmu + podatek VAT.
 
Przewodnicząca Komisji Przetargowej /-/ Elżbieta Pawłowska
Żary, dnia 14.12.2017 r.

Informacja o wyniku przetargu

Komisja przetargowa powołana przez Zarząd Powiatu Żarskiego informuje, że w dniu 18 grudnia 2017 roku o godzinie 1200 odbył się I przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego numer 3 o powierzchni 92,88 m2 stanowiącego własność Powiatu Żarskiego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości i udziałem w prawie własności działki gruntu, oznaczonej numerem 66/3 w obrębie 3 miasta Żary o powierzchni 0,0336 ha, wynoszącym 204/1000 części nieruchomości.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta numer ZG1R/00034747/3.
Cena wywoławcza wynosiła 87 500 zł w tym:
-  cena lokalu mieszkalnego – 80 500 zł
- cena udziału w gruncie wynoszącym 204/1000 – 7 000 zł
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Nabywcami lokalu mieszkalnego zostali Barbara i Ryszard Marciniak. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 110 000 zł.  
                                          
Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej /-/ Zuzanna Fiedkiewicz-Pogorzelec
Żary, 27.12.2017 r.

Informacja o wyniku przetargu

Komisja przetargowa powołana przez Zarząd Powiatu Żarskiego informuje, że w dniu 18 grudnia 2017 roku o godzinie 1400 odbył się I przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego numer 4 o powierzchni 107,01 m2 stanowiącego własność Powiatu Żarskiego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości i udziałem w prawie własności działki gruntu, oznaczonej numerem 66/3 w obrębie 3 miasta Żary o powierzchni 0,0336 ha, wynoszącym 235/1000 części nieruchomości.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta numer ZG1R/00034747/3.
Cena wywoławcza wynosiła 101 000 zł w tym:
-  cena lokalu mieszkalnego – 93 000 zł
- cena udziału w gruncie wynoszącym 235/1000 – 8 000 zł
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Nabywcami lokalu mieszkalnego zostali Barbara i Ryszard Marciniak. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 132 900 zł.  
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej /-/ Zuzanna Fiedkiewicz-Pogorzelec
Żary, 27.12.2017 r.                                         

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Komisji Przetargowych Data wytworzenia informacji: 2017-03-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Komisji Przetargowych Data wprowadzenia do BIP 2017-03-10 12:50:52
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-03-10 12:58:04
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-12-27 12:31:17
Artykuł był wyświetlony: 1411 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH