Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŻARSKIEGO

Informacja ogłoszona dnia 2019-05-06 09:33:46 przez Paula Przybyłek

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E   S T A R O S T Y   Ż A R S K I E G O
 
WBO.6740.1.1.2019
 
Zgodnie z art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1474) zawiadamiam, że na wniosek Pana Tomasza Grześkowiaka z dnia 16.04.2019r., działającego w imieniu Burmistrza Miasta Żary zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
 
 „Rozbudowa drogi gminnej Nr 104834F – ulicy Karola Szymanowskiego i drogi gminnej Nr 104754F – ulicy Krótkiej (na odcinku od ulicy Chopina do ulicy Karola Szymanowskiego) w Żarach”
 
realizowanej na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntu stanowiących:
  1. projektowany pas drogowy drogi publicznej:
nr 606/38, 606/121, 606/154 (606/73), 606/62, 606/156 (606/59), 606/161 (606/85), 606/163 (606/39), 606/158 (606/16), 606/42, 606/43, 606/165 (606/52), 606/167 (606/106), 606/169 (606/107), 606/170, (606/40), 607/2, 607/1, 633/2, 635, 606/58, 606/171 (606/40) obręb 0001 jednostka ewidencyjna 081102_1 Żary-miasto,
  1. nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz jednostki samorządu terytorialnego:
nr 606/154 (606/73), 606/156 (606/59), 606/161 (606/85), 606/163 (606/39), 606/158 (606/16), 606/165 (606/52), 606/167 (606/106), 606/169 (606/107), 606/170 (606/40) 606/171 (606/40) obręb 0001 jednostka ewidencyjna 081102_1 Żary-miasto,
  1. teren niezbędny do przebudowy istniejących dróg publicznych innych kategorii:
nr 606/76, 500/1, 643, 606/55, 630 obręb 0001 jednostka ewidencyjna 081102_1 Żary-miasto,
  1. teren niezbędny do zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu – ograniczenie trwałe:
nr 606/76, 606/12, 630, 606/55 obręb 0001 jednostka ewidencyjna 081102_1 Żary-miasto.
 
UWAGA: w nawiasie podano aktualny numer ewidencyjny działki przed podziałem.
 
Materiał dowodowy zgromadzony w przedmiotowej sprawie, będzie udostępniony do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 211 tel. 68 479 06 40, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od godz. 700 do 1600, od wtorku do czwartku od godz. 700 do 1500, w piątki od godz. 700 do 1400.
Do czasu wydania decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się z ww. materiałami oraz złożyć swoje uwagi i wnioski.
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, 6.05.2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-06 09:33:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-06 09:33:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-06 07:33:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4699 raz(y)