ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ruchomości

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-03-16 08:56:52 Informacja ogłoszona dnia 2017-03-16 09:01:16 przez Paula Przybyłek

Akapit nr 1 - brak tytułu

WO.5314.20.2016                                                                       
 
Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ruchomości  
 
Na podstawie art. 105 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 599 z późn. zm.) w związku z art. 17 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015r. poz. 397). Starosta Powiatu Żarskiego podaje do publicznej wiadomości, że odbędzie się sprzedaż z wolnej ręki pojazdu, który został przekazany do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Żarach, zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 28 grudnia 2016r. syg. akt II Kp 633/16: który utrzymał w mocy postanowienie Prokuratury Rejonowej w Żarach i przekazał do dyspozycji Starosty Żarskiego za pośrednictwem Komendy Powiatowej Policji w Żarach: 
  1. Pojazd marki BMW serii 5, rok prod. 1997 o nr VIN WBADD41010BT49939. 
Wyżej wymienioną ruchomość Starosta Żarski sprzedaje z wolnej ręki po cenie nie niższej niż jej wartość szacunkowa tj. 1100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych). Pojazd wyceniony został przez rzeczoznawcę technicznego. Opis i stan techniczny pojazdu zawiera opinia rzeczoznawcy wraz ze zdjęciami pojazdu dostępna w załączniku do niniejszego obwieszczenia. Ponadto pojazd nie jest zarejestrowany, nie posiada dokumentów oraz kluczyków.
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na pojazd” można składać do 24.03.2017r. do godz. 8.00 na Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II 5, 68-200 Żary (na parterze). Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2017 r. o godz. 8.10 w Starostwie Powiatowym w Żarach w pokoju 200, II piętro.
Starosta Żarski zastrzega sobie możliwość odwołania sprzedaży bez podania przyczyny oraz nie odpowiada za wady ukryte w ww. pojeździe.
 
Osoba uprawniona do udzielania informacji dotyczącej sprzedaży:
Aleksandra Karpowicz – Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
Numer telefonu : 68 479 06 13.
 
Informacja o sprzedaży została zamieszczona na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Żarach i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dn. 16.03.2017 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Karpowicz Data wytworzenia informacji: 2017-03-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-03-16 08:56:52
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-03-16 09:01:16
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-07-19 10:09:49
Artykuł był wyświetlony: 4908 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH