Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Komunikaty

Szczegóły informacji

2017 rok

Informacja ogłoszona dnia 2017-01-23 13:37:21 przez Monika Janicka

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

WBO.6341.1.2017

KOMUNIKAT
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 roku  poz. 469 ze zm.) informuje się o wszczęciu na wniosek z dnia 24 stycznia 2017 roku Pana Piotra Kociołka z Wrocławia Pełnomocnika Inwestora PKN ORLEN SA w Płocku postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wód ( wykonanie studni głębinowej oraz pobór wody podziemnej ) dla potrzeb Stacji Paliw nr 4434 w Drozdowie, zlokalizowanej na terenie dz. nr 171/39 obręb Drozdów gm. Żary.
 
Żary, dnia 30.01.2017 r.
 

WBO.6341.2.2017

KOMUNIKAT
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 roku  poz. 469 ze zm.) informuje się o wszczęciu na wniosek z dnia 30 stycznia 2017 roku Pana Artura Staszkowian z Żar Pełnomocnika Inwestora Sp.  z o.o. ZZO w Marszowie postępowania o wydanie  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wód (wykonanie wylotu oraz odprowadzanie wód opadowych do rz. Złota) pochodzących z poza instalacji Sp. z o.o. ZZO w Marszowie dz. nr 175/1 obręb Marszów (nadmiaru wód ze zbiornika retencyjnego tzw. p.pożarowego) do rz. Złota w km. 6+450 dz. nr 181/4 obręb Marszów.
 
Żary, dnia 31.01.2017 r.
 

WBO.6341.3.2017

KOMUNIKAT
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 roku  poz. 469 ze zm.) informuje się o wszczęciu na wniosek z dnia 13.02.2016 Deka Sp. z o.o. z Lubska postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z obiektów Stacji Paliw LOTOS w Lubsku gm. Lubsko.
 
Żary, dnia 14.02.2017 r.
 

WBO.6341.4.2017

KOMUNIKAT
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 roku  poz. 469 ze zm.) informuje się o wszczęciu na wniosek z dnia 3.03.2017 Gminy Lipinki Łużyckie – postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego (studnia nr SW 3) oraz na wykonanie urządzenia wodnego (studnia nr SW 4) dz. nr 1/2 obręb Lipinki Łużyckie.
 
Żary, dnia 7.03.2017 r.

WBO.6341.5.2017

KOMUNIKAT
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 roku  poz. 469 ze zm.) informuje się o wszczęciu na wniosek z dnia 20.04.2017 Lasów państwowych – Ośrodka Transportu Leśnego w Świebodzinie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – obiekty stawowe Biecz gm. Brody Żarskie.
 
Żary, dnia 20.04.2017 r.
 

WBO.6341.6.2017

KOMUNIKAT
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 roku  poz. 469 ze zm.) informuje się o wszczęciu na wniosek z dnia 11.04.2017 (data wpływu 24.04.2017 r.) MK Sp. z o.o. w Żarach postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych po oczyszczeniu z terenu Zakładu - dz. nr 319/15, 319/33 i 319/34 obręb Kadłubia gm. Żary.
 
Żary, dnia 24.04.2017 r.
 

WBO.6341.7.2017

KOMUNIKAT
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 roku  poz. 469 ze zm.) informuje się o wszczęciu na wniosek z dnia 15.05.2017 Sp. z o.o. Magnaplast z Sieniawy Żarskiej postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – pobór wody podziemnej z istniejącego ujęcia zlokalizowanego na terenie Zakładu w Sieniawie Żarskiej.
 
Żary, dnia 16.05.2017 r.
 

WBO.6341.8.2017

KOMUNIKAT
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 roku  poz. 469 ze zm.) informuje  się o wszczęciu na wniosek z dnia 15.05.2017 Sp. z o.o. Magnaplast z Sieniawy Żarskiej postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie do ziemi (rowu) wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu Zakładu w Sieniawie Żarskiej.
 
Żary, dnia 16.05.2017 r.
 

WBO.6341.9.2017

KOMUNIKAT
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 roku  poz. 469 ze zm.) informuje się o wszczęciu na wniosek z dnia 8.06.2017 r. Pana Jarosława Hermanowskiego z Żar postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego – stawu zlokalizowanego na dz. nr 73/4 w Żarach.
 
Żary, dnia 9.06.2017 r.

WBO.6341.10.2017

KOMUNIKAT
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 roku  poz. 469 ze zm.) informuje się o wszczęciu na wniosek z dnia 13.06.2017 roku Sp. z o.o. ALIGO-TOM w Żarach oraz Pana Piotra Alechno z Jasienia postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie do ziemi wód opadowych lub roztopowych na dz. nr 62/5 obręb 7 w Żarach.
 
Żary, 14.06.2017 r.

WBO.6341.11.2017

KOMUNIKAT
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 roku  poz. 469 ze zm.) informuje się o wszczęciu na wniosek z dnia 24.04.2017 roku (przekazany do tut. Organu przez RZGW we Wrocławiu w dniu 17 maja 2017 roku) Pracowni Projektowej M-Trakt z Zielonej Góry – Pełnomocnika Prezydenta m. Zielona Góra postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie do ziemi wód opadowych lub roztopowych na dz. nr 62/5 obręb 7 w Żarach.
 
Żary, 14.06.2017 r.

WBO.6341.12.2017

KOMUNIKAT
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 roku  poz. 469 ze zm.) informuje się o wszczęciu na wniosek z dnia 14.06.2017 roku Innovative Materials Polska Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza –Oddział Sekurit Transport Division w Żarach postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – pobór wód powierzchniowych – zbiornik nr 3 oraz wprowadzanie ścieków do zbiornika nr 3 w Żarach - Kunicach.
 
Żary, dnia 19.06.2017 r.

WBO.6341.13.2017

KOMUNIKAT
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 roku  poz. 1121) informuje się o wszczęciu na wniosek z dnia wniosek 13 czerwca  2017 roku (po jego uzupełnieniu w dniu 29.06.2017 roku) Schulz + Architekci Konstanty Karol  Schulz z Wrocławia  (pełnomocnik Inwestora – Lidl Sp. z o.o., s.k. Tarnowo Podgórne) postępowania o wydanie  pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi, wód opadowych  lub roztopowych pochodzących z obiektu handlowo-usługowego zlokalizowanego przy ul. Katowickiej 30 w Żarach  (dz. nr 263/5 obręb Żary), oczyszczonych za pomocą separatora wraz z osadnikiem błota firmy Ecol-Unicon ESL-H 10/100/1000 kanalizacją deszczową zakończoną systemem skrzynek rozsączających typu RAINBOX II.
 
Żary, dnia 11.07.2017 r.

WBO.6341.14.2017

KOMUNIKAT
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 roku  poz. 1121) informuje się o wszczęciu na wniosek z dnia 18.07.2017 roku Pana Marka Femlaka z Marszowa postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację części urządzenia wodnego – stawu zlokalizowanego na dz. nr 336 w Żarach – Kunicach.
 
Żary, dnia 19.07.2017 r.
 

WBO.6341.15.2017

KOMUNIKAT 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 roku  poz. 1121) informuje się o wszczęciu na wniosek z dnia 25 lipca 2017 roku Pana Damiana Baczyńskiego z Tucholi Żarskiej oraz Pani Andżeliki Baczyńskiej z Górzyna – postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego –  rozbudowę istniejącego stawu położonego na  dz. 220/2 i 221/1 obręb nr 8 Górzyn.
 
Żary, dnia 26.07.2017 r.

WBO.6341.16.2017

KOMUNIKAT
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 roku  poz. 1121) informuje się o wszczęciu na wniosek z dnia 29 sierpnia 2017 roku Sp. z o.o. Lubskie Wodociągi i Kanalizacja w Lubsku – postępowania o wydanie  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego –  likwidację studni nr 1i studni nr 2 – ujęcie dz. nr 419/3 Dłużek gm. Lubsko.
 
Żary, dnia 30.08.2017 r.

WBO.6341.17.2017

KOMUNIKAT
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 roku  poz. 1121) informuje się o wszczęciu na wniosek z dnia 17 sierpnia  2017 roku (przekazany postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2017 r.) przez Dyrektora RZGW we Wrocławiu, Pana Jarosława Biedronia – Pełnomocnika Prezydenta m. Zielona Góra – postępowania o wydanie  pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – dwóch stawów rybnych oraz rowu – dz. nr 224/5 Kiełpin gm. Zielona Góra.
 
Żary, dnia 1.09.2017 r.

WBO.6341.18.2017

KOMUNIKAT
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 roku  poz. 1121) informuje się o wszczęciu na wniosek z dnia 7 września 2017 roku SA RELPOL w Żarach postępowania o wydanie  pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji m. Żary.
 
Żary, dnia 7.09.2017 r.
 
 

WBO.6341.19.2017

KOMUNIKAT
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 roku  poz. 1121) informuje się o wszczęciu na wniosek z dnia 7 września 2017 roku Pani Sabiny Olechnowskiej z Biecza postępowania o wydanie  pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych lub roztopowych pochodzących z obiektów Stacji Paliw w Zasiekach do odbiornika – ziemi za pomocą studni chłonnej.
 
Żary, dnia 7.009.2017 r.
 

WBO.6341.20.2017

KOMUNIKAT
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 roku  poz. 1121) informuje się o wszczęciu na wniosek z dnia 11 września 2017 roku Pana Pawła Knurka z PRI-B Export-Pribex Sp. z o.o. z Warszawy – Pełnomocnika Inwestora – Gminy miejskiej w Żarach postępowania  o wydanie  pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 37 pkt 2 Prawa wodnego) oraz na wykonanie urządzeń wodnych oraz innych obiektów drogowych (zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f Prawa wodnego) tj. wykonanie dwóch wylotów ścieków do rz. Żarka, wykonanie przepustów  oraz wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych tymi wylotami do odbiornika.
 
Żary, dnia 19.09.2017 r.

WBO.6341.21.2017

KOMUNIKAT
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 roku  poz. 1121) informuje się o wszczęciu na wniosek z dnia 26 września 2017 roku Sp. z o.o. Lubskie Wodociągi i Kanalizacja w Lubsku – postępowania o wydanie  pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej m. Lubska do śródlądowych wód powierzchniowych płynących, przy rocznej liczbie zrzutów z poszczególnych przelewów nie większej niż 10.
 
Żary, dnia 27.09.2017 r.

WBO.6341.22.2017

KOMUNIKAT
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 roku  poz. 1121) informuje się o wszczęciu na wniosek z dnia 4 października 2017 roku Państwa Agnieszki i Zdzisławy Maślanki ze Złotnika – postępowania o wydanie  pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków bytowych  pochodzących z budynku mieszkalnego nr 141 w Złotniku, do odbiornika - rz. Złotnica.
 
Żary, dnia 5.10.2017 r.
 
 

WBO.6341.23.2017

KOMUNIKAT
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 roku  poz. 1121) i n f o r m u j e  s i ę o wszczęciu na wniosek z dnia 9 października 2017 roku Pana Grzegorza Lewowskiego –Pełnomocnika GDDKiA reprezentowanego przez GDDKiA O/Zielona Góra postępowania o wydanie  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do odbiorników w związku z przebudową drogi krajowej nr 12 w km. 46+300 do 46+703 w Marszowie.
 
Żary, dnia 10.10.2017 r.

WBO.6341.24.2017

KOMUNIKAT 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 roku  poz. 1121)  informuje się o wszczęciu na wniosek z dnia 27.10.2017 roku (przekazany do tut. Organu przez Dyrektora RZGW we Wrocławiu w dniu 20 listopada 2017 roku), Pana Zbigniewa Kokoszki z Zielonej Góry – Pełnomocnika Powiatu Żagańskiego – postępowania o wydanie  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – (zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3  Prawa wodnego) w związku przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1048 F w km 15+952 w m. Brzeźnica w kierunku na Marcinów.
 
Żary, dnia 21.11.2017 r.

WBO.6341.25.2017

KOMUNIKAT
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 roku  poz. 1121) informuje się o wszczęciu na wniosek z dnia 24.11.2017 roku Pana Jerzego Koguta z Sobolic o wydanie  pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 37 pkt 1 Prawa wodnego) dla potrzeb istniejących stawów rybnych „SOBOLICE” typu karpiowego, położonych na działkach ewidencyjnych nr 78 i 242/4 w obrębie 0013 Sobolice, gm. Przewóz
 
Żary, dnia 24.11.2017 r.
 
 
 

WBO.6341.26.2017

KOMUNIKAT
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 roku  poz. 1121) informuje  się o wszczęciu na wniosek z dnia 11 grudnia 2017 roku  Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trzebielu – postępowania o wydanie  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (uzbrojenie) otworu SW 4 zlokalizowanego na dz. 86/1 obr . Czaple w niezbędne urządzenia do poboru wody podziemnej oraz zmianę pkt I.1 oraz pkt. IV decyzji z 2010 roku.                            
 
Żary, dnia 11.12.2017 r.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krzysztof Szczechowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Szczechowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-23 13:29:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-23 13:37:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-11 12:10:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2724 raz(y)