Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań powiatu żarskiego w 2019 r. - Kultury fizyczna i turystyka; Kultura i edukacja

Informacja ogłoszona dnia 2018-12-12 14:12:29 przez Monika Janicka

UCHWAŁA NR 13/2018 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań powiatu żarskiego w 2019 r.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), art. 221 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), art. 11 ust 1. pkt 1 i ust. 2 i art. 13 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XLI/255/2018 z dnia
30 października 2018r. w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, uchwala się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) ubiegających się o udzielenie dotacji z budżetu powiatu żarskiego na realizację następujących zadań w 2019 r.:
1. Kultura fizyczna i turystyka.
2. Kultura i edukacja.
§ 2. W roku 2019 przeznacza się następujące środki publiczne na zadania określone w § 1:
1. Na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 przeznacza się środki w wysokości 70.000 (słownie zł: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 2 przeznacza się środki w wysokości 130.000 (słownie zł:   sto trzydzieści tysięcy złotych).
§ 3. Rodzaj zadań, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadań, termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert, informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim, związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3, stanowią załącznik do uchwały i zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach, na stronie internetowej www.powiatzary.pl w dziale NGO i BIP http://bip.powiatzarski.pl
w dziale KONKURSY OFERT.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Członkowie Zarządu:
Józef Radzion: Przewodniczący:……………..…………
Małgorzata Issel: Wiceprzewodnicząca:…….………….
Marek Femlak: Członek Zarządu…………….…………
Tomasz Czajkowski: Członek Zarządu …………………
Michał Rudnicki: Członek Zarządu …………………….
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

UCHWAŁA NR 44/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu powiatu żarskiego na rok 2019.

Na podstawie art. 11 ust 1, pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu Żarskiego
Nr XLI/255/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019 z późn. zm., uchwala się, co następuje:
 
§ 1. 1. Przyznaje się dotacje z działu 926, rozdział 92605 następującym podmiotom zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przyznaje się dotacje z działu 921, rozdział 92105 następującym podmiotom zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały poprzez zawarcie stosowanych umów z ofertami powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Członkowie Zarządu:
Józef Radzion : Przewodniczący
Małgorzata Issel : Wiceprzewodniczący
Tomasz Czajkowski : Członek Zarządu
Marek Femlak : Członek Zarządu
Michał Rudnicki : Członek Zarządu
 
Zał. nr 1
 
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA NA TERENIE POWIATU ŻARSKIEGO W ROKU 2019
Lp.
Wnioskodawca
Tytuł projektu
Przyznana kwota dotacji  w zł
1
UKTS Olimpia Lubsko
Udział UKTS Olimpii Lubsko w rozgrywkach tenisa stołowego V Ligi i Klasy A w 2019 roku
3 500,00
2
Stowarzyszenie „Edukacja i Technika” w Żarach
Koordynacja działań w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży
13 000,00
3
Miejski Ludowy Klub Sportowy "AGROS"                                      w Żarach
Cykl zawodów zapaśniczych Międzywojewódzkiej i Powiatowej Ligi Młodzików w zapasach, Powiatowej Ligi Lekkoatletycznej, Czwartki lekkoatletyczne oraz zgrupowanie lekkoatletyczne
8 000,00
4
Klub Karate Kontra w Żarach
Organizacja Pucharu Polski w Karate JKA 2019 oraz Gwiazdkowego Turnieju Karate 2019
1 500,00
5
Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku
Cykl zawodów zapaśniczych  w ramach Międzywojewódzkiej Ligi Młodzików zawody ogólnopolskie wg kalendarza imprez Polskiego Związku Zapaśniczego, Lubuskiego Okręgowego Związku Zapaśniczego, Dolnośląskiego Okręgowego Związku Zapaśniczego oraz turnieje zagraniczne.
18 000,00
6
Lubuski Związek Piłki Nożnej
Organizowanie turniejów halowych dla dzieci
4 000,00
7
PTTK
Zlot Kół i Klubów PTTK Powiatu Żarskiego 2019 r.
1 000,00
8
Międzyszkolny Klub Sportowy „SOKÓŁ”
Żary
Upowszechnienie piłki ręcznej  przez MKS „SOKÓŁ” Żary wśród młodzieży powiatu żarskiego
13 000,00
9
Żarski Klub Szachowy
Organizacja Mistrzostw Województwa Juniorów w Szachach Szybkich
1 000,00
10
Uczniowski Klub Sportowy Promień Żary
Organizacja turniejów okolicznościowych piłki siatkowej dziewcząt w celach szkoleniowych dla podniesienia poziomu sportowego zawodniczek
5 000,00
11
Ludowy Klub Sportowy „GRANICA” Żarki Wielkie
Kultura fizyczna, turystyka na terenie powiatu żarskiego w roku 2019
2 000,00
RAZEM
70 000,00
 
 
Zał. nr 2
KULTURA I EDUKACJA NA TERENIE POWIATU ŻARSKIEGO W ROKU 2019
 
Lp.
Wnioskodawca
Tytuł projektu
Przyznana kwota dotacji
w zł
1.
Stowarzyszenie „Edukacja
i Technika”
w Żarach
Promocja Regionu na Terenie Powiatu Żarskiego 
w Kwestii Konkursu BwRD
4 000,00
2
Stowarzyszenie „Edukacja
i Technika”
w Żarach
Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci
 i młodzieży
w Powiecie Żarskim pt. „Moc Się Kręci”
75 900,00
3
Lubuskie Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Zielonej Górze
SPOŁECZNE OGNISKO MUZYCZNE
w Lubsku
Edukacja  muzyczna dzieci i młodzieży
14 000,00
4
Fundacja F-XXI
 
„Zabytkowo i Klockowo” – warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Powiatu Żarskiego
1 000,00
5
Oddział Rejonowy PCK Żary
Mistrzostwa pierwszej pomocy
1 600,00
6
Złotnicki Zespół Górali Czadeckich „Dolina Nowego Sołońca”
Wskrzeszanie regionalnych tradycji kultury materialnej i duchowej
6 000,00
7
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MIŁOWIC w Miłowicach
„Powiat mniej znany – Warsztaty artystyczne młodzieży”
2 500,00
8
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Serce Za Uśmiech” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lubsku
XXVI Lubski Festiwal Artystyczny – Wojewódzka scena Specjalna – „Pomóżmy przyrodzie ekologia jest w modzie”
7 000,00
9
Stowarzyszenie Edukacji Zawodowej „Budowlanka”
Schronisko Turystyczne „Budowlanka – edukacja i wypoczynek””
13 000,00
10
PTTK
Przeprowadzenie konkursu z zakresu wiedzy turystyczno-krajoznawczej – XLVII Ogólnopolskim Turnieju Turystyczno – Krajoznawczej OMTTK
2 000,00
11
Stowarzyszenie Bronowice – Nowe Czaple
Przygoda nad Nysą Łużycką
3 000,00
RAZEM
130 000,00
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-12 12:49:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-12 14:12:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-04 11:30:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1122 raz(y)