ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie decyzji zezwalającej na nadanie numeru nadwozia, podwozia, ramy w pojeździeDrukuj informacjęSprawa: Wydanie decyzji zezwalającej na nadanie numeru nadwozia, podwozia, ramy w pojeździe

Szczegóły informacji

Wydanie decyzji zezwalającej na nadanie numeru nadwozia, podwozia, ramy w pojeździe

Wydział: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Ogłoszono dnia: 2019-01-04 14:09:56

Termin załatwienia

Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów

Osoba kontaktowa

Ewa Komenda tel. 68 479 06 60 Izabela Dziedzińska tel. 68 479 06 61 Monika Wróblewska tel. 68 479 06 62 Beata Szrębska-Smok tel. 68 479 06 63 Ewelina Zasiadczyk tel. 68 479 06 64 Włodzimierz Ślósarczyk tel. 68479 06 65

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Żarach
Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Powiatowych
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy
Aleja Jana Pawła II 5,
68-200 Żary
 
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 7.15 -15.30
Wtorek: 7.15 - 14.00
Środa: 7.15 - 14.00
Czwartek: 7.15 - 14.00
Piątek: 7.15 - 13.30

Adres e-mail

poczta@powiatzarski.pl

Sposób załatwienia

Wniosek wraz z załącznikami właściciel pojazdu składa osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe 
Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Powiatowych
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy
Aleja Jana Pawła II 5
68-200 Żary

Wymagane Dokumenty

 • Wniosek o wydanie decyzji
Załącznikami do wniosku są oryginały niżej opisanych dokumentów:
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • dokument/dokumenty własności, jeżeli nastąpiła zmiana w zakresie własności pojazdu,
 • dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC  lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.
 
W niżej wymienionych przypadkach wnioskodawca dołącza dodatkowo następujące dokumenty:
 
POJAZDU ZBUDOWANEGO PRZY WYKORZYSTANIU NADWOZIA, PODWOZIA  LUB RAMY KONSTRUKCJI WŁASNEJ, KTÓREGO MARKE OKREŚLA SIĘ JAKO „SAM”:
 • -oświadczenie o zbudowaniu pojazdu
W PRZYPADKU, W KTÓRYM DOKONANO WYMIANY RAMY LUB PODWOZIA NA ODPOWIEDNIĄ RAMĘ LUB PODWOZIE BEZ NUMERACJI FABRYCZNEJ:
 • dowód własności podzespołu.
W PRZYPADKU POJAZDU ODZYSKANEGO PO KRADZIEŻY, W KTÓRYM CECHA IDENTYFIKACYJNA ULEGŁA ZATARCIU LUB SFAŁSZOWANIU:
 • dokument z policji lub prokuratury potwierdzający fakt odnalezienia pojazdu z zatartymi lub sfałszowanymi numerami fabrycznymi VIN.
W PRZYPADKU POJAZDU NABYTEGO NA LICYTACJI PUBLICZNEJ LUB OD PODMIOTU WYKONUJACEGO ORZECZENIE O PRZEPADKU POJAZDU NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA, W KTÓRYM CECHA IDENTYFIKACYJNA ULEGŁA ZATARCIU LUB SFAŁSZOWANIU:
 • dokument własności pojazdu z informacją, że pojazd posiada sfałszowane pierwotne cechy identyfikacyjne VIN.
W PRZYPADKU POJAZDU, KTÓRY PRAWOMOCNYM ORZECZENIEM SĄDU POSIADA USTALONE PRAWO WŁASNOŚCI A CECHA IDENTYFIKACYJNA ULEGŁA ZATARCIU LUB SFAŁSZOWANIU:
 • prawomocne orzeczenie Sądu rozstrzygające o prawie własności pojazdu
W PRZYPADKU POJAZDU, W KTÓRYM CECHA IDENTYFIKACYJNA ULEGŁA SKORODOWANIU LUB ZOSTAŁA ZNISZCZONA PODCZAS WYPADKU LUB NAPRAWY:
 • opinia rzeczoznawcy samochodowego, która powinna wskazywać pierwotne cechy identyfikacyjne i jednoznacznie wykluczać ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego    ich zniszczenia lub sfałszowania.
W PRZYPADKU POJAZDU ZABYTKOWEGO NIE POSIADAJĄCEGO CECH IDENTYFIKACYJNYCH:
 • opinia rzeczoznawcy samochodowego, która powinna wskazywać, że na przedmiotowym pojeździe cecha identyfikacyjna nie została umieszczona.
W przypadku wydania decyzji na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej w pojeździe, wnioskodawca składa stosowne oświadczenie o braku lub utracie przedmiotowej tabliczki znamionowej.

Opłaty

 • w przypadku pełnomocnictwa do załatwiania spraw – opłata 17 zł
 • 10,00 zł za wydanie decyzji administracyjnej.
Należną opłatę uiszcza się:
 
1.Opłaty komunikacyjne:
- kartą płatniczą przy okienku, w którym załatwiana jest sprawa 
- gotówką w kasie Agencji PKO BP S.A. w Żarach mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego w Żarach Al. Jana Pawła II 5,
- przelewem na konto: Powiat Żarski 63 1020 5460 0000 5002 0006 0004
 
2. Opłata skarbowa: gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Żarach, Pl. Rynek 1-5  lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Żarach  : PKO Bank Polski O/Zielona Góra. Nr konta 95 1020 5402 0000 0402 0374 1675
 

Tryb odwoławczy

Strona wnosi odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Starosty Żarskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Można dokonać rezerwacji do systemu kolejkowego przez Internet na stronie www.rk.powiatzarski.pl

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym -  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 z późn.zm).
 •  Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
 • Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 t.j).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2016 r. poz. 1088).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Pracownicy Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy Starostwa Powiatowego w Żarach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Pracownicy Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy Starostwa Powiatowego w Żarach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-04 14:03:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-04 14:09:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-04 14:09:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
131 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony