ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Kierowanie nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków WychowawczychDrukuj informacjęSprawa: Kierowanie nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Szczegóły informacji

Kierowanie nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Wydział: Wydział Edukacji i Zdrowia

Ogłoszono dnia: 2019-08-21 14:13:25

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki

Osoba kontaktowa

Żaneta Lochyńska

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Żarach
Aleja Jana Pawła II 5
68-200 Żary 
 
Wydział Edukacji i Zdrowia
Pok. 207

Telefon kontaktowy

68-479-06-47

Adres e-mail

poczta@powiatzarski.pl

Sposób załatwienia

Po otrzymaniu Postanowienia Sądu Rejonowego w Żarach III Wydział Rodzinny i Nieletnich o umieszczeniu nieletniego w MOW oraz kompletu dokumentacji, pracownik Wydziału Edukacji Zdrowia zakłada w elektronicznym Systemie Kierowania ORE – Kartę Wychowanka i eksportuje  ją do Ośrodka Rozwoju Edukacji

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Żarach
Aleja Jana Pawła II 5
68-200 Żary 
 
Wydział Edukacji i Zdrowia
Pok. 207

Wymagane Dokumenty

 1. Postanowienie Sądu Rejonowego w Żarach III Wydział Rodzinny i Nieletnich
 2. Kopia wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez kuratora sądowego
 3. Kopia Opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego, innej specjalistycznej placówki, biegłego lub biegłych,
 4. Odpis aktu urodzenia nieletniego,
 5. Posiadane informacje o stanie zdrowia nieletniego
 6. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli zostało wydane.

Czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki

Opłaty

Brak opłat

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze skierowaniem do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 
Zgodnie z art. 14  ust. 1 i 2 oraz art. 10 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) – zwanego dalej RODO uprzejmie informujemy, że:
 
 1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Żarski reprezentujący Starostwo Powiatowe z siedzibą przy al. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żary, z którym można się skontaktować pisemnie na adres siedziby lub  telefonicznie:68 4790600.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@powiatzarski.pl bądź telefonicznie +48 (68) 479-06-05.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Żarach oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO):  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1148) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania , przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz.U. z 2011 r. nr 296, poz. 1755) w celu skierowania do młodzieżowego ośrodka wychowawczego.
 4. Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: dane osobowe nieletniego w tym: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, płeć, pesel. Adres zameldowania/zamieszkania jeśli jest inny niż zameldowania. Dane dot. rodziców/opiekunów prawnych oraz dane szczególnej kategorii: informacje o stanie zdrowia.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą szkoły, do których uczęszcza dziecko, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, dla którego zostanie wystawione wskazanie/skierowane oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Pani/ Pana dane osobowe możemy przekazać innym podmiotom, w przypadku gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, tj. 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została zakończona sprawa. Po tym terminie dokumentacja zostanie wybrakowana
 7.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych (a także danych osób nad którymi sprawowana jest opieka) oraz otrzymania ich kopii, ,
b. sprostowania  (poprawiania)  danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
c. ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu  - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe oraz osoby nad którą sprawuje Pani/Pan opiekę prawna pochodzą z dokumentacji przekazanej przez Sąd Rejonowy w Żarach III Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania , przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz.U. z 2011 r. nr 296, poz. 1755)
 2. Art. 127 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Pracownicy Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Żarach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-21 14:12:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-21 14:13:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-21 14:14:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
31 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony