ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie wtórnika lub wymiana tablic/tablicy rejestracyjnych. Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej lub wtórnika dodatkowej tablicy służącej do oznaczenia bagażnika.Drukuj informacjęSprawa: Wydanie wtórnika lub wymiana tablic/tablicy rejestracyjnych. Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej lub wtórnika dodatkowej tablicy służącej do oznaczenia bagażnika.

Szczegóły informacji

Wydanie wtórnika lub wymiana tablic/tablicy rejestracyjnych. Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej lub wtórnika dodatkowej tablicy służącej do oznaczenia bagażnika.

Wydział: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Ogłoszono dnia: 2019-01-04 11:04:22

Termin załatwienia

Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów – nie później niż w ciągu 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni.

Osoba kontaktowa

Ewa Komenda tel. 68 479 06 60 Izabela Dziedzińska tel. 68 479 06 61 Monika Wróblewska tel. 68 479 06 62 Beata Szrębska-Smok tel. 68 479 06 63 Ewelina Zasiadczyk tel. 68 479 06 64 Włodzimierz Ślósarczyk tel. 68479 06 65

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe 
Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Powiatowych
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy
Aleja Jana Pawła II 5
68-200 Żary
 
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 7.15 -15.30
Wtorek: 7.15 - 14.00
Środa: 7.15 - 14.00
Czwartek: 7.15 - 14.00
Piątek: 7.15 - 13.30

Adres e-mail

poczta@powiatzarski.pl

Sposób załatwienia

Wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami składa się osobiście lub przez pełnomocnika

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe 
Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Powiatowych
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy
Aleja Jana Pawła II 5
68-200 Żary

Wymagane Dokumenty

W przypadku wnioskowania o wymianę tablic rejestracyjnych lub wydania wtórnika tablicy czy tablic rejestracyjnych:
 • Wniosek o wymianę lub wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych
 Załącznikami do wniosku są oryginały niżej opisanych dokumentów: 
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • zaświadczenie z Policji potwierdzające fakt zgłoszenia kradzieży tablicy/tablic rejestracyjnych, w przypadku ich kradzieży,
 • Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik
ponadto, przy odbiorze wtórnika tablicy/tablic rejestracyjnych należy dostarczyć:
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne podlegające wymianie,
 • tablicę rejestracyjną w celu jej zalegalizowania, jeżeli właściciel wnioskował o wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej,
 • dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik
W przypadku wnioskowania o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną lub wydania wtórnika dodatkowej tablicy rejestracyjnej:
 • Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej służącej do oznaczenia bagażnika lub wydania wtórnika dodatkowej tablicy rejestracyjnej
Załącznikami do wniosku są: 
 • dowód rejestracyjny
 •  karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik
 

Opłaty

Opłata za wtórnik tablic rejestracyjnych:
1. samochodowe - 40,00 zł (jedna sztuka), 80,00 zł - dwie sztuki (komplet)
- motocyklowe - 40,00 zł
- motorowerowe - 30,00 zł
- indywidualne - 40,00 zł (jedna sztuka), 80,00 zł - dwie sztuki (komplet)
- zabytkowy samochód - 50,00 zł (jedna sztuka), 100,00 zł - dwie sztuki (komplet)
- zabytkowy motocykl - 50,00 zł
·      opłata za wydanie kompletu znaków legalizacyjnych - 12,50 zł
·      opłata ewidencyjna – 0,50 zł
·      w przypadku pełnomocnictwa do załatwiania spraw – opłata skarbowa wynosi 17,00 złotych
 
Należną opłatę uiszcza się:        
1.Opłaty komunikacyjne:
- kartą płatniczą przy okienku, w którym załatwiana jest sprawa , lub
- gotówką w kasie Agencji PKO BP S.A. w Żarach mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego w Żarach Al. Jana Pawła II 5, lub przelewem na konto: Powiat Żarski 63 1020 5460 0000 5002 0006 0004
2. Opłata skarbowa: gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Żarach, Pl. Rynek 1-5  lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Żarach  : PKO Bank Polski O/Zielona Góra. Nr konta 95 1020 5402 0000 0402 0374 1675

Tryb odwoławczy

W tym postępowaniu nie ma trybu odwoławczego.

Uwagi

Można dokonać rezerwacji do systemu kolejkowego przez Internet na stronie www.rk.powiatzarski.pl.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym -  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 z późn.zm).
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
 • Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 t.j).
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1377 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2016 r. poz. 1088).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U z 2016, poz. 689 z późn. zm);

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Pracownicy Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy Starostwa Powiatowego w Żarach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Pracownicy Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy Starostwa Powiatowego w Żarach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-04 10:57:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-04 11:04:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-04 12:02:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
328 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony