ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1616

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 87721
Ogłoszenia 158770
Powiat 2
Lokalizacja 13174
Akt powołania 1655
Statut 2277
Raport o stanie powiatu 263
Zadania i kompetencje 1430
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych 509
Jednostki organizacyjne 3299
Powiatowe służby, inspekcje i straże 601
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żarach 108
Powiatowe osoby prawne 1851
Informacja o stanie mienia komunalnego 1218
Starostwo Powiatowe 1
Urząd 87798
Telefony 28577
e-Urząd 54
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 33
Regulamin organizacyjny 5288
Rejestry, ewidencje, archiwa 4937
Księga ewidencyjna Uczniowskich Klubów Sportowych 1825
Księga ewidencyjna Klubów Sportowych 2061
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 2727
Ewidencja stowarzyszeń i fundacji zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym 2514
Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej zarejestrowanych w KRS 875
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 1423
Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów 1723
Rejestr zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko 1633
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1092
Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unijnego 1065
Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb wędką 1410
Rejestr wydanych kart wędkarskich do połowu ryb wędką lub kuszą 1847
Ewidencja porozumień 1111
Upoważnienia 1606
Rejestr zasobu gruntów Skarbu Państwa 1424
Delegacje 1333
Absencja chorobowa 1378
Wyjścia prywatne 1477
Wyjścia służbowe 1337
Ewidencja szkolonych 1302
Pełnomocnictwa 1217
Ewidencja osobowa pracowników własnych i pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych 1185
Ewidencja emerytów i rencistów 1715
Praca dodatkowa 1090
Rejestr szkoleń BHP 1291
Rejestr skarg i wniosków 1725
Akty normatywne własne - zarządzenia starosty 1583
Książka kontroli 1208
Zasób biblioteczny 1261
Kontrole, inspekcje, lustracje 1508
Zamawianie pieczęci urzędowych i stempli, likwidacja pieczęci 2244
Rejestracja uchwał rady powiatu i zarządu powiatu 790
Rejestr wniosków i opinii komisji rady powiatu 1580
Ewidencja instruktorów 1187
Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców 2621
Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1564
Rejestr wydanych licencji na wykonywanie krajowego transportu osób 1089
Rejestr wydanych licencji na wykonywanie krajowego drogowego transportu rzeczy 1603
Rejestracja interpelacji i wniosków radnych 1416
Ewidencja kierowców 1511
Ewidencja pojazdów 1627
Rejestr wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne 1355
Rejestr Projektów Organizacji Ruchu - stała 1029
Rejestr Projektów Organizacji Ruchu - czasowa 1717
Ewidencja dróg oraz obiektów mostowych 1171
Archiwum zakładowe 1110
Statut 2109
Przetwarzanie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Żarach 2522
Inspektor Ochrony Danych 893
Polityka prywatności 134
Praca 18347
Aktualne 3481
W toku 6841
Wyniki 9699
Załatwianie spraw 25294
Komunikacja 111858
Budownictwo 32256
Ochrona środowiska 5505
Biuro rzeczy znalezionych 4255
Sprawy obywatelskie 1962
Karty parkingowe 1846
Obsługa osób uprawnionych 1368
Geodezja i kataster 12670
Bezpłatne porady prawne 5427
Karta Polaka 1081
Co i jak załatwić 4942
Wydziały 3468
Sprawy 1497
Przetargi 194759
Przetargi - rozstrzygnięcia do dnia 28.09.2017 r. 105
Zamówienia do 30.000 euro 82993
Sprzedaż i wynajem nieruchomości 6374
Wykazy nieruchomości 27252
Przetargi 47340
Rozstrzygnięcia przetargów 14188
Oferty na zadania publiczne 4400
Konkursy ofert 61
2019 rok 304
2018 rok 1500
2017 rok 5171
2016 rok 26017
2015 rok 15239
2014 rok 4201
Finanse 1
Budżet powiatu 7112
Opinie RIO 3088
Sprawozdania finansowe 54
2018 rok 176
Sprawozdania z wykonania budżetu 1834
Sprawozdania kwartalne 1744
Informacje o WPF 1355
Oświadczenia majątkowe publikowane do dnia 23.05.2019 r. 2137
Rada Powiatu 10228
Jednostki organizacyjne 4159
Starostwo Powiatowe 5486
Oświadczenia majątkowe publikowane od dnia 24.05.2019 2376
Organy Powiatu 2
Tryb pracy organów powiatu 8643
Ochrona danych 31
Rada Powiatu 3276
Radni Rady Powiatu 2662
Komisje Stałe Rady 1592
Dyżury radnych 942
Zarząd Powiatu 3848
Starosta 4810
Wicestarosta 2553
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 1167
Imienne wyniki głosowania 800
Transmisje obrad sesji Rady Powiatu Żarskiego 86
Interpelacje i petycje 397
Interpelacje 1241
2019 1086
2018 368
Petycje 161
2019 23
2018 245
2015 87
Zamierzenia 17327
Konsultacje 0
2018 rok 2083
2017 rok 595
2016 rok 3023
2015 rok 1255
2014 rok 4048
Lobbing 232
Informacje o środowisku 2494
Karty informacyjne 15732
Komunikaty 9914
Inwestycje oddziałujące na środowisko 5005
Akty prawne 168767
Akty prawa miejscowego 0
Wybory samorządowe 2018 7418

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 274497
Redakcja biuletynu 2132
Mapa serwisu 2100
Statystyki 1952
Kanały RSS 1304
Kontakt 32952
Instrukcja obsługi Biuletynu 2340
Wyszukiwarka 927
Wersje do wydruku 847
Rejestr zmian 890
Informacja publiczna 3730
www.powiatzary.pl 4047
Pliki do pobrania 10578
« powrót do poprzedniej strony