ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1700

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 94165
Ogłoszenia 171240
Powiat 2
Lokalizacja 13827
Akt powołania 1770
Statut 2467
Raport o stanie powiatu 377
Zadania i kompetencje 1527
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych 566
Jednostki organizacyjne 3530
Powiatowe służby, inspekcje i straże 681
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żarach 251
Powiatowe osoby prawne 1974
Informacja o stanie mienia komunalnego 1278
Starostwo Powiatowe 1
Urząd 92538
Telefony 31050
e-Urząd 254
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 123
Regulamin organizacyjny 5624
Rejestry, ewidencje, archiwa 5183
Księga ewidencyjna Uczniowskich Klubów Sportowych 1924
Księga ewidencyjna Klubów Sportowych 2218
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 2888
Ewidencja stowarzyszeń i fundacji zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym 2709
Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej zarejestrowanych w KRS 977
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 1554
Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów 1817
Rejestr zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko 1726
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1135
Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unijnego 1104
Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb wędką 1487
Rejestr wydanych kart wędkarskich do połowu ryb wędką lub kuszą 2754
Ewidencja porozumień 1146
Upoważnienia 1699
Rejestr zasobu gruntów Skarbu Państwa 1517
Delegacje 1422
Absencja chorobowa 1434
Wyjścia prywatne 1561
Wyjścia służbowe 1391
Ewidencja szkolonych 1359
Pełnomocnictwa 1284
Ewidencja osobowa pracowników własnych i pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych 1232
Ewidencja emerytów i rencistów 1815
Praca dodatkowa 1131
Rejestr szkoleń BHP 1353
Rejestr skarg i wniosków 1827
Akty normatywne własne - zarządzenia starosty 1656
Książka kontroli 1256
Zasób biblioteczny 1781
Kontrole, inspekcje, lustracje 1558
Zamawianie pieczęci urzędowych i stempli, likwidacja pieczęci 2366
Rejestracja uchwał rady powiatu i zarządu powiatu 832
Rejestr wniosków i opinii komisji rady powiatu 1673
Ewidencja instruktorów 1232
Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców 2718
Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1666
Rejestr wydanych licencji na wykonywanie krajowego transportu osób 1127
Rejestr wydanych licencji na wykonywanie krajowego drogowego transportu rzeczy 1670
Rejestracja interpelacji i wniosków radnych 1489
Ewidencja kierowców 1565
Ewidencja pojazdów 1756
Rejestr wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne 1410
Rejestr Projektów Organizacji Ruchu - stała 1079
Rejestr Projektów Organizacji Ruchu - czasowa 1794
Ewidencja dróg oraz obiektów mostowych 1228
Archiwum zakładowe 1159
Statut 2239
Przetwarzanie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Żarach 3995
Inspektor Ochrony Danych 1117
Polityka prywatności 243
Praca 21535
Aktualne 3969
W toku 8051
Wyniki 11894
Załatwianie spraw 26592
Komunikacja 121766
Budownictwo 34703
Ochrona środowiska 5873
Biuro rzeczy znalezionych 4545
Sprawy obywatelskie 2074
Karty parkingowe 1969
Obsługa osób uprawnionych 1468
Geodezja i kataster 13993
Bezpłatne porady prawne 5792
Karta Polaka 1354
Co i jak załatwić 13676
Wydziały 8400
Sprawy 3634
Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna 0
Przetargi 207130
Przetargi - rozstrzygnięcia do dnia 28.09.2017 r. 305
Zamówienia do 30.000 euro 91996
Sprzedaż i wynajem nieruchomości 6572
Wykazy nieruchomości 29969
Przetargi 50845
Rozstrzygnięcia przetargów 14938
Konkursy ofert 174
2019 rok 1112
2018 rok 1828
2017 rok 5524
2016 rok 27496
2015 rok 15663
2014 rok 4324
Oferty na zadania publiczne 4604
Finanse 1
Budżet powiatu 7430
Opinie RIO 3191
Sprawozdania finansowe 95
2018 rok 249
Sprawozdania z wykonania budżetu 1961
Sprawozdania kwartalne 1809
Informacje o WPF 1436
Oświadczenia majątkowe publikowane do dnia 23.05.2019 r. 2291
Rada Powiatu 10697
Jednostki organizacyjne 4455
Starostwo Powiatowe 5823
Oświadczenia majątkowe publikowane od dnia 24.05.2019 5830
Organy Powiatu 2
Tryb pracy organów powiatu 9054
Ochrona danych 57
Rada Powiatu 3405
Radni Rady Powiatu 2885
Komisje Stałe Rady 1709
Dyżury radnych 1000
Zarząd Powiatu 4176
Starosta 5090
Wicestarosta 2673
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 1311
Imienne wyniki głosowania 1061
Transmisje obrad sesji Rady Powiatu Żarskiego 200
Interpelacje i petycje 607
Interpelacje 2592
2019 2125
2018 642
Petycje 814
2019 156
2018 365
2015 154
Zamierzenia 18564
Lobbing 330
Konsultacje 74
2019 rok 80
2018 rok 2432
2017 rok 714
2016 rok 3134
2015 rok 1313
2014 rok 4199
Kontrole i Audyt 162
Kontrole 19
2019 25
2018 20
2017 79
2016 135
Audyt 17
2019 15
2018 125
2017 31
Informacje o środowisku 2640
Karty informacyjne 16435
Komunikaty 10496
Inwestycje oddziałujące na środowisko 5352
Akty prawne 191035
Akty prawa miejscowego 0
Wybory samorządowe 2018 8336

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 288320
Redakcja biuletynu 2258
Mapa serwisu 2262
Statystyki 2048
Kanały RSS 1396
Kontakt 36656
Instrukcja obsługi Biuletynu 2445
Wyszukiwarka 975
Wersje do wydruku 886
Rejestr zmian 937
Informacja publiczna 3890
www.powiatzary.pl 4259
Pliki do pobrania 11097
« powrót do poprzedniej strony